FrmArtuklu

FrmArtuklu

Kaliteli Paylaşımın Adresi


Go Back   FrmArtuklu > (¯`·.(¯`·.Eğlence-Muhabbet ve Ciddi Konular ·´¯).·´¯) > Konu Dışı BaşlıklarSponsorlu Bağlantılar
   

Toprak Kirliliğini nasıl önleriz - çevre kirliliği

Konu Dışı Başlıklar icinde Toprak Kirliliğini nasıl önleriz - çevre kirliliği konusu , BİR TEK DÜNYA VAR! Üzerinde yaşadığımız dünyaya ne kadar duyarlıyız sizce? Körfez savaşında denize dökülen ham petrolün etkisinin 180 yıl süreceğini biliyor muydunuz? Ya da 3m yüksekligindeki bir gazete yığını ...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Alt 19-08-2008   #1 (permalink)
Standart Toprak Kirliliğini nasıl önleriz - çevre kirliliği

Sponsorlu Bağlantılar


BİR TEK DÜNYA VAR!

Üzerinde yaşadığımız dünyaya ne kadar duyarlıyız sizce? Körfez savaşında denize dökülen ham petrolün etkisinin 180 yıl süreceğini biliyor muydunuz? Ya da 3m yüksekligindeki bir gazete yığını için 2 ağacın kesildiğini? Ve şu anda kullnamakta olduğumuz bir çok plastik malzemenin doğaya geri dönebilmesi için milyonlarca yılın geçmesi gerktiğini?ÇEVRE NEDİR?

İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam.
ÇEVRE KİRLİLİĞİ NASIL OLUŞUR?

Hızlı nüfus artışı,
Plansız kentleşme,
Plansız endüstrileşme
Dolayısıyla doğal kaynakların azalması gibi nedenlerle çevredeki bu denge bozulur ve çevre kirliliğiortaya çıkar.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ NASIL ÖNLENİR?

Katı Atıkların,
Atıksuların,
Havaya verilen gazların (emisyon)
Gürültünün,
Toprak Kirliliğinin, kontrol altına alınması ile engellenebilir.

KİRLİLİK TÜRLERİ

Su Kirliliğinin Nedenleri
Kullanılan suların arıtılmadan doğaya verilmesi ile suların doğal kullanım alanlarının bozulması Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal özelliklerinin değişmesidir.
Kullanılan suların arıtılmadan doğaya l verilmesi ile suların doğal kullanım l alanlarının bozulması
Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal özelliklerinin değişmesidir. ·
Dünyadaki bütün kullanım suyu potansiyeli % 2,4
Türkiye 10 milyar m3/yıl Türkiyedki suyun %16'sı içme ve kullanma; % 72'si Tarımsal; %12'si ise Sanayi de kullanımaktadır

Hava Kirliliğinin Nedenleri
Isınma
Endüstri
Motorlu taşıtlar
Yukarıda belirtilen üç sepepten dolay havaya çeşitli gazlar verilmektedir. Havadaki zehirli gazların oranları aşağıdaki gibidir. Kükürtdioksitin; % 90'ı ısıtmadan, %10'u endüstriden ve trafikten Enerji üretiminden; %55 Kükürtdioksit%17 Azotdioksit % 30 Duman oranında kirlilik oluşmaktadır

 

Siraç isimli Üye şuanda online konumundadır   Hızlı Cevap
Sponsorlu Bağlantılar
Alt 04-12-2008   #2 (permalink)
Standart Cevap: Toprak Kirliliğini nasıl önleriz - çevre kirliliği


Toprak kirliliği, toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşiklere bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde anormal fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin düşmesi şeklinde tanımlanabilir. Toprak sistemi ilişkili olduğu su ve hava sistemlerinin içerdiği kirletici unsurlar için son depolama noktasıdır. Diğer taraftan toprak, karasal ekosistemin taşıyıcı unsurudur ve toprak kalitesindeki değişim, gerek doğal ve gerekse tarım ekosisteminin verimliliğini etkilemektedir. Topraklar kirli hava ve suyun taşımış oldukları unsurlar tarafından kirlendiği gibi, tarımsal uygulamalar ve endüstriyel aktivitelerle de yaygın veya yerel ölçeklerde nitelik değiştirmektedir.

