FrmArtuklu

FrmArtuklu (http://www.frmartuklu.net/)
-   Müzik Sohbet & Fan Club (http://www.frmartuklu.net/muzik-sohbet-amp-fan-club/)
-   -   Aşık Veyselin Türküleri (http://www.frmartuklu.net/muzik-sohbet-amp-fan-club/256703-asik-veyselin-turkuleri.html)

Eylül 28-11-2011 16:03

Aşık Veyselin Türküleri
 
Aşık Veysel Türküleri,
Aşık Veysel Türkü Sözleri

En güzel Aşık Veysel Türküleri

http://img824.imageshack.us/img824/9...asikveysel.jpg

Dostlar Beni Hatırlasın

Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın

Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han konan göçer
Ay dolanır yıllar geçer
Dostlar beni hatırlasın

Can bedenden ayrılacak
Tütmez baca yanmaz ocak
Selam olsun kucak kucak
Dostlar beni hatırlasın

Ne gelsemdi ne giderdim
Günden güne arttı derdim
Garip kalır yerim yurdum
Dostlar beni hatırlasın

Açar solar türlü çiçek
Kimler gülmüş kim gülecek
Murat yalan ölüm gerçek
Dostlar beni hatırlasın

Gün ikindi akşam olur
Gör ki başa neler gelir
Veysel gider adı kalır
Dostlar beni hatırlasın

Aşık Veysel


http://img818.imageshack.us/img818/5...artuklunet.jpg


Derdimi Dökersem Derin Dereye

Derdimi dökersem derin dereye
Doldurur dereyi düz olur gider
Irakipler geldi girdi araya
Korkarım yar benden yoz olur gider

Ilgıt ılgıt yeller eser seherde
Dost beni düşürdü onulmaz derde
Yar ile buluşsak bir tenha yerde
Duyar ırakipler söz olur gider

Pervane ateşten sakınmaz canı
Uğruna koymuşum başı bedeni
Doldur tüfengini hedef et beni
Yaram doksan dokuz yüz olur gider

Veysel der çıkayım bir yüce dağa
Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa
Zaman gelir tenim düşer toprağa
Karışır toprağa toz olur gider

Aşık Veysel
http://img818.imageshack.us/img818/5...artuklunet.jpg

Deli Gönül Değme Çaydan Bulanmaz

Deli gönül değme çaydan bulanmaz
Coşarsa dalgası kendinden olur
Derdsiz aşık diyar diyar dolanmaz
Gezdirir kavgası kendinden olur

Gönüle delidir demiştik baştan
Üşümez borandan ıslanmaz yaştan
Boğulmaz denizden yenmez ateşten
Ateşi kor közü kendinden olur

Gönül bir deryadır dalgası dinmez
Her güzele meyil verip dost denmez
Taşıma su ile değirmen dönmez
Dökülür çarka su kendinden olur

Yüce dağlar ova gibi düzlenmez
Veysel muhannetten kerem gözlenmez
Tilki gölgesine arslan gizlenmez
Yiğidin gölgesi kendinden olur

http://img818.imageshack.us/img818/5...artuklunet.jpg
Dost Dost Diye

Dost dost diye hayalına yeldiğim
Dostusa ayırmış özünü benden
Çatık kaşlı benlerini saydığım
Dostusa ayırmış özünü benden

Hani dost uğruna can baş verenler
Hasletin söylesin gözle görenler
Şimdi bizden yüz çevirmiş yarenler
Evvel kekitmezdi gözünü benden

Gözüm yaşı döner mi ola sellere
Bu ayrılık har düşürür güllere
Evvel aşinaydım her bir hallere
Şimdi sakınıyor sözünü benden

Aşık VeyselEylül 28-11-2011 16:04

Cevap: Aşık Veyselin Türküleri
 
Derdim Gizli Kapağını Kaldırma

Derdim gizli kapağını kaldırma
Yayılır aleme ziyan görünür
Her kişi dayanmaz cevrü cefaya
Aşıktan maşuka isyan görünür

Bu hasta gönlümün ne idi derdi
Daima durmayıp feryat ederdi
Sanma şu sineme bir tek yar vurdu
Feleğin hançeri her an görünür

Sardı her yanımı felek çemberi
Zulmü mazlumadır öteden beri
Gahi deli eder gahi serseri
Mecnunuz Leylamız ayan görünür

Herkes sevdiğine çekmiş bir perde
Benim yarim açık saçık her yerde
Hayali kalbimde sevdası serde
Mart nisan misali bir an görünür

Veysel ağlar ama gönlü ferahtır
Yar sana ilayık bir nesnem yoktur
Çünkü pervaneye ateş mübahtır
Cesette emanet bir can görünür

