Su arıtımı nasıl yapılır, Su Arıtma Nasıl Olur, Sert ve yumuşak suyun özellikleri

'Doğa ve Bitkiler' forumunda SeLeN tarafından 22 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Sponsorlu Bağlantılar
  Su arıtımı nasıl yapılır?Su Arıtma Nasıl Olur Sert ve yumuşak suyun özellikleri nedir  Su ve Su Arıtma ile İlgili Sık Sorulan ve Merak Edilen Konular
  Su Arıtma Nedir?
  İçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında sakınca bulunan suların, çeşitli proseslerden geçirilerek kirletici parametrelerinden arındırılmasına "Su Arıtma" denir.  Arıtılmış Su Sağlıklı mıdır?
  İhtiyacınıza göre doğru tasarlanmış arıtma sistemlerinden geçirilmiş olan sular elbette sağlıklıdır. Ancak, dikkat edilmeden hatalı seçilmiş olan arıtma cihazlarından temin edilen sular zararlı olabilir ve hatta hastalık yapabilir. Burada sorumluluk tamamıyla tasarım mühendisine aittir. Genelde cihaz kalitesizliğinden kaynaklanan problemler ikincil problemlerdir. Bu tür cihazlar çok arıza yapan cihazlar olmadıklarından Birincil problemler, yanlış tasarımdan kaynaklanmaktadır.


  Sert Su Nedir?
  Sert su normal olarak konutlarda en çok rastlanan problemdir. Sert su, 1 GPG'nin üzerinde sertlik minerali bulunduran sulardır. En yaygın sertlik mineralleri kalsiyum, manganez ve magnezyumdur. içerisinde bu mineraller arttıkça suyun sertliği artar.

  Su Nasıl Yumuşatılır ?
  Suyunuz eğer 10 Fr üzerinde sertlikte ise mutlaka yumuşatılması gereklidir.
  Suyu yumuşatmanın en pratik yolu iyon değiştirici reçine kullanmaktır. İyon değiştirici reçineli sistemler genelde sodyum iyonları ile sertlik iyonlarını yer değiştirterek çalışırlar. Proses esnasında su reçine tanecikleri arasından süzülerek geçer. Reçine tanecikleri üzerindeki elektrik yükü sodyum iyonlarını reçine taneciği üzerinde tutar. Ancak, reçine taneciklerinin aynı zamanda sertlik minerallerini tutma kabiliyeti de vardır. Reçine taneciklerinin sertlik minerallerini tutma kabiliyeti sodyum iyonlarını tutma kabiliyetine göre daha fazladır. Bu şekilde iyon değişimi gerçekleşir.
  Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla, sertlik mineralleriyle kaplanır. Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması son bulur. Sertlik iyonlarının tekrar sudan tutulabilmesi için reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir. Bu işleme ‘rejenerasyon' adı verilir. Rejenerasyon esnasında tuzlu su reçine tankına verilir ve reçine sodyuma doyurulur. Reçine tankında biriken yüksek konsantrasyondaki sodyum iyonları sertlik iyonlarını reçine taneciklerinden ayırır. Reçine daha sonra temiz su ile durulanarak, fazla tuz ve sertlik mineralleri tanktan atılır. Reçine tankı tekrar sertlik iyonlarını tutmaya hazır durumdadır.

  Yumuşatma Ünitelerinde Rejenerasyon Kontrolü Nasıl Yapılır ?
  Genelde iki tip kontrol mekanizması vardır.
  Miktar (Debi) Kontrollü: Kontrol grubu bir su sayacına bağlıdır. Reçinenin yumuşatabileceği kadar su miktarı kontrol grubuna tanımlanır. Tank içinden belirlenen miktarda su geçtiğinde cihaz rejenerasyona geçmek üzere sinyal alır. Genelde iki depo arası sistemlerde kullanılır
  Zaman kontrollü: Kontrol grubu üzerindeki zaman saati vasıtası ile rejenerasyon kontrolü yapılır. Tank içinde iki rejenerasyon arası zaman aralığında yumuşatılacak su miktarına yeterli olacak kadar reçine bulunmalıdır.


  Hangi Su Analizleri Yapılmalıdır ?
  Görünüm, renk, bulanıklılık, toplam sertlik, klorür, iletkenlik, nitrit, amonyak, nitrat, demir, kurşun, mangan, alkalinite, PH, toplam bakteri, koli form bakteri bakılması gereken parametrelerdir.