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 31.05.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesini amaçlayan yönetmelik; atıkların toprakta kontrollü kullanımı, toprak kirliliğinin giderilmesi ile arıtma çamurlarının ve kompostun toprakta kullanımı hususlarını düzenler.

Yönetmelikte Yer Alan Bazı Tanımlar:
Toprak: Minerallerin ve organik artıkların parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı doğal bir kaynağı ifade eder.
Toprak Kirliliği: Toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli bileşikler tarafından bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde anormal fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin düşmesini ifade eder.
Ham Çamur:Evsel ya da kentsel atıksuları işleyen arıtma tesislerinden ve evsel ve kentsel atıksulara benzeyen bileşimdeki atık suları arıtan diğer arıtma tesislerinden gelen arıtma çamurlarını ve Fosseptik tanklarından ve evsel ya da kentsel atıksuları arıtmak için kullanılan diğer tesislerden gelen arıtma çamurlarını ifade eder.


Stabilize Arıtma Çamuru: Fermente edilebilirliğini ve kullanımından kaynaklanan sağlık tehlikelerini önemli ölçüde azaltılmak üzere, biyolojik, kimyasal ya da ısıl işlemden, uzun süreli depolama ya da diğer uygun işlemlerden geçirilmiş arıtma çamurlarını ifade eder.
Kompost: Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddeyi ifade eder.

Toprak Kirlilik Parametreleri Sınır Değerleri

Topraktaki Ağır Metal Sınır Değerleri EK-1/A

Ağır Metal (Toplam)
PH 5- 6
mg/kg Fırın Kuru Toprak
pH>6
mg/kg Fırın Kuru Toprak
Kurşun
50 **
300 **
Kadmiyum
1 **
3 ((
Krom
100 ((
100 ((
Bakır*
50 ((
140 ((
Nikel*
30 ((
75 ((
Çinko *
150 ((
300 ((
Civa
1 ((
1,5 ((
(pH değeri 7’den büyük ise çevre ve insan sağlığına özellikle yer altı suyuna zararlı olmadığı
durumlarda Bakanlık sınır değerleri %50’ye kadar artırabilir.)
(( Yem bitkileri yetiştirilen alanlarda çevre ve insan sağlığına zararlı olmadığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandığı durumlarda, bu sınır değerlerin aşılmasına izin verilebilir.))

Stabilize Arıtma Çamurunda Bulunan Ağır Metallerin Sınır Değerleri
Toprakta Kullanılabilecek Stabilize Arıtma Çamurunda Müsaade Edilecek Maksimum Ağır Metal Muhtevaları EK-1/B

Ağır Metal (Toplam)
Sınır Değerler (mg/kg fırın kuru materyal)
Kurşun
1200
Kadmiyum
40
Krom
1200
Bakır
1750
Nikel
400
Çinko
4000
Civa
25

Stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanılması:

Stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanılması izne tabidir. Stabilize arıtma çamuru üreticileri kullanıma sunacakları stabilize arıtma çamuru için Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi talebiyle valiliğe başvuruda bulunurlar.


Ham Çamurun Kullanma Yasakları
Ham çamurun toprakta kullanılması yasaktır.
Kompostun Toprakta Kullanılması
Kompostun toprakta kullanılabilmesi için Yönetmeliğin 14. maddesindeki şartlara uygun olması gerekir.

Toprak Kirliliğine Sebep Olan Etkenler:
 • Toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenler; Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, endüstri atıkları, egzoz gazları, tarım ilaçları ve kimyasal gübrelerdir.
 • Evsel katı atıkların vahşi depolandığı alanlar ile kanalizasyon şebekeleri ile toplanan atık suların arıtılmadan doğrudan toprağa verildiği alanlarda toprak kirliliği meydana gelmektedir.
 • Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit, kurşun ve kadmiyum vs. gibi zehirli maddeler rüzgarlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve yağışlarla yere inerek, toprak ve suları kirletmektedir.
 • Tarımsal mücadele ilaçlarının ve suni gübrelerin bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu, toksik maddelerin toprakta birikimi artmakta ve doğal ortamın kirlenmesine sebep olmaktadır.
 • Suni gübrelerin de (Sodyum, potasyum gibi besin maddelerini içeren) aşırı ve bilinçsiz kullanımı sonucu toprağın yapısı bozulmakta ve bu da toprak kirliliğine yol açmaktadır.
 • Endüstriyel atıklar direkt olarak toprağa verildiğinde ve dolaylı olarak ta havaya ve suya verildiğinde çevreyi kirleterek toprak kirliliğine neden olmaktadır.
 • Özellikle ormanların tahribi sonucu oluşan toprak erozyonu, bugün dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de en önemli çevre sorunlarından birisi haline gelmiştir.

