Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?

Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü icinde Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir? konusu , Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Alt 25-04-2011   #1 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar


Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?

 

  Hızlı Cevap
Alt 25-04-2011   #2 (permalink)
Standart Cevap: Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?


Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?


Virüsler

çok küçük mikroorganizmalardır. Uzun süre bilim adamlarının dikkatini çekmemiştir. Meydana getirdiği
Mikroskobik (çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olup ancak mikroskop ile görülebilen) organizmaların genel adı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
hastalıklar hep bakterilerden bilinmiştir. Elektron mikroskobunun bulunmasıyla ancak virüslerin farkına varılmıştır.

İlk olarak tütün bitkisinin yapraklarında hastalık meydana getiren virüs bulunmuştur. Daha önce tütünlerde bu hastalığın
Hastalıklar Alm. Krankheiten (f.pl.), Leiden (n.pl.), Fr. Maladies, affections (f.pl.), mals, troubles (m.pl.), İng. Diseases. Vücudun yapı, işleyiş veya fonksiyonlarında bozukluk ortaya çıkaran durumlar. Hippokrat, hastalıkların tanrıların bir gazabı olarak ortaya çıktığını ve bu cezanın iklim şartları ve vücûdu işgal eden nesneler vasıtasıyla uygulandığını iddia etmişti. O zamanın hekimleri vücutta dengede bulunan dört sıvının (kan, balgam, safra, sevdâ) olduğunu sanıyorlardı. Bu devird
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
bakteriler tarafından meydana getirildiği sanılıyordu, fakat incelemelerin hiç birisinde bakteriye rastlanmıyordu. Hasta tütün yapraklarından elde edilen özütün elektron mikroskobuyla incelenmesinden sonra hastalığın bakteri dışında yeni bir mikroorganizma tarafından meydana getirildiği görüldü. Bu mikroorganizmalarda daha önce hiç rastlanılmayan ve bilinmeyen bir yapı ortaya çıktı. Normal

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
hücre yapısına benzemeyen virüslerde sadece dış tarafında bir protein kılıf ve içerisinde nükleik asit vardı. Bunların dışında stoplazma, organel gibi yapılar bulunmuyordu. Bu yapıda onların zorunlu
Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomların molekülleri, moleküllerin makromolekülleri, makromoleküllerin makromoleküler yapıları oluşturmasıyla, dokuların en küçük yapı taşları olan ve yaşamın tüm özelliklerini sergileyen hücreler oluşmaktadır. Genel olarak tüm hücreler temelde aynı yapıya sahiptirler. Fakat bulundukları dokuya ve dolayısıyla fonksiyonlara bağlı olarak bazı farklılıklar gösterirler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
parazit yaşamalarını gerektiriyordu.

Bir virüsün yapısı sadece dışta bir protein kılıf ve içerisinde nükleik asitten meydana gelir. Herhangi bir organeli ve enzimleri olmadığı için normal bir hücre gigi yaşamlarını sürdürebilmeleri olanaksızdır. Yaşamsal faliyet (üreme gibi) gösterebilmek için mutlaka canlı bir hücreye girmeleri gerekir. Hücre dışında ise kristal halde bulunurlar. Bu yüzden bilim adamları tarafından cansızlık ile canlılık arasında geçiş formu olarak kabul edilirler.

Virüsler
Parazit, başka canlıyı öldürmeden ondan beslenen canlılara denir. Bunlar genelde beslendikleri organizmaya büyük zarar verir. Sivrisinek ve Bağırsak Kurdu, insanlardan beslenen parazitlerden birkaçıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
küre, çubuk ve
Küre uzayda, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği içi boş veya dolu geometrik şekil. Bu sabit noktaya kürenin merkezi, eşit uzaklıklara da kürenin yarıçapı denir.

