FrmArtuklu

FrmArtuklu

Kaliteli Paylaşımın Adresi


Go Back   FrmArtuklu > (¯`·.(¯`·.Eğitim Portalı ·´¯).·´¯) > Eğitim Bilgileri > SBS - ÖSS - SınavlarSponsorlu Bağlantılar
   

Yazı Türleri Test Soruları ve Cevaplar

SBS - ÖSS - Sınavlar icinde Yazı Türleri Test Soruları ve Cevaplar konusu , Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Sınav Soruları - Yazı Türleri Test Soruları ve Cevapları 1) Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. ...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Alt 30-12-2010   #1 (permalink)
Standart Yazı Türleri Test Soruları ve Cevaplar

Sponsorlu Bağlantılar


Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Sınav Soruları - Yazı Türleri Test Soruları ve Cevapları

1)
Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Eleştiri E) Röportaj

Cevap B2)

I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.

II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.

III. Gündelik bir dil kullanılır.

IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale B) Anı C) Biyografi D) Mülakat (Görüşme) E) Fıkra

Cevap E3)

“Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.”I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir. IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.

Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?

A) V B) IV C) III D) II E) I

Cevap B

4)

Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye B) Masal C) Roman D) Fabl E) Biyografi

Cevap C5)

I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

II. Derin karakter tahlilleri yoktur.

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

Cevap D6)

Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra B) Deneme C) Tenkit (eleştiri) D) Makale E) Otobiyografi

Cevap B7)

I. Makale

II. Fıkra

III. Deneme

IV. Günce (Günlük)

V. EleştiriYukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?A) I B) II C) III D) IV E) V

Cevap D8)

I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.

II. Kişi kadrosu geniştir.

III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.

IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye B) Deneme C) Roman D) Masal E) Fabl

Cevap C9)

I. Biyografi

II. Anı

III. Günlük

IV. Masal

V. Otobiyografi

Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?

A) V B) IV C) III D) II E) I

Cevap B10)

I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.

II. Yer ve zaman belli değildir.

III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.

IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?A) Hikaye B) Fabl C) Roman D) Masal E) Günlük

Cevap D11)

Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?A) Tiyatro B) Masal C) Makale D) Hikaye E) Roman

Cevap C12)

I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.

II. Uzman kişilerce yazılır.

III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir.

IV. Kesin sonuçlara varmaz.

V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir.Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir?

A) Yalnız III B) I-II-IV C) IV-V

D) III-IV E) I-II-VCevap D13)

I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.

II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.

III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.

IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.

V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?

A) I B) II C) III D) IV E) VCevap E14)

Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Fıkra B) Deneme C) Eleştiri D) Biyografi E) Anı

Cevap C15)

Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur.

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Anı B) Deneme C) Röportaj D) Gezi E) ÖyküCevap B16)

Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Günlük B) Deneme C)Anı D) Gezi E) Makale

Cevap C17)

Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir.

II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır.

III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır.

IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir.

V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.

Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir?

A) I B) II C) III D) IV E)V

Cevap E18)

I. *Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.

* İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara,

belgelere dayanarak sergilerler.II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.

* Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?A) Anı-Deneme B) Biyografi-röportaj C) Gezi-eleştiri

D) Makale-otobiyografi E) Röportaj-deneme

Cevap B19)

………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!

Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?

A) Deneme B) Makale C) Gezi D) Anı E) Röportaj

Cevap C20)

I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.

II. Yaratıcı yazılardır.

III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.

IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.

V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız V D) II-IV-V E) IV ve V

Cevap E


alıntı

 


Konu Siraç tarafından (22-09-2011 Saat 23:45 ) değiştirilmiştir.
SeLeN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Sponsorlu Bağlantılar
Yeni Konu aç  Cevapla

Sayfayı Paylaş

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Sorunun cevabını alttaki kutucuğa yazınız. (Gerekli)

Mesajınız:

Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Düz Yazı Türleri - Düz Yazı Çeşitleri Nelerdir - Yazı Çeşitleri Hakkında Bilgi Mavi_inci Diğer Diller 2 22-03-2014 10:39
Almanca Test Soruları SeLeN Almanca Tercümeler 0 04-12-2011 00:39
Yazı Türleri Test Soruları ve Cevapları SeLeN Liselerimiz 0 28-12-2010 01:20
Iç Ve Diş Kuvvetler Test Soruları ve Cevapları DeMSaL SBS - ÖSS - Sınavlar 2 16-04-2010 21:22
6. Sınıf İngilizce Test Soruları DeMSaL Öğretmenlerimizin Bölümü 0 24-03-2010 21:03


Saat: 19:22.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Frmartuklu.Net ©2008 - 2015