Toprak Kirliliğinin Sonuçları:
·Topraktaki besin maddelerinin konsantrasyonu değişir.
·Sudaki süspanse katı maddeler toprakta birikerek toprağın geçirgenliği gibi bazı fiziksel özelliklerini bozar..
·Fenoller, deterjan molekülleri gibi bazı organik moleküller toprağa yığılmakta ve burada yetişen kültür bitkileri ile gıda zincirinde taşınabilmektedir.
·Ağır metallerin ve iz elementlerinin topraktaki konsantrasyonları artarak, bitki gelişimi ve kalitesi bozulmakta ve neticede topraktan alınan verim azalmaktadır.

Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri :
Toprağın doğal yapısının bozulması neticesinde toprak üzerinde bitki ve hayvanlar da barındırmaz. Atık sular tarım alanlarının sulanmasında kullanılırsa içindeki kimyasal maddeler toprağa bulaşır ve kirlenmeye neden olur. Bu kimyasal maddeler insanlar ve hayvanlara ciddi zararlar verebilir.

Egzoz ve baca gazları içinde karbon dioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar bulunur. Bu gazlar havdaki su buharı ile birleşerek asit damlacıklarını oluştururlar. Asit damlacıkları yağmurlarla yeryüzüne iner. Bitki ve hayvanlara zarar verdiği gibi toprağa yeni kimyasal maddeler ekleyerek doğal yapısını bozar.

Erozyon nedeniyle tarıma elverişli topraklarımızın kalınlığı gün geçtikçe azalmaktadır. Elverişli toprağın azalması neticesinde özellikle çiftçiler zarar görmektedir.


Toprak Kirliliğine Karşı Alınabilecek Tedbirler:
 • Tarım ilaçlarının toprağa zarar vermeyecek şekilde bilinçli olarak kullanılması,
 • Gübre kullanımında bilinçli hareket edilmesi,
 • Katı atıkların uygun alanlarda Mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi,
 • Atık suların (özellikle tehlikeli maddeler içeren atık suların ) arıtılmadan toprağa verilmesinin önlenmesi,
 • Toprak kirliliği konusunda toplumsal bilincin artırılması.
UquR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 30-03-2009   #3 (permalink)
Standart Cevap: Toprak Kirliliğini nasıl önleriz - çevre kirliliği


Emeqine Saqlik...
Mavi_Sema isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 12-06-2010   #4 (permalink)
Standart Cevap: Toprak Kirliliğini nasıl önleriz - çevre kirliliği


Eline sağlık paylaşım için teşekkürler
avatar isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Yeni Konu aç  Cevapla

Sayfayı Paylaş

Etiketler
evre, kirlilii, kirliliini, nasl, nleriz, toprak

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Sorunun cevabını alttaki kutucuğa yazınız. (Gerekli)

Mesajınız:

Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
İnsanların çevreye olan olumsuz etkileri ve çevre kirliliğini nasıl önleriz? Kayıtsız Üye Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 55 5 Gün önce 18:52
Hava Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir - Hava Kirliliğini Nasıl Önleriz ? Mavi_inci Doğa ve Bitkiler 2 10-04-2014 15:11
Ses Kirliliğini nasıl Önleriz - Ses Kirliliğini Önleme Yöntemleri Mavi_inci Doğa ve Bitkiler 1 25-02-2014 12:41
Çevre Kirliliğini Önlmemenin Yolları, Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapılmalı SeLeN Doğa ve Bitkiler 0 10-08-2011 00:35
Çevre, Su, Hava, Toprak, Ses kirliliği ve Radyasyon hakkında bilgi Mavi_Sema Doğa ve Bitkiler 0 02-01-2011 21:02


Saat: 22:46.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Frmartuklu.Net ©2008 - 2015