Sponsorlu Bağlantılar
   

Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları

İsimler Sözlüğü icinde Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları konusu , Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları ABDULLÂH: (ar) Allah'ın kulu. Peygamber (asm)'ın en sevdiği isimlerden olup, aynı zamanda babasının adıdır. MUHLİSE: (ar) Hâlis. Dostluğu, samîmîliği ve her hâli, gönülden ve Allah ...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Alt 27-01-2010   #1 (permalink)
Standart Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları

Sponsorlu Bağlantılar


Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları


ABDULLÂH: (ar) Allah'ın kulu. Peygamber (asm)'ın en sevdiği isimlerden olup, aynı zamanda babasının adıdır.

MUHLİSE: (ar) Hâlis. Dostluğu, samîmîliği ve her hâli, gönülden ve Allah için olan hanım.

ALİ: (ar) Yüce, yüksek. En büyük sahâbelerden ve Peygamberimiz’in (asm) amcazâdesinin ismi.

KEVSER: (ar) Maddî ve ma‘nevî çokluk, cennette bir ırmağın adı.

ABDÜLKĀDİR: (ar) Kādir olan, kudreti her şeye yeten Allah'ın kulu. Büyük veli Abdülkadir Geylanî hazretlerinin ismi.

RÂBİA: (ar) Takvâsıyla meşhur bir hanım evliyâ.

SAÎD: (ar) Mübârek, mes‘ûd, saadetli. Sahâbe-i Güzîn efendilerimizin isimlerindendir.

SÜEDÂ NÛR: (ar) Saadetli, kutlu, nûrlu hanım.

HUSREV: (ar) Hükümdârlara, padişahlara, sultanlara verilen isim.

FÂTIMA: (ar) Kendisi ve nesli cehennemden uzak kılınmış hanım. Peygamberimizin (asm) en küçük kızının ismidir.

NÛRİ: (ar) Allah'ın ve İslâm'ın nûruna mazhar olan.

TÂHİRE: (ar) Her türlü günah ve ayıbdan uzak duran, temiz hanım.

TALHA: (ar) Dünyadayken cennetle müjdelenen on sahâbeden birinin ismi.

ADÂLET: (ar) Hakka riâyet etme, doğruluk. Hakkāniyet.

NAÎM: (ar) Bolluk ve bahtiyârlık ni‘metine mazhar olan kimse. Cennetin bir tabakası.


MANSÛRE: (ar) Allah'ın yardımına ve muvaffakiyetine nâil olan hanım.

ENES: (ar) İnsan. Bir mübarek sahabînin ismi.


EDÎBE: (ar) Edebli, terbiyeli, zarîf, nâzik hanım

 

Mavi_Sema isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Sponsorlu Bağlantılar
Alt 27-01-2010   #2 (permalink)
Standart Cevap: Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları


ABBAS: (ar) Peygamberimiz (asm) amcasının ismi.

RUFEYDE: (ar) Hendek harbinde yaralı sahâbeleri tedâvi eden şefkatli hanım sahâbe.

ABDURRAHMÂN: (ar) Merhameti sonsuz olan Allah'ın kulu. Sahâbe isimlerinden olup Rabbimizin en sevdiği isimlerdendir.

MÜSLİME: (ar) Allah katında yegâne din olan İslâm’la şereflenen hanım

FÂRÛK: (ar) Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. Hz Ömer’in (ra) bir sıfatı.


HACER: (ar) Kendisine Cebrâil (as) vâsıtasıyla ilk def‘a zemzem ihsân edilen, Hz İsmâîl’in (as) annesi olan vâlidemiz.

ERKÂM: (ar) Akabe bîatına katılmış Sahâbe-i Kirâm’dan birinin ismi.


BASÎRET: (ar) Basîretli, anlayışı ve kavrayışı keskin olan hanım

HÂBİL: (ar) Hz Adem (as)'ın hayırlı evladı.


ÂSÛDE: (f) Rahatlamış, sükûna ermiş, keder ve sıkıntıdan uzak, müsterih hanım.


CA‘FER: (ar) Hz Ali’nin (ra) Mûte harbinde şehîd olan kardeşinin ismi.HÂLİDE: (ar) Allah'ın bekāsıyla dâimî, ebedî, sonsuz olan hanım.

ABDÜLVEHHÂB: (ar) Çok fazla ihsân eden, çok bağışlayan Allah'ın kulu.


NÛRİYE: (ar) Allah'ın ve İslâm'ın nûruna mazhar olan hanım.

