Sponsorlu Bağlantılar
   

Kuranı Kerimde Tecvit Kuralları

Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri icinde Kuranı Kerimde Tecvit Kuralları konusu , 14) İDĞAMI MAAL ĞUNNE : Tenvin veya nun'u sakinden sonra “yemnu” harflerinden biri gelirse idğamı maal ğunne olur. Bu harfleri açık olarak yazalım: harfleridir. yalnız bunlardan: harfleri tenvin veya nun'u ...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Alt 27-11-2011   #11 (permalink)
Standart Cevap: Kuranı Kerimde Tecvit Kuralları

Sponsorlu Bağlantılar


14) İDĞAMI MAAL ĞUNNE : Tenvin veya nun'u sakinden sonra “yemnu” harflerinden biri gelirse

idğamı maal ğunne olur. Bu harfleri açık olarak yazalım:harfleridir. yalnız bunlardan:

harfleri tenvin veya nun'u sakinden sonra gelirse o zaman “ğunneli idğam “ olur.

İDĞAM : Birbirinin aynı veya aynı cinsten olan ( buna birbirlerine yakınlığı olan ) harflerden birincisini diğerine katmaya

İDĞAM diyoruz. Bu bazen tam idğam olur bazen de eksik idğam olur.

Örneklerle görelim:Arkadaşlar, ok işaretinin sağında ki bölümler Kur’an-i Kerim de ki orijinal örneklerdir.Fakat sol taraftaki kısımlar ise bizim , sağ tarafta yazılı olan bölümü tecvitli olarak nasıl okumamız gerektiğini göstermektedir. Lakin şu farklılığa

dikkatinizi çekmek isterim: Nun'u sakinden sonra ve bir kelime içinde gelirse


idğamı maal ğunne olmaz. İZHAR gibi okunurlar. Örnekleri görelim:Arkadaşlar bakınız burada ki nun'u sakinleri kırmızı ile belirttim. Fakat nun'u sakinden sonra gelen vav ve ya

harflerinden dolayı burada idğam yapılmaz. Sadece burayı okurken izhar varmış gibi okuruz. Kısaca söylemek gerekirse YAZILDIĞI GİBİ okunur.

ÖRNEKLER
Eylül isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Sponsorlu Bağlantılar
Alt 28-11-2011   #12 (permalink)
Standart Cevap: Kuranı Kerimde Tecvit Kuralları


15) İDĞAM-I BİLAĞUNNE: Tenvin veya nunu sakinden sonra “lam” ve “ra” harflerinden biri gelirse idğamı bila

ğunne olur. Kardeşlerim burada da idğam var, fakat burada tutulma olmaz ve hemen suratli bir şekilde geçilir. Örneklerle

görelim:Arkadaşlar burada daha önceki örneklerde görüldüğü gibi okun sağında ki bölüm Kur’an-i Kerim’de geçen orijinal örneklerdir. İşaret okunun solunda ki bölüm ise, sağdaki bölümü tecvitli olarak nasıl okumamız gerektiğini gösteren bölümdür.

ÖRNEKLEREylül isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 28-11-2011   #13 (permalink)
Standart Cevap: Kuranı Kerimde Tecvit Kuralları


16) İDĞAMİ MİSLEYN : Aynı harfin iki defa arka arkaya gelerek, birincisinin sakin (cezzimli) ikincisinin harekeli olarak gelmesi durumunda birincisi ikincisine katılarak okunur. İşte biz buna idğamı misleyn diyoruz. Burada bir noktayı önemle

belirtelim ki ; eğer mim ve nun harfleri birbirleri arkasından gelirse o zaman idğamı misleyn maal ğunne olur.