Aşık Veysel

http://img855.imageshack.us/img855/1...f8538fb52f.png

Deli Gönül Ne Gezersin

Deli gönül ne gezersin
Geze geze yorulman mı
Ne kazandın bu sevdadan
Vazgeç desem darılman mı

Delisin gönül delisin
Güzellere cilvelisin
Bu işleri bilmelisin
Çiçek olsan derilmen mi

İnc'elekten elenirsin
Diyar diyar dolanırsın
Akar çağlar bulanırsın
Hiç bir zaman durulman mı

Yüce dağın menekşesi
Sesin güzeller neşesi
Gönlümün billur şişesi
Taşa çalsam kırılman mı

Söyletme garip Veysel'i
Gahi uslu gahi deli
Candan sevdiğin güzeli
Tenha bulsan sarılman mı

Aşık Veysel

http://img855.imageshack.us/img855/1...f8538fb52f.png

Dalgın Dalgın Seyreyledim Alemi

Dalgın dalgın seyreyledim alemi
İrenkler ne çiçekler ne koku ne
Bir arama yaptım kendi kafamı
Görünen ne gösteren ne görgü ne

Çeşitli irenkler türlü görüşler
Hayal mıdır rüya mıdır bu işler
Tatlı muhabbetler güzel sevişler
Güzellik ne sevda nedir sevgi ne

Göz ile görülmez duyulan sesler
Nerden uyanıyor bizdeki hisler
Şekilsiz gölgesiz canlar nefesler
Duyulan ne duyuran ne duygu ne

Kimse bilmez dünya nasıl kurulmuş
Her cisime birer zerre verilmiş
Cümle varlık bir kuvvetten var olmuş
Gelen ne giden ne yol ne yolcu ne

Herkese gizlidir bu sırrı hikmet
Her nesnede vardır bir türlü ibret
Veysel'i söyletir bir büyük kuvvet
Söyleyen ne söyleten ne Tanrı ne

Aşık Veysel
http://img855.imageshack.us/img855/1...f8538fb52f.png

Cümle Ağaç Uykusundan Uyandı

Cümle ağaç uykusundan uyandı
Giyinmiş donunu yeşil atlastan
İrenk irenk çiçeklere boyandı
Gidermiş kederi kurtulmuş yastan

Bahar gelir dağlar bağlar süslenir
Yel değmezse coşar dallar uslanır
Bir hazin ses şafaklara seslenir
Neler duymaz badı saba o sesten

Eser seher yeli her sabah sabah
Dalgalanır sular titreşir yaprak
Saçar kokusunu menekşe zambak
Hakiki bir duygu vefalı dosttan

Gezme yarim keklik gibi kayada
Sakın tellerini yoldurma yada
Veysel'in aşkına al da bir bade
Doldur ver içeyim içtiğin tastan

Aşık Veysel

http://img855.imageshack.us/img855/1...f8538fb52f.png

Çoktan Beri Hasiretin Çekerim

Çoktan beri hasiretin çekerim
Gönül arzumanım sen sefa geldin
İkrarına hep giriftar olduğum
Ahdinde peymanım sen sefa geldin

Bir saat miktarı durdun oturdun
Selam verdin cana hayat getirdin
Yüzün basa gadem kerem getirdin
Gönlümün sultanı sen sefa geldin

Mevlam her kuluna ehtaç etmesin
Kendinden gayrıya muhtaç etmesin
Lokman da derdime ilaç etmesin
Derdimin dermanı sen sefa geldin

Aşık Veysel

Eylül 28-11-2011 16:04

Cevap: Aşık Veyselin Türküleri
 
Çok Yalvardım Çok Yakardım

Çok yalvardım çok yakardım
Uyanmadı kara bahtım
Şansım küsmüş etmez yardım
Uyanmadı kara bahtım

Uyur uyanmaz ikbalım
Nic'olacak benim halım
Boynuna olsun vebalım
Uyanmadı kara bahtım

Kader kedere eş oldu
Ağladım gözüm yaş oldu
Uzun boylu savaş oldu
Uyanmadı kara bahtım

Tecellim bozuk temelden
Gitti gençlik çıktı elden
Aşka mahkumuz ezelden
Uyanmadı kara bahtım

Kısmet beni diyar diyar
Dolandırır bilmem ne var
Veysel oldu candan bizar
Uyanmadı kara bahtım

Aşık Veysel
http://img811.imageshack.us/img811/766/a874b66e14d3.gif

Bu Dünyayı Kuran Mimar

Bu dünyayı kuran mimar
Ne hoş sağlam temel atmış
İnsanlığa ibret için
Kısım kısım kul yaratmış

