FrmArtuklu

FrmArtuklu

Kaliteli Paylaşımın Adresi


Go Back   FrmArtuklu > (¯`·.(¯`·.Forum Artuklu Duyurular.·´¯).·´¯) > Frmartuklu Soru-Cevap BölümüElektrik enerjisinin yararları ve zararları nelerdir?

Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü icinde Elektrik enerjisinin yararları ve zararları nelerdir? konusu , bana cevap verin lutfen yarın performans odevını suncam cok lazım nolur yardım edın...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Alt 18-04-2011   #1 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Elektrik enerjisinin yararları ve zararları nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar


bana cevap verin lutfen yarın performans odevını suncam cok lazım nolur yardım edın

 

  Hızlı Cevap
Alt 18-04-2011   #2 (permalink)
Standart Cevap: Elektrik enerjisinin yararları ve zararları nelerdir?


Elektrik Enerjisinin Önemi ve Faydaları

Elektrik enerjisinin diğer enerji türlerine dönüştürülmesi kolaydır. Diğer enerji türlerine göre çok uzaklara taşınması ve kullanılması son derece rahattır. Verimi yüksektir. Bir enerji, istenen başka bir enerji türüne dönüştürülürken, ekseriya istenmeyen başka enerji türleri de ortaya çıkar. Bunların arasında özellikle ısı enerjisinin büyük olması dikkati çeker. İstenmeyen bu ısı enerjisi, yararlanılamadığı için yitirilir ve verimi düşürür.
İşte elektrik enerjisinin ısıdan başka bir enerjiye dönüştürülmesinde oluşan ısı enerjisi az olduğu için verimi yüksektir. Elektrik enerjisi sayısız bir çok parçaya ayrılarak kullanılabilir. Örneğin: Bir elektrik santralında kazanılan elektrik enerjisi, enerji taşıma hatlarıyla büyük kentlere götürülmekte ve orada sayısız konut ve iş yerlerine dağıtılarak kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi bulunduğu yerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerini hızla yükseltir ve kendisine karşı duyulan gereksinmenin artmasına gene kendisi neden olur.
Elektrik enerjisi toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden kalkınmasını sağlayan ve çağdaş uygarlığın en önemli araçlarından biri durumundadır. Son 50 yıl içinde baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojideki gelişimler ve hatta bir ev kadınının eli altına bir makinanın verilmesi (örneğin çamaşır makinesi) elektrik enerjisi sayesinde olanaklı olmuştur.
Elektrik enerjisinin belirtilen bu ve bunlara benzer avantajları ve iyi yönleri yanısıra sakıncalı yönleri de vardır. Bunların başında elektrik enerjisinin depo edilemeyen bir enerji türü olması gelir. Nitekim elektrik enerjisi üretildiği anda kullanılmak zorunluluğundadır. Bundan dolayı üretim ile tüketim arasında devamlı bir dengenin bulunması gerekir. Ayrıca üretim sisteminde bir arıza ortaya çıktığında, bu sisteme bağlı sayısız abonede hizmetlerin durmasına ya da aksamasına neden olur. Bu nedenle, elektrik enerjisinin üretiminde sürekli bir devamlılığın sağlanması ve elde büyük ölçüde yedek sistemlerin bulundurulması zorunludur.
Elektrik enerjisinin bir başka sakıncası da üretimine paralel olarak taşıma ve dağıtımı için özel düzenlere kesinlikle gereksinme duymasıdır. Oysaki, örneğin: bir dokuma fabrikası ürünlerini tüketiciye götürmek için özel yollara ve taşıtlara gereksinme duymaz. Bu görevi herkesin yararlandığı bir yoldan ve bir kamyon ile yapabilir. Buna karşın elektrik enerjisinin taşıma ve dağıtılması için projeye ayrıca yatırımların (örneğin: direkler, teller, izolatörler…) katılması zorunlu olmaktadır.
