FrmArtuklu

FrmArtuklu

Kaliteli Paylaşımın Adresi


Go Back   FrmArtuklu > (¯`·.(¯`·.Forum Artuklu Duyurular.·´¯).·´¯) > Frmartuklu Soru-Cevap BölümüDiller arasındaki benzerliklerin dil ailelerinin oluşumundaki önemi nedir?

Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü icinde Diller arasındaki benzerliklerin dil ailelerinin oluşumundaki önemi nedir? konusu , Diller arasındaki benzerliklerin dil ailelerinin oluşumundaki önemi nedir?...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Alt 07-05-2011   #1 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Diller arasındaki benzerliklerin dil ailelerinin oluşumundaki önemi nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Diller arasındaki benzerliklerin dil ailelerinin oluşumundaki önemi nedir?

 

  Hızlı Cevap
Alt 07-05-2011   #2 (permalink)
Standart Cevap: Diller arasındaki benzerliklerin dil ailelerinin oluşumundaki önemi nedir?


Diller arasındaki benzerliklerin dil ailelerinin oluşumundaki önemi

Diller

İnsanlık tarihinin büyük

bir bölümü boyunca, dillerin dağılımı kesintili ve bölük pörçük olmuş,
insan grupları dağıldıkça, diller de birbirinden uzaklaşmış ve çoğalmıştır. Günümüzdeki
dil haritasının temelleri, avcılık ve meyve toplama etkinliğini okuma yazma
bilinmeyen uzun döneminde atılmış, ama sonraki bin yıllarda gerçekleşen köklü
değişiklikler ve büyük göçler sonucunda, yeniden biçimlenmiş ve belirlenmiştir. Yazı
sistemlerinin, daha sonrada baskı makinesi ve radyonun bulunmasıyla, insan dili
daha önce içinde bulunduğu zaman ve mekan sınırlamalarından kurtulmuştur. Günümüzdeyse,
zaten var olan karmaşık iletişim ağlarına uydu ve internet iletişimlerinind
eklenmesiyle insan ırkı, ilk kökenlerinden bu yana ilk kez tek
bir topluluk halini almaktadır.

Diller Arasındaki İlişki

Günümüzde en

çok kullanılan yöntemlerden biri dilleri altı büyük dil ailesi (ya
da büyük benzerlik alanları) halinde ele almaktır. Söz konusu ailelerin
her biri bir coğrafi bölgeye yayılır ve sözcük dağarcığı bakımından
benzerlikler göstermelerinin yanısıra, bazıları dilbilgisi kuralları bakımından da benzeyen bir
“dil öbeği” oluştururlar. Aradaki ilişki, İspanyolca ve İtalyanca’da olduğu gibi
bazen çok yakın ve açıktır, bazen de uzak bir ikişkidir
ve ancak sistemli bir karşılaştırmayla saptanabilir. Bu altı alanın dışında
kalan dillere “ilintisiz diller” adı verilir; ama bunalrın bazıları kendi
içlerinde daha dar dil aileleri oluştururlar (sözgelimi dravid dili ve
ural dili). Bazı uzmanlar da ilintisiz dilleri aslında söz konusu
altı dil alanı içinde yer aldıklarını (sözgelimi Japonca ve Korece’nin
Altay dilleri ailesinden oluğunu söylenebilir) ileri sürmektedir ama aradaki bağ
tam anlamıyla saptanmış değildir.
Dil ailesi teriminin geleneksel olarak kullanılmasına
karşın, dillerin bu aileler içinde insan ailesindeki bireyler gibi tek
başlarına birer varlıkları olduğunu sanmamak gerekir. İngilizce’nin ne olduğu apaçık
birşey gibi görünmektedir ama iki kişinin bildiği İngilizce bile özdeş
değildir, hiç bir zaman da olmamıştır. Ayrıca herhangi bir başka
dilin İngilizceen ya da İngilizce’nin bir başka dilden bir öge
almasını engelleyen bir mekanizma yoktur, İngilizce ve Fransızca yaklaşık bin
yıl birbirleriyle rekabet etmişlerdir ama bu süre içinde ikiside öylesine
değişikliğe uğramış ve birbirlerinden o kadar çok şey almışlardır ki,
tarihleri birbirlerinden ayrılamaz hale gelmiştir. Ayrıca hiç kimse, bu dillerden
birinin tarihsel oalrak şu ya da bu yazılı metinle bağdaştığını
söyleyemez; çünkü konuşulan dil kesintisiz bir uzanışla çağdaş İngilizceden anglosaksoncaya
ve fransızcadan halk Latincesi’ne ulaşmakla kalmamakla, onları da aşarak öteki
Hint-Avrupa dillerinin ilkbiçimleriyle ortak bir noktaya varmaktadır. Büyük dil aileleri
arasında da bağlar olduğu ve art arda gelen kuşakların gerçekleştirdiği
değişiklikler sonucunda bu karşılıklı ilişkinin günümüzde ortadan kalkmış olduğu düşünülebilir.
Gerçekten, bütün insan dillerinin en uzak geçmişteki ortak bir kökenden
kaynaklandıklarını söyleyebilir. Ama bu, soyut bir düşünce olmaktan öteye gidemez.