Kimi yaya kimi atlı
Kimi uçar çift kanatlı
Dünya şirin baldan tatlı
Eyvah balı tuza katmış

Kazması yok küreği yok
Ustası var çırağı yok
Gök kubbenin direği yok
Muallakta bina çatmış

Bu çark böyle döner durmaz
Ehli aşklar yanar durmaz
Aşk meyinden kanar durmaz
Sevgi muhabbet yaratmış

Hep biliriz dünya fani
Oyalıyor seni beni
Adem atadan bu yana
Nice insan gelmiş gitmiş

Bu dünyaya gelen gülmez
Bir yol var ki giden gelmez
Bu hikmeti kimse bilmez
Ona sır demiş kapatmış

Bu nizamı böyle kurmuş
Kendi çekilmiş oturmuş
Veysel'e türlü dert vermiş
Durmadan derman aratmış

Aşık Veysel
http://img811.imageshack.us/img811/766/a874b66e14d3.gif

Bu Alemi Gören Sensin

Bu alemi gören sensin
Yok gözünde perde senin
Haksıza yol veren sensin
Yok mu suçun burda senin

Kainatı sen yarattın
Her şeyi yoktan var ettin
Beni çıplak dışar'attın
Cömertliğin nerde senin

Evli misin ergen misin
Eşin yoktur bir sen misin
Çarkı sema nur sen misin
Bu balkıyan nur da senin

Kilisede despot keşiş
İs'Allahın oğlu demiş
Meryem Ana neyin imiş
Bu işin var bir de senin

Kimden korktun da gizlendin
Çok arandın çok izlendin
Göster yüzün çok nazlandın
Yüzün mahrem ferde senin

Binbir ismin bir cismin var
Oğlun kızın ne hışmın var
Her bir irenkte resmin var
Nerde baksam orda senin

Türlü türlü dillerin var
Ne acayip hallerin var
Ne karanlık yolların var
Sırat köprün nerde senin

Ademi sürdün bakmadın
Cennette de bırakmadın
Şeytanı niçin yakmadın
Cehennemin var da senin

Veysel neden aklın ermez
Uzun kısa dilin durmaz
Eller tutmaz gözler görmez
Bu acayip sır da senin

Aşık Veysel
http://img811.imageshack.us/img811/766/a874b66e14d3.gif

Bizim Eller Yaylasına Yürümüş

Bizim eller yaylasına yürümüş
Tez gidelim o göçlere erelim
Boz dumanlı soğuk sulu yaylanın
Soldurmadan çiçeğini derelim

Kuz'lamış koyunlar kuzular körpe
Saf tutar güzeller el çırpa çırpa
Çöldeki ceylanlar çıkmadan sarpa
Kemend atıp kollarını saralım

Bizim elin menekşesi mor olur
Güzeli aşıka sitemkar olur
Her çiçeğin bir mevsimde yer'olur
Bu sırları tabiata soralım

Bülbüller susmadan güller solmadan
Sümbüller kuruyup hep toz olmadan
Yüce yaylam seni duman almadan
Zurba zurba kekliklerin görelim

Sarı durnam tel tel olmuş kanadın
Veysel'in dilinde tespihtir adın
Hayal mıydın gözlerimden ıradın
Ahu gözlüm sümbül saçlı meralım

Aşık Veysel
http://img811.imageshack.us/img811/766/a874b66e14d3.gif

Benim Sevdiğim Dilber

Benim sevdiğim dilberin
Gönlü çelik bağrı taştır
Deli gönül nedir zarın
Kalbin viran gözün yaştır

Hayattaki mücadele
Kaçan fırsat girmez ele
Aşıklıktaki mesele
Kalbde dönen bir ateştir

Durmaz yanar tütünü yok
Yazısı yok sütunu yok
Bu sevdadan çetini yok
Uzun boylu bir savaştır

Senin aşkın gündüz gece
Rahat komaz hiç zerrece
Yolunda ölsem böylece
Cevrü cefan lutfun hoştur

Bu Veysel'in arzusu sende
Muhabbetin kadim canda
İşitsem seni Yemen'de
Gönül bulur uçan kuştur

Aşık Veysel

Eylül 28-11-2011 16:05

Cevap: Aşık Veyselin Türküleri
 
Benden Selam Söylen Vefasız Yare

Benden selam söylen vefasız yare
Gurbet benim olsun sıla kendine
Çekilmedik derdimizi bölüşek
Başlı ben alayım sıla kendine

Dökek derdimizi ölçek bölüşek
Ne el bize ne biz ele karışak
Felek bize gül demez ki gülüşek
Cefa benim olsun çile kendine

Çektiğim cefalar yar senden geldi
Bana bu sitemler kar senden geldi
Başımdaki duman kar senden geldi
Ben kara bağlayım ala kendine