ELEKTRİK ENERJİSİNİN İLETİMİ (TAŞINMASI) VE DAĞITILMASI
Genellikle birbirinden uzak olan elektrik üretim santrallarıyla tüketim merkezleri arasındaki bağlantı, iletişim şebekesi ve enterkonnekte sistemlerle sağlanır. Elektrik depolanamadığından, üretildiğinde hemen kullanıcıya ulaştırılması gerekir. Bu da üretim ve tüketimin her an dengede tutulması demektir. Öte yandan tüketim miktarı bölgelere, mevsimlere ve hatta günün saatlerine göre büyük değişiklikler gösterebilir.
Enterkonnekte sistemler, üretimi tüketim düzeyindeki değişimlere uyarlamayı sağlar. Elektriğin iletimiyse, gerilimin gücüne bağlı olarak taşıma iletim sığası değişen elektrik hatları aracılığıyla gerçekleştirilir. Gerilim arttığında iletim işleminde ciddi tasarruflar sağlanır: enerji kaybı gerilim düzeyiyle ters orantılı olduğu için enerjiden, hat miktarı azaldığı için yerden, şebekedeki bakım masrafları azaldığı için de harcamalardan tasarruf edilir. Mesela, 1000 MW’lık bir nükleer santralın ürettiği elektriği boşaltmak için, 380000V’luk bir hat kullanılır; oysa aynı işi görmek için 154000V’luk altı hat veya 66000V’luk 30 hat gerekir.
Enterkonnekte sistemler çok dağınık bölgelerin üretim imkanlarını birleştirerek, aynı malzeme güvenliği bakımından gerekli olan güç miktarının azalmasını sağlar. Arızalar meydana geldiğinde, yerinde değiştirilmesi gereken parçalar o an için elde bulunmayabilir. Bu durumda enterkonnekte sistem yardıma koşar; elektrik dağıtım istasyonlarında gerilimin akış yönü ayarlanarak anında ve en az harcamayla üretim ile tüketim arasındaki denge sağlanır. Şebekenin yönetimi için gerekli emirler ve bilgiler özel iletişim hatları, özel telsizler kullanılarak sağlanır.
Şebeke ve Gerilimler
Gerilim ne kadar yüksek olursa, bir hattın iletebileceği elektrik miktarı da o kadar yüksek olur. Üretim santrallarından çıkan çok büyük miktarlardaki akımı iletebilen hatlar Türkiye’ de 380000V veya 154000V düzeyindedir. Uzak mesafeler arasına kurulan büyük iletişim şebekeleri ve enterkonnekte sistemler bu tip hatlardan oluşur. Bu şebekeler, bütün üretim santrallarını birbirine bağlar. Elektrik, gerilimi düşürüldükten sonra bölgesel şebekelere iletilir ve bu şebekeler yardımıyla ayrılarak dağıtım merkezlerine gönderilir.
İletim şebekesi bölgesel, ulusal veya uluslar arası ölçekte de olsa, yönetim ve organizasyon nedenleriyle iletim işlemi Türkiye’ de 34500V veya bunun üzerindeki bir gerilim düzeyinde gerçekleştirilir. En çok kullanılan 380000V, 154000V, 66000V veya 24500V’tur. 34500V’un altındaki gerilimlere ortalama gerilimler olan 20000V ve 15000V veya alçak gerilim olan 380 veya 220V’luk “dağıtım gerilimleri” denir.
Petrokimya, metalürji (özellikle alüminyum), demir-çelik fabrikaları ve elektrikli ulaşım hatları (tren, tramvay) çok büyük tüketicidir. Orta gerilim şebekeleri orta ve küçük sanayi işletmeleri ile büyük mağazalar veya yöresel yönetimler, hastaneler, okullar gibi merkezleri besler. Son olarak, milyonlarca yerel kullanıcı, alçak gerilimli elektrik akımıyla beslenir.
Elektrik Dağıtım Merkezleri ve Dağıtım Bağlantıları