TÂHİR: (ar) Her türlü günâh ve ayıblardan temiz olan. Peygamber Efendimiz’in (asm) isimlerindendir.ALİYE: (ar)Yüce, yüksek ahlâk lı hanım.


FÂZIL: (ar) Fazîletli, fazîlet sâhibi kişi.


CÂHİDE: (ar) Cehdeden, elinden geldiği kadar dinine çalışan, Allah için gayret eden hanım.

KÂMİL: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli.


NESÎBE: (ar) Soylu, soyu temiz ve pâk. Hanım sahâbe isimlerindendir.


İSLÂM: (ar) Hz Muhammed (asm) tarafından insanlığa teblîğ edilen Allah'ın en son dini. Allah'a teslîm olup onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma.


HANÎFE: (ar) İslâm dinine sımsıkı bağlı bulunan hanım.
Mavi_Sema isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 27-01-2010   #3 (permalink)
Standart Cevap: Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları


BAYRAM: (tr) Neş’e ve sevinç günü.İFFET: (ar) Nâmus, ahlâkça temiz olan hanım.


Nİ‘METULLÂH: (ar) Allah'ın ni‘meti, ihsânı.ŞÜKRÂN: (ar) Allah'a şükreden, her şeyi rızâ ve teslîmiyetle karşılamaya nâil olan hanım.MÜCÂHİD: (ar) Allah rızâsı için cihâd eden, dini için gayret eden.


ÂİŞE: (ar) Zenginlik ve bolluk gören. Peygamberin (asm) hanımlarından ve en çok hadîs nakleden sahâbelerdendir.


İHSÂN: (ar) Lütfetme, iyilik etme.


KÂMİLE: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli hanım.
Mavi_Sema isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 27-01-2010   #4 (permalink)
Standart Cevap: Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları


CA‘FER: (ar) Hz Ali’nin (ra) Mûte harbinde şehîd olan kardeşinin ismi.

HÂLİDE: (ar) Allah'ın bekāsıyla dâimî, ebedî, sonsuz olan hanım.

ABDÜLVEHHÂB: (ar) Çok fazla ihsân eden, çok bağışlayan Allah'ın kulu.

NÛRİYE: (ar) Allah'ın ve İslâm'ın nûruna mazhar olan hanım.

TÂHİR: (ar) Her türlü günâh ve ayıblardan temiz olan. Peygamber Efendimiz’in (asm) isimlerindendir.

ALİYE: (ar)Yüce, yüksek ahlâk lı hanım.

FÂZIL: (ar) Fazîletli, fazîlet sâhibi kişi.

CÂHİDE: (ar) Cehdeden, elinden geldiği kadar dinine çalışan, Allah için gayret eden hanım.

KÂMİL: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli.

İSLÂM: (ar) Hz Muhammed (asm) tarafından insanlığa teblîğ edilen Allah'ın en son dini. Allah'a teslîm olup onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma.

HANÎFE: (ar) İslâm dinine sımsıkı bağlı bulunan hanım.

NESÎBE: (ar) Soylu, soyu temiz ve pâk. Hanım sahâbe isimlerindendir

BAYRAM: (tr) Neş’e ve sevinç günü.

İFFET: (ar) Nâmus, ahlâkça temiz olan hanım.

Nİ‘METULLÂH: (ar) Allah'ın ni‘meti, ihsânı.

ŞÜKRÂN: (ar) Allah'a şükreden, her şeyi rızâ ve teslîmiyetle karşılamaya nâil olan hanım.

MÜCÂHİD: (ar) Allah rızâsı için cihâd eden, dini için gayret eden.

ÂİŞE: (ar) Zenginlik ve bolluk gören. Peygamberin (asm) hanımlarından ve en çok hadîs nakleden sahâbelerdendir.

İHSÂN: (ar) Lütfetme, iyilik etme.

KÂMİLE: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli hanım.

ÂDİL: (ar) Adâlet eden, Allah'ın emirlerini noksansız tatbîk eden.

CÂNÂN: (f) Sevgili, sevilen hanım.
Mavi_Sema isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 29-01-2010   #5 (permalink)
Standart Cevap: Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları


ABDUSSAMED: (ar) Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde, her şey kendisine muhtaç olan Allah'ın kulu.

TAHİYYE: (ar) Selâmlar, hayır duâları.

NİYÂZÎ: (f) İhtiyâcını sadece Allah'tan isteme ve neticeyi yalnız ondan bilme ni‘metine nâil olan kimse.

FERİHE: (ar) Sevinçli hanım.