Evvelden hastadır yaralı gönlüm
Sevdayı mahbuba ereli gönlüm
Aşkın gömleğine gireli gönlüm
Hicranı Veysel'den n'ola kendine

Aşık Veysel

http://img3.imageshack.us/img3/971/fe833828a88f.png
Ben Meylimi Üç Güzele Düşürdüm

Ben meylimi üç güzele düşürdüm
Biri Şemsi biri Kamer ill'Elif
Onların aşkından aklım şaşırdım
Biri Şemsi biri Kamer ill'Elif

Birisinin evi kaya başında
Birisinin evi alnım duşunda
Biri yeni değmiş on beş yaşında
Biri Şemsi biri Kamer ill'Elif

Birinin parmağı dopdolu yüzük
Birinin kolunda şıpça bilezik
Büyüğünü sevsem küçüğe yazık
Biri Şemsi biri Kamer ill'Elif

Durna gelir yüce dağı yol eyler
Ördek gelir çayır çimen göl eyler
Üç güzel oturmuş bana el eyler
Biri Şemsi biri Kamer ill'Elif

Aşık Veysel

http://img3.imageshack.us/img3/971/fe833828a88f.png
Aramızı Kesti Dumanlı Dağlar

Aramızı kesti dumanlı dağlar
Tepesinden aşan yollar yücedir
Artıyor efkarım yine bu çağlar
Bilmiyorum nazlı yarim nicedir

Bir kuş olsam uçar yare giderim
Ne çare kanadım yoktur niderim
Ayrılık tecellim gurbet kaderim
Çeke çeke bu dert beni kocadır

Kavuşmayı zorlaştıran engel var
İçerimde ateş dolu mangal var
Beni çeken cazibeli çengel var
Sevgi ızdırabı bir eğlencedir

Zaten aşıkların gözü aç olur
Gelip geçen yolcuların bac'olur
Veysel'e bir buse versen nic'olur
Sadaka muhtaca ekmek acadır

Aşık Veysel
http://img3.imageshack.us/img3/971/fe833828a88f.png

Aldanma Cahilin Kuru Lafına

Aldanma cahilin kuru lafına
Kültürsüz insanın külü yalandır
Hükmetse dünyanın her tarafına
Arzusu hedefi yolu yalandır

Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz
Gül dikende biter diken gül olmaz
Dız dız eden her sineğin bal'olmaz
Peteksiz arının balı yalandır

İnsan bir deryadır ilimde mahir
İlimsiz insanın şöhreti zahir
Cahilden iyilik beklenmez ahir
İşleği ameli hali yalandır

Cahil okur amma alim olamaz
Kamillik ilmini herkes bilemez
Veysel bu sözlerin halka yaramaz
Sonra sana derler deli yalandır
http://img3.imageshack.us/img3/971/fe833828a88f.png

Ağlar Veysel Çıkmaz Sesi

Ah çektikçe erir gider
Yüreğimin yağı benim
Seni görsem durur gider
Dillerimin bağı benim

Gam leşkeri saf saf oldu
Hep sözlerim boş laf oldu
Senin yolunda mahv oldu
Gençliğimin çağı benim

Ah belimi büken oldu
Gurbet bana diken oldu
Altı aydır mekan oldu
Dibi Kırkkız Dağı benim

Sensin derdine düştüğüm
Hayal oldu konuştuğum
Her gün yediğim içtiğim
İçerimde ağu benim

Ağlar Veysel çıkmaz sesi
Gine coştu gam deryası
Garip gönlümün yaylası
Güzel hüsnün bağı benim

Aşık Veysel

http://img3.imageshack.us/img3/971/fe833828a88f.png
Ağlayı Ağlayı Vardım Pınara

Ağlayı ağlayı vardım pınara
Kirli yağlığımı yuvermediler
Herkes destini doldurdu çıktı
Bana da bir damla su vermediler

Elimde bir kadeh vardım kurnaya
Hücum eylediler bana vurmaya
Elimdeki kadehimi kırmaya
Tutular bir kaçı koyvermediler

Al bu kadehini kaldır dediler
Gözünün yaşiyle doldur dediler
Bir fincan su verdik bıldır dediler
Sanki ya verdiler ya vermediler

Çalıştım kadehim dolduramadım
Kimseye halimi bildiremedim
Gönlümün arzusun aldıramadım
Dileğim hakime deyvermediler

Veysel bu sitemler canımı yaktı
Güzellerde eda yoktur naz kalktı
Herkes üç beşini aldı bıraktı
Beni de bir kere evermediler

Aşık Veysel


Saat: 14:35.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Frmartuklu.Net ©2008 - 2015