Elektrik üretim merkezleriyle tüketicileri arasındaki bağlantı, elektrik iletim şebekesiyle anında sağlanır. Elektriğin dağıtımı, üretim ve iletim merkezlerindeki karmaşık bir programlama sistemiyle gerçekleştirilir. Dağıtım Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) tarafından hazırlanarak uygulanmakta olan bir plana göre Türkiye çapında yapılır. Bu amaçla haberleşme ve telekomünikasyon araçlarından, otomasyondan ve önceden hazırlanan istatistik verilerine dayalı öngörülerden yararlanılır. Bu öngörülerde, ele alınan günün birkaç yıl öncesine kadar şebeke ve tüketim durumu dikkate alınır.
Eskiden yılda bir kere yapılan tahminler, zamanla haftalık, günlük hale gelmiş ve tüketimin daha da yakından izlenmesi imkanı sağlanmıştır. Dağıtım ve iletimde meteorolojik koşullar da çok önemlidir; kapalı bir hava veya güneşli bir hava büyük sıcaklık farklılıklarına yol açar ve bu da milyonlarca konutun ısıtma ve aydınlatılmasında rol oynar. Elektrik akımının iletimi ve dağıtımı şebekeye bağlı dağıtım merkezlerince (transformatör istasyonları) sırayla yapılır.
Şebeke dağıtım merkezlerinin iki ayrı işlevi vardır: hem hatların birbirine bağlanmasını sağlar (enterkoneksiyon), hem de dönüştürme işlevi üstlenir (transformatör). Transformatör istasyonları transformatörler (dönüştürücü), disjonktörler ve ayırıcılarla donanmıştır.
Transformatörler, duruma göre elektrik akımının gerilimini yükseltir veya alçaltır; dolayısıyla, iletim ve dağıtıma en uygun gerilimi seçerek elektriğin taşınmasında büyük önem taşır. Disjonktörler gerilim hattında herhangi bir aksaklık olduğunda akımı otomatik olarak kesmeye yarar. Hattın şebekeden ayrılması gerektiğinde devreye sokulabilir.
Ayırıcılar da aynı rolü üstlenir, ama hatta akım olmadığı zaman çalışır ve hattı şebekeden tamamen ayırmakta kullanılır. Bir dağıtım merkezinin birçok farklı öğesi çoğunlukla açıktadır; bazı kentlerde bir dizi öğe yeraltında veya bina içlerinde olabilir. Bunlar basınçlı gaz zarfı içinde tutulur. Atmosferle pek temas etmediğinden, bundan kaynaklanan kirlenmelere uğramaz. Merkezler biraz uzaktaki bir kumanda istasyonundan yönetilir.
Elektriğin Ülke Çapında Dağıtımı
Türkiye’de elektrik dağıtımından genelde Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) sorumludur; bazı bölgelerde bu işi özel şirketler üstlenmiştir. Dağıtım kuruluşu tüketim ihtiyacına göre şebekeler kurmak, bunları yönetmek ve yenilemek, tüketicileri şebekeye bağlayan bağlantıları yapmak, dağıtılan elektriğin sürekliliğini sağlamak ve miktarını sabit kılmakla yükümlüdür. İletim sistemi aracılığıyla yüksek gerilimde taşınan elektrik, alçak gerilime düşürülerek bir dağıtım merkezine, yani transformatör istasyonuna ulaştırılır. Kırsal bölgelerde bu şebekeler açıktadır; yerleşim bölgelerindeyse çoğunlukla yeraltına döşenmiştir.
Orta gerilim/alçak gerilim merkezlerinin bağlayıcı elemanı, farklı gerilimdeki iki şebekeyi birbirine bağlayan ve kısaca trafo denen transformatördür. Alçak gerilimli dağıtım sistemi tüketicilere üç fazlı ve bir topraklı (nötr) elektrik sağlar; elektrik iki gerilim düzeyinden oluşur. Bunlardan giderek yaygınlaşanı fazlar arası 380V ve faz-toprak arası 220V gerilimidir. Fazlar arası 200V ve faz-nötr arası 127V olanı giderek azalmaktadır.
En çok kullanılan sistemler üç fazlı 380V ve tek fazlı 220V’tur. Bu seçeneğe göre, bir alet 4 tele veya 2 tele bağlanır. Elektrik akımının frekansı bütün Avrupa’da ve Türkiye’de 50Hz, Amerika kıtasındaysa 60Hz’dir. Bir motor veya bir bilgisayar, aygıtın içinde kullanılan frekansa eşit frekanslı bir şebekeye bağlanmadıkça düzgün çalışmaz.