LOKMÂN: (ar) Kur’ân-ı Kerîm'de ahlakı övülmüş mübârek bir zât. Peygamber olduğu da rivâyet edilmektedir.

ÂMİNE: (ar) Kalbinde korku olmayan, güvenilir. Şübhesiz, kesin olarak inanan hanım. Peygamberimizin (asm) annesinin ism

SÂLİH: (ar) Dinin emir ve yasaklarına uyan, dindâr, güzel ahlak ve takvâ sâhibi kişi. Bir peygamber adı.

NÛRHÂN: (ar) Nûr hâkimi hanım
Mavi_Sema isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 29-01-2010   #6 (permalink)
Standart Cevap: Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları


CÜNEYD: (ar) Askercik. Evliyâullâh’ın büyüklerinden birinin ismi.

HADÎCE: (ar) Peygamberimizin (asm) ilk hanımı ve altı çocuğunun annesinin ismi. Dört büyük cennet hanımından biridir.

HÂRÛN: (ar) Hz Mûsâ’nın (as) yardımcısı ve büyük kardeşi olan peygamber.

MÜNÎBE: (ar) İnâbe eden, âsîliği, azgınlığı bırakarak Allah'a yönelen hanım.

BAHÂDIR: (f) Kahraman, cesûr, yiğit.

NÂSİHA: (ar) Nasihat eden, dini insanlara anlatan hayırlı hanım.

KĀNİ‘: (ar) Allah'ın verdiğine kanâat eden, elinden geleni yapıp Allah'ın takdîr ettiğine râzı olan.

NAÎME: (ar) Bolluk ve bahtiyarlık ni‘metine mazhar olan hanım. Cennetin bir tabakası.

BEDREDDÎN: (ar) Dinin dolunayı, dinle nûrlanan kişi.

AFRÂ: (ar) Ayın on üçüncü gecesi. Cennette ayak basılmamış yer. Hanım sahâbe isimlerindendir.
Mavi_Sema isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 30-04-2010   #7 (permalink)
Standart Cevap: Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları


İDRÎS: (ar) İlimde ileri seviyede olan, çok ders yapan kişi.
Kur’ân-ı Kerîm'de ismi geçen peygamberlerdendir.
MÜNEVVER: (ar) Îmânın nûruyla nûrlanmış hanım.

SAFÂ: (ar) Üzüntü ve kederden uzak olma. Saflık, berrâklık.

BEDÎA: (ar) Yüksek değerde olan. Beğenilen ve takdîr edilen hanım.
FAKÎH: (ar) Fıkıh ilminde derin ilme sâhib olan kişi.


SEMÎNE: (ar) Çok değerli, kıymetli hanım.


MUTTAKÎ: (ar) Allah'tan korkan, günahlardan çekinen kul. Sevgili Peygamberimiz’in (asm) isimlerindendir.

ŞİFÂ NÛR: (ar) İyi olma, kurtulma. Sıhhatli, nûrlu hanım. Resûlullâh'ın (asm) ebesi.
Dine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 30-04-2010   #8 (permalink)
Standart Cevap: Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları


ABDÜLMECÎD: (ar) Azamet, şân ve şeref sâhibi olan Allah'ın kulu
.
SAÎDE: (ar) Mübârek, mes‘ud, saadetli hanım.

EKMELEDDÎN: (ar) Dinin kemâle erdirdiği, olgunlaştırdığı kişi.

SÂLİHA: (ar) Dinin emir ve yasaklarına uyan, dindâr, güzel ahlâk ve takvâ sâhibi hanım.

RÂGIB: (ar) Hayra rağbet eden ve istekli olan kişi.

NÛRCİHÂN: (ar) Cihânın nûru olan hanım.

ABDÜLVÂSİ‘: (ar) İlmi her şeyi kuşatan ve rahmeti her şeyi kaplamış olan Allah'ın kulu.

HAFSA: (ar) Hz Ömer’in (ra) kızı. Hz Peygamberin (asm) zevcelerinden olan vâlidemiz.

NÂSİH: (ar) Nasîhat eden, dini insanlara anlatan iyi kimse. Peygamberlerin sıfatlarındandır.

FEHİME: (ar) Zeki, anlayışlı, kavrayışlı hanım.

ADNÂN: (ar) Peygamberimiz’in (asm) atalarından birinin ismi.

GÜZÎN: (ar) Seçilmiş, beğenilmiş hanım.