Bir dil ile öteki arasındaki sınırları belirlemek, Avrupa’daki ulus devletlerde

görüldüğü gibi bir dil standartlaşması yoksa, daha güç bir sorun
oluşturur. Sözgelimi ancak birkaç dilin ancak standartlaşmış olduğu
Afrika’da birbirleriyle
ilişkili dillerin lehçeleri kesin olmayan sınrıları olmayan bir süreklilik gösterir:

Bu yüzden de, kaç tane Afrika dili olduğu sorusu kesin
oalrak yanıtlanamaz. Nitekim bu dillerin sayısının 1.000 -2.000’in üstünde olduğu
ileri sürülmektedir. Aynı biçimde, eskiden Batı Avrupa’da bir roman ve
germen lehçeleri zinciri varken iletişim ve haberleşmenin gelişmesi
“standart lehçeler”
aracılığıyla yapılaan resmi eğitim, Avrupa’daki ulus devletlerin dilsel bütünlük sağlamalarını
sağlamıştır. Radyo ve televizyon çağındaysa, Avrupa’daki herhangi bir büyük dili
oluşturan lehçeler, birbirinden her zamankinden daha fazla yaklaşmıştır.

Bazı diller,

milyonlarca insan tarafından konuşulur; bazılarıysa yalnızca çok küçük toplulukalrın dilidir.
Sonunculara örnek olarak Kalahari çölünde yaşayan San halkının dili ya
da Avustralya’daki yerli halkların dilleri gösterilebilir. Ama bu dillerde, daha
yaygın diller kadar karmaşık bir yapıdadırlar; dilbilgisi sistemleri de çok
karmaşık ve ayrıntılıdır.

Dünya yüzeyinde yaklaşık 6000 tane

farklı dilin konuşulduğu bilim adamlarınca söyleniyor. Daha önceki zamanlarda elbette
daha az dil konuşulmaktaydı. Bundan 2000 yıl önce İngilizceden, Fransızcadan
bahsetmek mümkün değildi. Diller nesilden nesile değişmeden aktarılmaz. Her zaman
ufak değişimler olmaktadır. Böylece diller evrim geçirirler. Bazen de insan
toplumlarının hareketlerine göre yalıtık kalan, veya farklı dil konuşmak zorunda
kalan toplumların dillerinin evrimi daha da hızlanır. Kısa süre içinde
farklı bir dil oluşur.

Dünya üzerindeki diller yapı bakımından

üçe ayrılırlar.

Bükünlü diller:
Kelimeler cümle içinde değişik görevlere
göre farklılığa uğrar. Arapça, Almanca, Latince dilleri örnek olarak gösterilebilir.
Eklemeli diller: Sözcükler değişikliğe uğramazlar, fakat aldıkları ön veya son
eklerle farklı görevlere kulanılırlar. Türkçe, Macarca gibi diller eklemeli diller
grubundadır.
Tek heceli diller: Sözcükler tek hecelidir, ek almazlar. Vugulama
ve tonlar önemlidir. Çince tek heceli bir dildir. Diller, sözcüklerin
kökeni; gramer gibi özellikleri bakımından incelendiğinde ortak bir dilden türemiş
olduğu kabul edilenler aynı dil ailesi içinde dahil edilmiştir.