Yani ğunneli idğam olur. Örneklerle görelim :Arkadaşlar sanıyorum ki artık sizde ok işaretinin sağında ki bölümün Kur’an-i Kerim deki orijinal bölüm olduğunu , solunda ki bölümün ise sağdaki kısmın tecvitli okunuşu olduğunu biliyorsunuz . Evet , bakınız arka arkaya gelen bu iki harf, okunurken, solda ki bölüm de olduğu gibi, şeddeli okunduğunu ( ama bunun yazılmadığını , sadece tecvitli olarak öğle

okunduğunu) anlamışsınızdır. Arkadaşlar bir de “nun” harfi yine “ nun “ harfine uğrarsa (yani iki nun arka arkaya gelirse) o zaman

idğami misleyn maal ğunne olur. Bunu biraz tutarak okuruz. Örnekle görelim :Bu iki örneğe bakınız, arka arkaya gelen iki nun , okunurken sanki şeddeli bir nunmuş gibi okuruz.


ÖRNEKLER
Eylül isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 28-11-2011   #14 (permalink)
Standart Cevap: Kuranı Kerimde Tecvit Kuralları


17)SAKİN MİM’İN (CEZZİMLİ MİM )ÜÇ HALİNİ GÖRELİM:

1)Sakin mim, mim harfine uğrarsa İdğami Misleyn Maal Ğunne olur :

Bu kısmı okurken “ mim harfi, mim harfine uğradığı için, ğunneli ve tutularak okunur.2) Sakin mim, “Be” harfine uğrarsa Dudak ihfası ( ihfayı şefeviye) olur:Efendim, burada kırmızı ile yazılmış “ mim “harfi okunurken “be “ harfine hemen geçilmez ve burada bir buçuk elif miktarı

tutularak(ama dudaklar önde tutulur) sonrada okumaya devam edilir.

3) Sakin mim , yukarda ki iki harfin dışında ki harflerden birine uğrarsa İZHAR olur:Biliyoruz ki İzhar, okunurken hiç beklemeden okumaya devam etmektir. Yani tutma olmak.

ÖRNEKLEREylül isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 28-11-2011   #15 (permalink)
Standart Cevap: Kuranı Kerimde Tecvit Kuralları


18) İDĞAMI MÜTECANİSEYN: Mahareçleri ( çıkış yerleri ) bir olan, fakat sıfatları başka olan harfler birbirine uğrarsa İdğamı

Mütecaniseyn olur. Arkadaşlar bu tecvidi görürken , mahreçlerinden dolayı, harflerini üç başlık altında inceleyeceğiz:

1) “Tı” , “Dal” , “Te” > harfleri. Arkadaşlar bu harflerden hangisi önce gelirse, önce gelen harf

arkasından gelen ikinci harfe çevrilerek okunur. Şimdi bunu örneklerle görelim:Solda ki Şeddeli olan bölüm, tecvitli okuduğumuz da ağzımızdan çıkması gereken okuma şeklidir. Fakat Kur’an-i Kerim’de ise sağda ki gibi yazılır ama okurken solda ki gibi okunur.

2) “Zı” , “Zal” , “Se” > harfleri. Öncekinde olduğu gibi bunda da, bu harflerden hangisi önce

gelirse, daha sonra gelen harfe dönüşerek okunur. Örneklerini görelim:Arkadaşlar bakınız birinci bölümde ki “ zal” harfi “ zı “ harfine ; “ se” harfide “ zal” harfine nasıl dönüşmüş. Tabi ki biz okurken şeddeli imiş gibi okuruz. Yani solda ki gibi okuruz.

3) “ be” , “mim” > harfleridir. Fakat burada önemli olan bir nokta var; Mutlaka “ be” harfi önce gelmeli.