  Aktif Karbon Nedir? Nasıl Bir Arıtma Sağlar ?
  Aktif karbonun yaygın uygulama alanı, suyun içinde mevcut organik madde, renk, koku, tat ve klor giderimidir. Ancak burada, söz konusu olan sadece fiziksel bir süzme işlemi değildir. Aktif karbon sistemler, fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir ve suyun arıtılması esnasında adsorpsiyon mekanizması işlemektedir. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir. Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.
  Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu, bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi tutar ve eğer suda bakteri varsa, bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.
  Aktif karbon sistemlerin dizaynında, ünite tankı içindeki yatak hızının klor giderimi için 25 mt/saat'i organik madde giderimi içinse, 6 mt/saat'i aşmaması gerekir. Bu hızı aşan durumlarda ünite verimli çalışmayacaktır.

  Yumuşatılmış Su ile Bahçe Sulamak Doğru mudur ?
  Ham su sertliği 30 Fr üzerinde olan suların yumuşatıldıktan sonra bahçe sulamada kullanımı sakıncalıdır. Çünkü su sertliği yükseldikçe suya verilen sodyum miktarı da artmaktadır. Sodyum ise, bitki ve otların sulama suyunda bulunması sakıncalı olan bir parametredir. Sodyum açısından zengin sularla sulanan otlar sarımsı renkte olur.

  Ters Ozmoz Nedir ?
  Ters ozmoz, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran ve saf su ve içme suyu teminine yönelik olarak kullanılan membran filtrasyon prosesinin adıdır. Bu sistemler çapraz akışlı olarak çalışırlar. Bilinen anlamda filtrasyon prosesi değildir. Çünkü membran üzerinde suyun geçişine izin veren gözenekler son derece ufaktır. (Yaklaşık 1 mm'nin 2.000.000'da biri delik çapı). Böyle ufak bir gözenekten sadece su molekülleri ve bazı çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır

  Suda Kurşun Ne Anlama Gelir ?
  Kurşun insan sağlığı için ciddi bir risktir. Suya kurşun kurşunlu borulardan ve contalardan karışabilir. Kurşun insanlarda, hipertansiyon, duyma zorluğu, anemi, böbrek hastalığı ve zeka kaybı yapar. Kurşunun sudan giderilmesi ancak ters ozmoz ünite veya su yumuşatma ünitesi ile mümkündür
  SULARIN SERTLİĞİ
  Sularda çeşitli bileşikler çözünür bunlar mg/l olarak ölçülür,kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit veya kalsiyum cinsinden ifade edilip toplanabilir. Bu çözülen bileşiklerden özellikle kalsiyum, mağnezyum gibi iki oksidasyon değerli iyonlar, sabunun köpürme kudretini azaltır, sıcak su borularında, ısıtıcılarda, buhar kazanlarında ve suyun temperatürünü yükseltmek için kullanılan kaplarda taş bağlanmasına sebep olur. Bu iyonların sabunla köpürmeye karşı direnme özelliğine sertlik denir. Buna göre, sabun sertliği ölçmek için bir ölçek olabilir.
  2C17 H35 COONa + M++ = (C17H35COO)2 M + Na +
  sabun sudaki sertlik çökelti

  Denklemde görüldüğü üzere, su sertliğini veren iyonları, sabun bünyesine alıp çökeltdikten sonra köpürmeye başlar. Buna göre,suda ne kadar iki değerli iyon fazla ise, diğer bir ifade ile suyun sertliği ne kadar çok ise, sabun sarfiyatı çok ve sıcak su borularında ve buhar kazanlarında taş bağlama olayı o kadar fazla olacaktır. Gerek sabun sarfiyatı, gerekse suların temperatür değişimi ile taş bağlaması , ekonomik ve ısıtma, temizleme işlerini zorlaştırması bakımından, su sertliği üzerinde durmaya değer.
  SERTLİĞİN SEBEPLERİ
  Sertliğe iki valanslı metalik katyonlar sebep olur. Bu iyonlar, özellikle Ca ,Mg ve bir dereceye kadar Sr ,Fe ve Mn iyonlarıdır. Suda çözünen bileşiklerin katyonları ile onyonları dengede olacağı da göz önünde tutulursa katyonların toplam ekivalant adedi,anyonların toplam ekivalant adedine eşit olur.
  Sertliğe sebep
  Olan katyonlar: Ca . Mg . Sr . Fe .Mn

  Anyonlar : HCO3-- . SO4-- . Cl - . NO3- . SLO3--
  Suyun sertliğini veren katyon ve bunlarla dengede olan anyonlar.
  Toprağa düşen yağmur suları tabii sularda bulunan çok miktardaki solitleri çözmeye kudreti kafi gelmez. Suyun bu çözücülük özelliği topraktaki bakterilerin etkisi ile hasıl olan karbondioksidin suya karışarak, suda karbonik asit iyonlarını hasıl etmesinden ileri gelir.
  CO2 + H2O ----------- H2 CO3 -----------H+ + HCO3-
  Bakteri etkisi Yağmur suyu
  ile hasıl olur.