Genel olarak kabul edilen dil aileleri şunlardır:

Hint Avrupa dil ailesi
Hami-Sami dil ailesi Ural-Altay dil ailesi Çin-Tibet dil ailesi Bantu
dil ailesi Kafkas dil ailesi Hint Avrupa dil ailesi

Hint
Avrupa dil ailesi iki büyük gruba ayrılır. Asya kolu ve
Avrupa kolu… Bunlardan ayrı olarak Ermenice, Yunanca ve Arnavutça da
bu dil ailesindendir. Eski Anadolu dilleri (Hititçe vb.) de Hint-Avrupa
dillerindendir.

Avrupa kolunda başlıca 4 grup vardır:

İtalik grubu:
İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Fransızca, Rumence… Germen grubu: İngilizce, Almanca, İsveççe,
Danca, Felemenkçe… Slav grubu: Rusça, Bulgarca, Sırpça, Boşnakça, Lehçe… Kelt
grubu: İrlanda dili, Gal dili…

Asya kolu Hint grubu ve

İran grubu olmak üzere ikiye ayrılır.

Hint kolunda Hindistan’da konuşulan bir

çok dil vardır. Sansktirtçe de bu öbekte yer alır. İran
kolunda Farsça, Kürtçe, Osetçe, Gorani gibi diller vardır. İrani dillerden
Farsça, Kürtçe ve Zazaca’nın bazı sözcüklerini karşılaştıralım:

Türkçe
Zazaca Kürtçe
Farsça


göz
çım
çav
çeşm

kaş
buri

bıru ebru


kol

bazi
bask
bazu

isim
name
nav
nam

yapmak kerdene

kırın kerden

Hint Avrupa ailesinde bulunan dillerin aynı kökten gelmiş olmaları neredeyse

kesin gibidir. Çeşitli karşılaştırmalar bunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.
İlk Hint Avrupa dilinin Kafkasya bölgesinde konuşulduğu sanılmaktadır. Doğu ve
Batı öbeği olarak yaklaşık 5500 yıl önce ayrışmaya başladığı söylenmekle
beraber başka görüşler de vardır.

Hint Avrupa dillerinden bazılarının sayılara verilen

isimleri karşılaştıracak olursak hepsinin ortak yanını görebiliriz.

türkçe:
bir
iki üç dört
beş
altı

italyanca: uno due
tre quattro cinque sei

ispanyolca:
uno dos tres cuatro
cinco seis

franszıca: un
deux trois quatre cinq
six

ingilizce: one
two three four
five six

almanca:
eins zwei drei vier
fünf
sechs

yunanca: ena tio
tria tesera
pende eksi

sanskritçe: eka dva tri
catur panca
sas

kürtçe: yek
du se
çar penç
şeş

farsça:
yek du seh
cahar panc şaş

Ural Altay dil ailesi

Ural grubunda Macarca, Fince

ve Samoyetçe vardır.

Altay grubunda ise Türki diller ve Moğaolca ile

beraber kesin olmamakla birlikte Japonca ve Korece de vardır.
Bu dil ailesinin ortak kökenden gelme olasılığı Hint Avrupa dil
ailesine göre daha düşüktür.

Altay dillerinin karşılaştırmalı sözcük çalışmalarından pek

fazla sonuç alınamamaktadır. Aynı anlama gelen sözcüklerin fonetik benzerlikleri
pek yoktur. Fakat bu diller gramer olarak benzeşmektedir.

Türkçenin lehçesi
kabul edilen fakat esasında ayrı bir dil olan Çuvaşça ve
YakutçaTürkçe’ye en yakın dildir. Moğolca ve Türkçe arasındaki ilişki bu
diller sayesinde anlaşılır.