www.genbilim.com
SeLeN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 18-04-2011   #3 (permalink)
Standart Cevap: Elektrik enerjisinin yararları ve zararları nelerdir?


Elektrik Akımının Zararları

Elektrik akımının sinir merkezleri ve kalp üzerindeki etkisi

Öldürücü elektrik çarpmaları, aslında bu etkide görülür. Ya tek başına solunum ke­silir veya kalple sinir merkezleri akımın yo­lu üzerindeyse, birlikte kalp de durur. Ka­zazedeyi çıkarttıktan sonra, hayat buse­si uygulamak gerekir Kaza­zede ölüm halinde ise, kalbe de masaj yapmak şarttır. İlkyardım ekipleri bunu gerçekleştirebilir

Elektrik çarpan biri kazadan sonra normal görünse bile, yine de doktor kontrolün­den geçmelidir. Çünkü sinir merkezleri ve kalpte bir yara, gözden kaçmış olabilir.
SeLeN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 18-04-2011   #4 (permalink)
Standart Cevap: Elektrik enerjisinin yararları ve zararları nelerdir?


Elektrik Emniyet Tedbirleri

Günlük yaşamın hemen, hemen her anında kullanmak zorunda olduğumuz elektrikli ve elektronik cihazlardan dolayı meydana gelen kazalar; genellikle bilgisizlik, dikkatsizlik ve ihmalin yanı sıra personelin yalnız başına onarım/kontrol yapmasınsan ileri geldiği değerlendirilmektedir. Elektrik cihazları ileuğraşan personelin, elektrik şoklarından ve kısa devrelerden dolayı yaralanmalara maruz kalmamaları için gerekli emniyet tedbirleri daima alınmalıdır.
Elektrik voltajı veya akım olan bir iletkene temas ettiği zaman insan vücudundan da bir akım geçer. İnsan vücudundan geçen bu akım insanda bir sarsma veya şok meydana getirir. Biz buna elektrik çarpması diyoruz. Bu sarsma veya şok insan vücudundan geçen elektrik akımının sinir sistemini etkilemesi veya sinir sistemini felç etmesi sebebiyle olur. İnsan vücudundan geçen akım arttığı zaman bu akımın sinir sistemi üzerindeki etkisi artacağından meydana getireceği şok da artacaktır. Elektrik şokunun şiddetine bağlı olarak şahısta yanık, yara bere, organ kaybı hatta ölüm meydana gelebilir.
Elektrik çarpmasından kendimizi koruyabilmemiz için elektrik akımının vücudumuzdan akmasına engel olmamız gerekir. Kendimizi elektrik akımına karşı bilinçli bir şekilde izole etmeliyiz. Yani kullandığımız alet/edevat ve giydiğimiz ayakkabıların, bastığımız yerlerin izoleli ve kuru olması gerekir. Bununla kalmayıp çalışırken bütün dikkatimizi işimize vermeliyiz, dalgın olmamalıtız. Başkası ile konuşup onu dinleyerek dikkatimizi dağıtmalıyız.
Elektrik şokuna karşı insan vücudunun direnci farklıdır ve netice olarak vücut üzerinden akan aynı miktardaki şahıslardan birisine sadece acı verirken bir diğerini öldürebilir.
İnsan vücudunun DİRENCİ, 220 Volt ve hatta çok daha düşük değerlerde bile öldürücü şoku önlemeye uygun değildir. Elektrik çarpılmalarının çoğu (yaklaşık %50′si) bu tip devrelerde olur. Elektrik şokunun şiddeti gerilimden çok akım değerine bağlıdır. Elektrik akımından etkilenen kişi genellikle şiddetli bir şekilde yanar. Bu yanıkların etkisi ile hemen ölümler meydana geldiği gibi bazen elektrik şoku etkisi ile kişi düşerek ciddi şekilde yaralanabilir.