Merkezden küre yüzeyindeki herhangi bir noktaya olan mesafeye de kürenin yarıçapı denir. Kürenin iki noktasını birleştiren ve merkezden geçen doğru ise kürenin çapını teşkil eder. Kürenin kirişi, küre yüzeyi üzerindeki iki noktayı birleştiren doğrudur. Küre yüzeyinin üzerinde bulunan ve çapı, küren
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
elips şeklinde olabilirler. Bulundurdukları nükleik asit tek çeşittir. Yani ya sadece
Alm. Ellipse (f). Fr. Ellipse (m), İng. Ellipse. Verilen iki noktaya uzaklıkları toplamı sâbit olan noktaların geometrik yeri. Verilen bu iki noktaya “elipsin odakları” denir. Elips, aynı zamanda bir koni ile bir düzlemin ara kesitinden ibâret olan kapalı ikinci dereceden bir eğridir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
DNA yada sadece
DNA Alm. Deutscher Normenausschuss, Fr. Acide desoxyribonucleique, İng. Desoxyribonucleic asid. Kalıtımda rol oynayan organik bir molekül. Bir nükleik asit çeşidi. “Deoksiribo nükleik asit” adını alır. Kısaca “DNA” olarak gösterilir. Canlılarda yönetici bir moleküldür. Hücrenin protein ve enzim sentezinde rol oynar. Ayrıca yeni bir hücre meydana getirecek gerekli elemanları taşıdığından hücre bölünmesinin esasını teşkil eder.

İlk defa A.F.Mıescwer adl
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
RNA bulundururlar. Aynı zamanda çok ta spesifiktirler. Sadece belirli hücrelere girerler. Bir kuduz virüsü sadece beyin hücrelerine, uçuk virüsü sadece ağız civarındaki epitel doku hücrelerine bir bakteriyofaj sadece belirli

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
bakteri türlerine,
Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar: Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler: Coccus'lar yuvarlak, bacillus'lar çubuksu, vibrio'lar virgül şeklinde, spirillum'lar dalgalıdır.

AIDS virüsü sadece kandaki


akyuvar hücrelerine gibi. Virüs hücreye tutunduğunda ilk önce hücrenin zarını eritir. Daha sonra bu delikten içeriye kendi nükleik asitini akıtır. Hücreye giren virüs nükleik asiti derhal yönetimi ele geçirerek hücreyi kendi hesabına çalıştırmaya başlar. İlk önce kendi nükleik asitlerinin kopyalarını arkasından da protein kılıflarını sentezlettirir. Daha sonra bunları birleştirerek yüzlerce virüs oluşmasını sağlar. Hücre içerisindeki virüsler hücreyi patlatarak dışarı çıkar ve yeni hücrelere saldırırlar. Yapılarından dolayı ve hücre içerisinde bulunduklarından antibiyotik türü ilaçlardan etkilenmezler.

Virüslerin en sık rastlanan iki şekli vardır. Bunlar: Icosahedral virüsler, çubuk şeklindeki virüslerdir.

Icosahedral virüsler 20 üçgen yüz, 12 köşe ve 30 kenardan meydana gelen düzgün bir polihedrondur. Bunların nükleik asitleri iç kısımda bir öz (kor) meydana getirir. Kor etrâfında (cabsid) manto bulunur. Bu manto da capsomer denilen alt birimlerden meydana gelir. Kor ile manto birlikte nükleocapsiti meydana getirir. Icosahedral virüsler kabaca kürevî görünümdedirler. Bu grubun en meşhur üyesi adenovirüslerdir.

Çubuk şekilli virüslerde, manto proteinlerinin alt birimleri, çubuğun ekseninde sarmal bir biçimde dizilmişlerdir. Sarmalın komşu uçları arasında nükleik asitler sıkışmıştır. Capsomerler, nükleik asidi çevrelerler. 300 nm uzunlukta ve 18 nm çapındaki “Tütün mozaik virüsü” bu gruba misâl teşkil edebilir.

Ayrıca karmaşık yapılı bakterileri tutan virüsler de mevcuttur. Elektronmikroskopla incelenebilen bu virüsler yanında, bâzı Poxvirüsler ışık mikroskobu ile gözlenebilir pozisyondadır.

Virüs hastalıklarının, âmillerinin adlandırılması ve tasnifi bunların ilk defa görüldüğü, tetkik edildiği, identifiye edildiği memleketin veya bu araştırmayı yapan bilginin adı, tabiî enfeksiyonu, klinik, patolojik, epidemiyolojik belirtilerine göre yapılır.

Virüsler insanlarda hafif soğuk algınlığından tutun da kuduz, sarı humma gibi bâzı öldürücü hastalıklara, hattâ bir takım kanser çeşitlerine bile sebep olabilirler. Bir takım virüs gruplarının sebep oldukları hastalıkların sıralanışı:

Adenovirüsler: Solunum sistemi hastalıkları.

Herpes virüsler: Uçuk, gözde keratit, zona, rahim kanseri (muhtemelen), Burkit lenfoma (küçük kız çocuklarında).