  Genel olarak sert sular, üst toprağın yoğun olduğu ve kalker bulunan yerlerden çıkar. Buna karşılık yumuşak sular da daha ziyade üst toprağın gevşek olduğu ve kalker teşekkülü az veya hiç olmayan yerlerde mevcut olur.
  Suların sert olması, insan sağlığına hiçbir etki yapmaz. Temizlik işlerinde sabun sarfiyatı bakımından uygun değildir.

  *******
  REÇİNE
  Suyu yumuşatmak veya deiyonize etmek veya başka bazı mineralleri almak için kullanılan, genelde sarı renkli kuma benzeyen sentetik bir malzemedir. Kullanıldığı suyun karakteristiklerine göre 3 ile 9 yıl arasında değişmesi gerekir. İyi bir reçine eşit tanecikli olmalı ve özel ambalajlarda muhafaza edilmelidir. Tane boyutu birbirinden farklı olan reçineler hem basınç kaybını artırır hem cihaz içinde oluklar oluşturarak kapasitenin önemli ölçüde(-%80) azalmasına sebep verirler. Kapasite düşmesi sebebi ile rejenerasyon esnasında harcanan rejenerant kimyasalının (tuz, asit, vb.) birim maliyeti artar.
  Mayer Kimya Dow, Lewatit, Bayer vb. reçine markalarının satışını yapmakta ve servisini vermektedir.Reçine fiyatını belirleyen kriter miktar, teslim yeri ve teslim şeklidir.
  İsmi: Reçine,
  Kullanıldığı Alan: İyon Değişimi,
  Ticari Şekli : 25 Litrelik Özel Alaşımlı Ambalaj
  Görünüm: Sarı, Minik Kürecik


  1-) Analog Ölçü Aletleri
  Analog ölçü aletleri ibreli ve kadranli aletlerdir. Kadran ölçülecek degere göre taksimatlandirilmistir. Analog ölçü aletlerinin genel özelligi sürekli degisim gösteren büyüklüklerin ölçümünde sagladigi kolayliktir.
  2-) Dijital Ölçü Aletleri
  Sayisal ölçü aletleridir. Yani ölçülmek istenen büyüklügü ekranda rakamlarla gösterirler.
  3-) Kaydedici Ölçü Aletleri
  Ölçtükleri büyüklüge ait degerleri sürekli hareket eden bir kagida kaydeden aletlerdir. Örnegin depremlerin büyüklüklerini gösteren kayit cihazlari, kalp atislarini kaydeden elektrokardiyograf, meteorolojide havanin isisini, nemini, basincini gösteren kayit cihazlari, yalan makineleri.
  4-) Toplayici Ölçü Aletleri
  Ölçtükleri büyüklükleri toplayarak kaydeden cihazlardir. Örnegin elektrik sayaçlari.
  Analog Ölçü Aletlerinin Avantajlari
  Ölçtükleri büyüklük ile baglantiya geçtikleri anda ibreleri sapar. Yani hizli çalisirlar.
  Daha basit yapili olmalari sebebiyle ucuzdurlar. Bakim ve onarimlari kolaydir.

  Analog Ölçü Aletlerinin Dezavantajlari
  Kadran alani sinirli oldugu için gerektigi gibi taksimatlandirilma zorlugu vardir. Ibrenin gösterdigi deger %1-3 arasinda farkli olabilir.
  Ölçülen degerin okunmasindaki hassasiyet kisiden kisiye degisebilmektedir.
  Okuma hizi da kisiden kisiye degisir.
  Elektromanyetik alandan etkilenirler.
  Mekanik ariza yapma olasiliklari fazladir.

  Dijital Ölçü Aletlerinin Avantajlari
  Ölçülen degeri ekranda gösterdigi için insandan kaynaklanan okuma hatalarini ortadan kaldirirlar.
  Yapisindan kaynaklanan hata, %0,01 civarindadir.
  Enerji sarfiyatlari çok azdir.
  Elektromanyetik alandan etkilenmeleri çok azdir.
  Mekanik ariza yapmazlar.