ÎSÂR: (ar) Kendi de muhtaç olduğu bir şeyi din kardeşini tercîh ederek ikrâm etme. Sahâbelerin sıfatlarındandır.
SÂCİDE: (ar) Her şeyin ma‘bûdu olan Allah'a secde eden hanım.

GIYÂSEDDÎN: (ar) Allah'ın dininin yayılmasına yardım eden kimse.

ZÜMRÂ NÛR: (ar) Güzel, iyi ahlâklı, nûrlu, zeki, bilgili hanım.

İSMÂÎL: (ar) Hz İbrâhîm (as)'ın oğlunun ismi olup Kur’ân-ı Kerîm'de teslîmiyeti ve neslinin şerâfetiyle övülen bir peygamberdir.

HÜSNÂ: (ar) İyi, güzel, cemâli ile kemâli tam olan hanım.

RÂİF: (ar), Merhametli, şefkatli olan kişi.

ÂFİTÂB: (f) Güneş gibi nûrlu hanım.

NÂZIM: (ar) Nizâma koyan, düzenleyen kişi.

FERÎDE: (ar) Tek, benzeri nâdir bulunan hanım.

CÂVİD: (f) Dâimî kalacak olan, Allah'ın ebedîleştireceği kul.

BEREKET: (ar) Bolluk, saadet, mutluluk, Allah'ın ikrâmı.

LÛT: (ar) Gayret ve şevk timsâli, kahraman bir peygamber.

LEYLÂ: (ar) Uzun ve karanlık gece.
Dine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 03-05-2010   #9 (permalink)
Standart Cevap: Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları


ÂKIL: (ar) Akıllı, akıl ve ferâset sâhibi kişi.

FÂZILA: (ar) Fazîletli, fazîlet sâhibi hanım.

MUHYİDDÎN: (ar) Dinini ihyâ eden, dinin hayatlandırdığı kişi.

EMİRE: (ar) Bir kavmin efendisi. Büyük bir hânedâna mensûb hanım

SENÂÎ: (ar) Allah'ın kendisini övülmeye lâyık ni‘metlere mazhar kıldığı kimse.

ZÂKİRE: (ar) Allah'ı zikreden, yâd eden hanım.

ABDÜLKERÎM: (ar) Nihâyetsiz ikrâm edici, cömert olan Allah'ın kulu.

MEHTÂB: (f) Ay aydınlığı, ay ışığı. Dolunay.
Dine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 05-05-2010   #10 (permalink)
Standart Cevap: Dini Çocuk İsimleri ve Anlamları


ÂKIL: (ar) Akıllı, akıl ve ferâset sâhibi kişi.

FÂZILA: (ar) Fazîletli, fazîlet sâhibi hanım.

MUHYİDDÎN: (ar) Dinini ihyâ eden, dinin hayatlandırdığı kişi.

EMİRE: (ar) Bir kavmin efendisi. Büyük bir hânedâna mensûb hanım

SENÂÎ: (ar) Allah'ın kendisini övülmeye lâyık ni‘metlere mazhar kıldığı kimse.

ZÂKİRE: (ar) Allah'ı zikreden, yâd eden hanım.

ABDÜLKERÎM: (ar) Nihâyetsiz ikrâm edici , cömert olan Allah'ın kulu.

MEHTÂB: (f) Ay aydınlığı, ay ışığı. Dolunay.
Dine isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Sponsorlu Bağlantılar
Yeni Konu aç  Cevapla

Sayfayı Paylaş

Etiketler
dini cocuk isimleri, dini isimler, kuranda gecen cocuk isimleri, kuranda gecen isimler

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Sorunun cevabını alttaki kutucuğa yazınız. (Gerekli)

Mesajınız:

Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kürtçe Kız Çocuk İsimleri ve Anlamları Siraç İsimler Sözlüğü 19 02-11-2014 11:32
En Güzel Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları - Modern Erkek İsimleri ve Anlamları Siraç İsimler Sözlüğü 11 02-06-2013 19:21
En Güzel Kız Çocuk İsimleri ve Anlamları - Modern Kız İsimleri ve Anlamları Siraç İsimler Sözlüğü 11 17-12-2012 19:34
A'dan Z'ye Kız Bebek İsimleri ve Anlamları - Kız Çocuk İsimleri ve Anlamları Mavi_Sema İsimler Sözlüğü 16 24-07-2010 22:05
A'dan Z'ye Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları - Erkek Çocuk İsimleri ve Anlamları Mavi_Sema İsimler Sözlüğü 22 15-06-2010 22:18


Saat: 12:57.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Frmartuklu.Net ©2008 - 2015