Elektrik akımın insan vücudu üzerinden akarak şoka neden olabilmesi (Elektrik çarpması) için aşağıda belirtilen iki şartın oluşması gerekir;
 • Vücut veya vücudun bazı kısımları kapalı devrenin bir parçası durumunda olmalıdır.
 • Kapalı devrenin herhangi bir yerinde, akım akmasına neden olacak bir gerilim yada potansiyel farkı bulunmalıdır.
Eğer bu iki şart sağlanmışsa ve değme noktaları arasındaki potansiyel farkı yeterince yüksek, (220 V gereğinden de fazladır) vücut direnci yeterince düşük ve devre insanın hayatını organları üzerinden geçecek şekilde tamamlanıyorsa, ŞOK, ÖLDÜRÜCÜ ETKİ YAPACAKTIR. Aynı zamanda Elektrik çarpmasının başka etkileri de olabilir; Örneğin küçük bir şokun şaşkınlığı, yüksekten düşmeye neden olabilir. Bu gibi nedenlerden dolayı insan vücudunun, üzerinden akım geçecek bir kapalı devre elemanı haline gelmesine izin vermemelidir.
Enerjisiz Elektrik Devrelerinde Çalışırken Alınacak Emniyet Tedbirleri:
Dikkat: Kontrol edilmeden ve enerjinin kesildiğinden emin olmadan hiç bir iletkene dokunulmamalıdır.
 1. Çalışma yapılacak devrenin enerjisi kesilip, şalter üzerine “Dikkat devrede çalışma var elektrik basmayınız” yazan uyarı levhası asılmalıdır.
 2. Çalışma yapılacak devrenin sigortası yerinden çıkartılıp emniyete alınmalıdır.
 3. Devre veya yüke gelen uçlar birbirine düğüm yapılarak ikinci bir emniyet alınmalıdır.
 4. Sigorta paneli veya şalter panosuna bir emniyet nöbetçisi konulmalıdır.
 5. Çalışma yapılacak daire/mahal yeterli derecede aydınlatılmalıdır.
 6. Elektrikli cihazlarda veya devrelerde çalışan personel çalışırken yüzük, kol saati, künye veya benzer metal eşya kullanmamalıdır.
 7. Uygun izoleli el aletleri ile çalışmalıdır.
 8. Çalışırken lastik eldiven giyilmelidir.
 9. Lastik eldivenler giyilmeden önce, delik, yırtık ve aşınma kontrolü yapılmalıdır. Eldivenlerin içine hava üflenerek avuç ve parmak kısımlarından sızıntı kontrolü yapılmalıdır. Sızıntı tespit edilen eldivenler kullanılmamalıdır.
 10. Yapılan işin lastik eldivenlere zarar verebileceği zamanlarda üzerine iş eldiveni giyilmelidir.
 11. Lastik eldivenler hiçbir zaman ters çevrilip giyilmemelidir.
 12. Sağlam olmayan koruyucu eçhize giyinmemeli/kullanılmamalıdır.
 13. Yıpranmış kablo veya kırık/hasarlı çeşitli seyyar ekipmanlar kullanılmamalıdır.
 14. Kullanılmakta olan izole malzemesi, yağ, gres, karbon tozlarından temiz tutulmalıdır, çünkü bu maddeler izolasyonun bozulmasına veya zedelenmesine neden olur.
 15. Göze metal parçacıkların sıçrayabileceği yerlerde çılışıldığı zaman göz koruyucu maske/gözlük takılmalıdır.
 16. Çalışılacak zeminin kuru olması sağlanmalıdır.
 17. Çalışma yapılırken sağ el kullanılmalıdır. Kontröller üzerinde çalışıyor iken onarımı yapılan elemanlardan başka bir elemana dokunulmamalıdır.