“mim “ harfi önce gelirse olmaz: Aşağıda “ be “ harfinin “mim” harfine çevrilerek şeddeli bir şekilde okunduğunu görüyorsunuz. Yazıda yok ama okurken şeddeli okuruz.ÖRNEKLEREylül isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 28-11-2011   #16 (permalink)
Standart Cevap: Kuranı Kerimde Tecvit Kuralları


19) İDĞAMI MÜTEKARİBEYN: Mahrecinde ( çıkış noktasında) ve sıfatında yakınlığı olan harfler birbirlerine uğrarsa İdğamı Mütekaribeyn olur. İdğamı Mütekaribeynin harflerini de iki başlık altında inceleyebiliriz:

1) “Lam “ ve “Ra” harfleridir. Bu harflerden “Lam “ harfi mutlaka önce gelir. Lam sakin , “Ra” harfi

harekeli olur. Ve lam harfi “Ra” harfine çevrilerek okunur. Örnekle görelim:Her iki örnekte de “Lam” harfinin “RA” harfine dönüştüğünü açık olarak görüyorsunuz.Sağda ki bölüm Kur’ani Kerim’de yazılı olan bölüm, ok işaretinin solunda ki bölüm ise tecvitli okuduğumuzda uymamız gereken kuraldır.

2) “Kaf” ve “Kef” harfleridir. Bu harflerden de “Kaf” harfi “ Kef “ harfinden önce gelir. Bütün idğamlarda

olduğu gibi birincisi sakindir. İkincisi ise harekelidir. Sakin olan ilk harf daima ikinci harfe idğam (katılarak, çevrilerek) okunur.Bu bölümde de “Kaf” harfi “Kef “ harfine çevrilerek okunacaktır. Örnekle görelim:Gördüğünüz gibi “kaf” harfi tecvitli okunurken, ok işaretinin solunda şeddeli bir “kef “ harfine dönüşmüştür. Burada bir noktaya çok dikkat etmek lazım. İDĞAMLARDA KALKALE yapılmaz. Mesela yukarda ki örnekte sakin olan “ kaf “ harfinde kalkale olmaz. Neden ? Çünkü idğam durumunda olduğu için burada idğam yapılır, kalkale yapılmaz. Buna dikkat etmek lazım.

ÖRNEKLER


Eylül isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 28-11-2011   #17 (permalink)
Standart Cevap: Kuranı Kerimde Tecvit Kuralları


20)İDĞAM-I ŞEMSİYYE:Şemsi harfler 14 tanedir.Lam-ı tarif dediğimiz "EL" takısı bu harflerden biri ile başlayan bir kelimenin

başına gelirse, o takdirde el takısı okunmaz ve el takısından sonra gelen kelime de şeddeli olarak okunur.Şimdi bu ondört harfi görelim:Bu harflerin kolay hatırda kalması için oluşturulan beyti de yazalım:Yazdığımız bu beytin ilk harfleri idğam-ı şemsiyye harfleri olmuş oluyor:Bir kelime bu ondört harften biri olan (
)"nun" ile başlarsa o takdirde idğam-ı şemsiyye maal ğunne olur.Bu şu demektir: Bizler bu şeddeli "nun" u okurken bir elif miktarı tutarak okuruz.Yani ğunne yaparak okuruz. Örnekleri görelim:"El" takısı "nun" harfinin dışında kalan diğer ondört harfle başlayan bir kelimenin başına gelirse o takdirde idğam-ı şemsiyye

bila ğunne olur.Bu şu demektir:Ğunne yapılmadan ve de tutulmadan seri bir şekilde okunacak demektir.Örneklerle görelim:Örneklerde görüldüğü gibi " elif lam" takısı dediğimiz " el takısı" şemsi harflerle başlayan kelimelerin başına geldiği için okunmamış ve "el " takısından sonra gelen kelime de şemsi harfler başladığı için şeddeli olarak okunmuştur.