  Dijital Ölçü Aletlerinin Dezavantajlari
  Gösterge olarak LCD veya LED kullanildigi için uzaktan okunmasi zordur.
  Üretimi, onarimi, bakimi zordur. Dolayisiyla daha pahalidir.
  Analog Ölçü Aletleri Ile Yapilan Ölçümlerin Okunmasi
   
 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Çevresel sorunların hızla arttığı ve doğal kaynaklarımızın kirlenmek ve tükenmek tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı günümüzde doğal kaynaklarımızı çok iyi korumak ve dikkatli tüketmek bütün insanlığın ortak meselesi ve görevidir.
  Bu görevin bilincinde olarak bizler başta atıksu arıtma olmak üzere bütün çevre koruma alanlarında faal olarak görev yapmaktayız. Çevreyi koruma altına almak başlıca ilkemizdir.

  Atıksu arıtma, baca gazı arıtma, katı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi ve tüm çevre koruma çalışmaları faaliyetlerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra kullanma suyu arıtma , içme suyu arıtma , proses suyu arıtma ve ileri su arıtım sistemleri, çalışma alanlarımızın içinde yer almaktadır.

  [​IMG]

  Doğal kaynaklarımızı kirletmeden ve tüketmeden gerçekleştireceğimiz sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en değerli mirastır.

  Arıtma Proseslerini başlıca iki başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar, Su Arıtma ve Atıksu Arıtma işlemleridir. Bu her iki arıtma prosesi kendi arasında alt gruplara ayrılır.

  Su arıtma, suyun kullanım alanına göre, proses suyu arıtma, kullanma suyu arıtma ve içme suyu arıtma gibi alt bölümlerde incelenebilir. yapılan işleme göre ise, filtrasyon, yumuşatma, ultra filrasyon, nano filtrasyon, adsorbsiyon, ters osmos vb. gibi alt başlıklarda incelenebilir.Atıksu arıtma işlemleride suyun kullanım alanına göre başlıca iki grup altında toplanır:

  Evsel Atıksu Arıtma ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Atıksu arıtma tesislerini arıtma proseslerine göre sınıflayacak olursak başlıca, fiziksel atıksu arıtma tesisleri, kimyasal atıksu arıtma tesisleri, biyolojik arıtma tesisleri ve ileri atıksu arıtma tesisleri.
  Paket Arıtma Nedir ?
  Bütün bu saydığımız arıtma tesislerini bir de büyüklüklerine ve montaj şekillerine göre sınıflayabiliriz.


  Nakliye koşullarını sağlayabilecek ölçüler içinde yer alan ve imalathanede tamamlanarak çalışır duruma getirilen bütün üniteleri ve ekipmanları üzerinde hazır olarak montaj yerine sevk edilebilen kompakt sistemlere Paket Arıtma denilmektedir.

  Paket arıtmalar hem su arıtma tesislerinde hem de atıksu arıtma tesislerinde kullanılmaktadırlar. Proses çeşidine göre fiziksel paket arıtma, kimyasal paket arıtma ve biyolojik paket arıtmalar olabilmektedir.

  Evsel Paket Arıtma Nedir ?
  Evsel paket arıtma, konutlardan veya sanayi kuruluşlarından salınan evsel - lavabo ve tuvalet kaynaklı - atıksuların arıtımı için kullanılan taşınabilir nitelikli atıksu arıtma tesisleridir. Evsel paket arıtma tesisleri evsel atıksu özelliklerinden dolayı biyolojik arıtma sistemleridir.


  Ancak tek başına biyolojik arıtma sistemleri çoğu zaman yeterli olmayacaktır. Bu yüzden biyolojik arıtma ünitesinden önce muhakkak ızgara veya elek mümkünse ön çöktürme ünitesi ve atıksuda yağ gres miktarı yüksek ise yağ tutucu gibi fiziksel arıtma üniteleri kullanılmalıdır.

  Fiziksel arıtma ünitelerinden geçen atıksu biyolojik arıtma ünitesinden geçtikten sonra dezenfeksiyon işlemine tabi tutulur. Dezenfeksiyon işleminden sonra yeniden kullanılmayacaksa alıcı ortama deşarj edilir. Yeniden kullanılacaksa kullanma amacına göre ileri arıtma işlemine tabi tutulur.
   

Bu Sayfayı Paylaş