Poxumus: Suçiçeği.

Pücarnovirüs: Çocuk felci, üst solunum yolu hastalıkları, soğuk algınlığı.

Mixovirüs: Grip.

Paramyxovirüs: Kabakulak, kızamık, SSPE hastalığı.

Rhabdovirüs: Kuduz.

Togavirüs: Sarı humma, ensafalit.

Rektrovirüs, meselâ HTLU-III: AIDS hastalığı.

AIDS virüsü: Bu da bir cytomegalovirüstür.


T ek hücreli organizma (parasitik). Bakteriler atık ya da ölü organizmaları bozunuma uğratarak onların bileşenlerinin başka organizmalar tarafından tekrar kullanılmasını sağlar.

Bakteriler

Alm. Bakterie (f), Fr. Bacterie, İng. Bacteria. Gözle görülemeyecek kadar küçük, tek bir hücreden meydana gelen mikroorganizma. Normal bir hücrenin yaptığı bütün işleri yapamadıklarından va bazı organelleri eksik olduğundan mütekamil hücre sayılmazlar. Bakteriler mikroorganizmaların temel ve en büyük sınıfıdır.

Sayılamayacak kadar çok çeşidi bilinmesine rağmen, bunlardan sadece çok küçük bir miktarı insan vücudunda yaşayabilir ve yine bunların çok azı insanda hastalık yapma özelliğine sahiptir. Hastalandırıcı bakterilere örnek olarak tüberküloz basili, difteri, tetanos, tifo amili bakteriler sayılabilir. Sür’atli çoğalırlar; uygun bir ortamda bir bakteri hücresi 24 saat içinde 70 milyon bakteriye dönüşebilir. Dünya üzerinde bakteriden arınmış bir yer bulmak hemen hemen imkansızdır.

Her ne kadar Fransız bilgini Louis Pasteur insan ve hayvan hastalıkları ile bakteriler arasındaki ilişkiyi keşfeden ilk kişi olarak bilinirse de, ondan 300 sene evvel yaşamış, Müslüman Türk alimi Akşemseddin, bazı hastalıkların canlı tohumlarla insandan insana nakledildiğini bildirmiştir.
Mavi_inci isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 31-03-2013   #3 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?


fenden ödevim vardı bu bana güzel oldu emeğe saygı
  Hızlı Cevap
Alt 28-04-2013   #4 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?


aynen doğru yani ama cok ama cok ama cok güzel ya.
  Hızlı Cevap
Alt 22-05-2013   #5 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?


süper ödev yaa harbi
  Hızlı Cevap
Alt 12-04-2014   #6 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?


fen ödevime çok uygun oldu öğretmenim çok beğendi kim yazdıysa ellerine sağlık
  Hızlı Cevap
Alt 17-04-2014   #7 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?


oooooooooooo ne kadar güzel!!!!! Sağol!!!??
  Hızlı Cevap
Alt 25-04-2014   #8 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?


bence harika çooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooo ooook güzel
  Hızlı Cevap
Alt 27-04-2014   #9 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?


çooooook uzun ben bunu nereme sığdırim ya
  Hızlı Cevap
Alt 05-05-2014   #10 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Gözle Görülmeyen Canlılar nelerdir?


harika bir cevaptı fen ödevim bitti sonunda
  Hızlı Cevap
Yeni Konu aç  Cevapla

Sayfayı Paylaş

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Sorunun cevabını alttaki kutucuğa yazınız. (Gerekli)

Mesajınız:

Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Heterotrof Canlılar Nelerdir - Heterotrof Canlılar Hakkında Bilgi Mavi_inci Diğer Mesleki Bilgiler 1 09-05-2012 11:45
Hem karada hem suda yaşayan canlılar hangileridir, Bu Canlılar nelerdir SeLeN Diğer Hayvanlar 0 22-08-2011 00:22
Gözle göremediğimiz canlılar, Gözümüzle Göremediğimiz canlılar Nerde Yaşar Eylül Seviyeli-Ciddi Konular 0 23-07-2011 01:58
Dört gözle beklemek nedir - Dört gözle beklemek deyimi anlamı Mavi_Sema Atasözleri & Deyimler 0 30-01-2011 23:50
Ototrof Canlılar Nelerdir - Ototrof Canlılar Hakkında Bilgi Mavi_inci Doğa ve Bitkiler 0 29-11-2010 22:41


Saat: 21:19.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Frmartuklu.Net ©2008 - 2015