Türki diller şu şekilde sıralanır:

Oğuz grubu:
Türkiye Tükçesi, Azerice, Türkmence…

Uygur grubu: Uygurca, Özbekçe…

Kıpçak grubu: Tatarca, Kazakça,
Kırgızca, Kırım-Tatarcası…

Farklı lehçelerden örnekler:


türkçe: Atın yürüyüşleri için hangi
sözler var?

azerice: Atın yerişi üçün hansı sözler bar?

türkmence: Atın yörüşleri
turında nindi süzler bar?

kazakça: Atın’ cürisin sıypattaydın kanday sözler bar?

kırgızca:
Attım cürüşü cönündö kanday atayın terimder bar?

özbekçe: Atnın’ yürişleri üçün
kanday sözler bar?

uygurca: Atnın’ mengiş ve yörigişleri toğısında kandak atamlarılar

bar?

Türkiye türkçesine en yakın lehçe Azeri kehçesidir. Diğer lehçeler

bazen hiç anlaşılmaz. Hatta farklı bir dil zannedilebilir. Fakat bütün
gramer kuralları neredeyse aynı olduğundan ve sözcüklerin çoğu ortak kökenli
olduğundan farklı bir lehçe çok kısa sürede öğrenilebilir.

Hami
Sami Dil Ailesi


Bu dil ailesinin üç öbeği vardır:

Sami dilleri (semitik diller): Arapça, İbranice, Aramca… Mısır dilleri:
Eski Mısır dili, Kıpti dili… Berberi dilleri Bu diller de
diğer diller gibi çeşitli şekilde evrimleşerek bugünkü durumuna gelmiştir. Bilinmeyen
bir geçmişte (tahminen 5000-7000 yıl önce) bu diller, (en azından
semitik diller) tek bir dil halindeydi. Arapça ve İbranice yoktu.

Arapça ve İranice’nin bazı kelimeleri karşılaştırılırsa fonetik benzerlik kolaylıkla görülebilir:

Türkçe
Arapça İbranice


oğul
ibn
bin

alem
‘alem ‘olem

göz
‘ayn
‘ayin

barış
selam
şalom

ben
ene
eni

yıl
sene
şene

üç
selase şloşe

dört
erba’a
erba’a

beş
xamse
xamişe

Kafkas Dil
Ailesi


Güney Kafkas grubu: Gürcüce, Lazca, Megrelce…

Kuzeybatı grubu: Abhazca,
Adige dili, Kabardey dili…

Kuzeydoğu grubu:
Çeçence, İnguşça

Bir karşılaştırma:

türkçe
lazca megrelce gürcüce

bir
ar arti

enti


iki
jur
jiri
ori

üç
sum sum
sami

dört
ot’xo ot’xo
ot’xo

beş
xut’ xut’
xut’

Dillerin çeşitliliği ve

yakınlığı-akrabalığı konusuna bilimsel yaklaşmak gerekir. Resmi ideolojiler veya çeşitli dogmalar
bilimsellik kaygısı tanımadan kendilerince bir şeyler uydururlar fakat bunların bilimsel
bir değeri yoktur. Dillerin akrabalığında alınacak kıstaslar gramer, sentaks gibi
genel yapılar ile temel sözcüklerin fonetik-morfolojik olarak benzeşmesi gibi kıstaslardır.
Karşılaştırılacak sözcükler en az değişme ihtimali olan ve başka dillerden
gelme olasılığı zayıf olan sözcüklerden seçilmelidir.
Mavi_inci isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Yeni Konu aç  Cevapla

Sayfayı Paylaş

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Sorunun cevabını alttaki kutucuğa yazınız. (Gerekli)

Mesajınız:

Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Darbukanın müzik aletleri arasındaki önemi nedir ? Kayıtsız Üye Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 3 07-10-2013 19:22
Ural-altay dil ailesinin ortak özelliklerinin bu ailenin oluşumundaki önemi nedir? Kayıtsız Üye Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 1 15-10-2011 20:33
Dünyada Konuşulan Diller - Bütün Diller SeLeN Ülke Kültürleri 0 06-02-2011 22:13
Afroasyatik Diller / Afro-Asyatik Diller Mavi_Sema Ülke Kültürleri 0 29-06-2009 21:28
Genetik faktörlerin kanser oluşumundaki rolü nedir? NeslisH Genel Sağlık 0 05-04-2009 23:49


Saat: 00:43.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Frmartuklu.Net ©2008 - 2015