Alıntı
Eylül isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 28-11-2011   #18 (permalink)
Standart Cevap: Kuranı Kerimde Tecvit Kuralları


21)İZHAR-I KAMERİYYE:Kameri harfler 14 tanedir.Lam-ı tarif dediğimiz "EL" takısı bu harflerden biri ile başlayan bir kelimenin başına gelirse, o takdirde el takısı okunur.Şimdi bu ondört harfi görelim:Bu harflerin kolay hatırda kalması için oluşturulan beyti de yazalım:Yazdığımız bu beytin tüm harfleri izhar-ı kameriyye harfleri olmuş oluyor:Şimdi örneklerle birlikte görelim:Örneklerde görüldüğü gibi " elif lam" takısı dediğimiz " el takısı" kameri harflerle başlayan kelimelerin başına geldiği için "el " takısının okunduğunu görüyorsunuz.Kırmızı renk ile renklendirme yaptığımız harflerin kameri harfler olduğunu görüyorsunuz.
Eylül isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 28-11-2011   #19 (permalink)
Standart Cevap: Kuranı Kerimde Tecvit Kuralları


22)KALKALE: Kalkale harfleri dediğimiz; kaf , tı , be , cim ve dal harfleri kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak (Cezzimli olarak) gelmeleri halinde ses olarak vurgulu okunmasına kalkale diyoruz.Beş harften oluşan kalkale harfleri şunlardır:Bu beş harfin daha kolay ezberlenip hatırda tutulması için oluşturulan kelime gurubu ise:şeklindedir.Latin harfleri ile de yazalım;( Kutbu cedin). Şimdi bu tecvidin örneklerini görelim:ÖRNEKLEREylül isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 28-11-2011   #20 (permalink)
Standart Cevap: Kuranı Kerimde Tecvit Kuralları


23) HÜKMÜRRA : “Ra” harfinin okunuşu: “Ra” harfi bazen kalın, bazen ince ve bazen de hem ince ve hem de kalın okunabilir. Şimdi bunları görelim:

a) “ Ra “ Harfinin “KALIN “ okunduğu yerler:


1)“Ra” harfi “ötre” veya “üstün “ olduğu zaman. Örnek:

2)“Ra”harfi sakin (Cezzimli ) olup, kendinden önceki harfin harekesi “üstün “ veya “ötre ““ olursa o zaman da

kalın okunur. Örnek:

3)“ Ra” harfi sakin olup kendinden önceki harfte “esre “ olsa ince okunur AMA, sakin olan “ra” harfinden sonra,


eğer “HURUFU İSTILADAN (kalın olarak okunan harflerden)biri üstün ve ötre olarak gelirse kalın okunur.Bu harfler:Bu harflerin kolay ezberlenmesi için, bunları beyit haline getirmişler.Böylece daha güzel öğrenilmiş ve akılda kalması

sağlanılmış oluyor. Bu beyti de yazalım:İşte sakin olan "ra"harfinden sonra bu huruf'u istila harfinin HAREKESİ de üstün veya ötre olursa , o zamanda “ ra” harfi KALIN okunur.Örneklerle görelim:4) “Ra “harfi sakin olup kendinden önceki harfin hareksi arız (değişken ) olursa o zaman da

kalın okunur. Örnek:

5) “ Ra “ harfi sakin olsa ve "ra" harfinden önceki harfin harekesi de sakin olsa , daha önceki harfin harekesine bakılır , üstün ve

esre olması durumunda da” ra” harfi kalın okunur. Örnek:
b) “ Ra” harfinin ince okunduğu yerlere gelince: 1)“ Ra” harfi “esre” olduğu zaman ince okunur: Örnek:

gibi
Eylül isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Sponsorlu Bağlantılar
Yeni Konu aç  Cevapla

Sayfayı Paylaş

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Sorunun cevabını alttaki kutucuğa yazınız. (Gerekli)

Mesajınız:

Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kuranı Kerimde Zencefil Eylül Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 0 01-12-2011 06:22
Kuranı Kerimde Zeytin Eylül Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 0 30-11-2011 21:44
Kuranı Kerimde Şehitlik Eylül Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 0 26-11-2011 18:06
Kuranı Kerimde Kaç Sure Var Eylül Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 0 14-11-2011 17:37
Kuranı Kerimde kaç sure var Kayıtsız Üye Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 1 30-05-2011 10:49


Saat: 16:12.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Frmartuklu.Net ©2008 - 2015