 18. Islak elbise ile veya ıslak elle elektrik cihazları üzerinde çalışmamalıdır.
 19. Personel, bedenine uymayan elbise/tulum giymemelidir.
 20. Mutlaka çalışan personelin yanında gözetleme yapacak ve ilk yardım konusunda bilgili bir kişi bulunmalıdır.
Enerji Elektrik Devrelerinde Alınacak Emniyet Tedbirleri:
 1. Elektrikli cihazların üzerindeki tüm ikaz işaretlerine uyulmalı; cihaz uyarı etiklerinin kullanımından önce okutulması sağlanmalıdır.
 2. Elektrikli cihaz ve sistemler sorumlu personelin izini solmayan çalıştırılmamalıdır.
 3. Enerjili prizlere fişi takıp/çıkarmadan önce cihazın ON-OFF süvicinin mutlaka OFF durumunda bulunması sağlanmalıdır.
 4. Seyyar kablolar takılma/tökezleme tehlikesi yaratmayacak şekilde döşenmelidir.
 5. Elektrik kabloları kapılardan geçirilmek zorunda kalınırsa, kapının kaza sonucunda kapanmasına karşı kabloyu korumak maksadıyla önlem alınmalıdır.
 6. Seyyar elektrikli cihazlar asla kablolarından tutularak kaldırılmalıdır.
 7. İzolasyonu hasarlı, iletkenleri zarar görmüş seyyar kablolar, fişler, prizler malzemeler kullanılmalıdır.
 8. Elektrikli cihazların onarımında sadece TSE onaylı ekipmanlar kullanılmalıdır.
 9. Tüm sigorta/termik panolarının, bağlantı kutularının, kontrollörlerin, kapakları kapalı tutmalıdır.
 10. Sigorta panolarında mutlaka belirtilen değerlerde sigorta kullanılmalı yüksek değerde sigorta kullanılmalıdır. Asla sigortalara tel bağlanmamalıdır.
 11. Tüm sigorta/termik panolarının, bağlantı kutularının, kontrollöerlerinin, elektrikli çalışan cihazların önünde lastik döşemeler bulunmalıdır.
 12. Elektrikli aletlerle çalışırken alüminyum veya metal seyyar merdiyenler kullanılmalıdır.
 13. Aküler ile çalışırken önlük ve göz koruma malzemeleri kullanılmalıdır.
 14. Yüksek voltajla çalışan cihazların bakım, onlarım ve ayarları acil durumlarda yalnızca en üst kişinin müsadesi ile yapılmalıdır.
 15. Cihazların veya devrelerin enerjili olup olmadıklarını test etmek volttertter, ölçü aleti veya kontrol kalemi kullanılmalıdır.
 16. Üç fazlı devrelerin, her bir fazının doğru sigortalandığından emin olunmalıdır.
Yüksek Yerlerde Çalışırken Alınacak Emniyet Tedbirleri
 1. Nöbetçi heyetinden izin almadan yüksek yerlerde çalışmaya başlanmamalıdır.
 2. Yüksek yerlerde çalışacak personelin yanında mutlaka gözetleme yapacak, yardım edecek ve ilk yardım konusunda bilgili bir kişi bulundurulmalıdır.
 3. Yüksek yerlerde çalışacak personel beline emniyet kemeri takmalı ve çalışma yapılacak yere ulaşınca emniyet kemerinin kancasını sağlam bir yere sıkıca ve kaymayacak şekilde bağlanmalıdır.
 4. Yüksek yerlerde çalışacak personel tırmanırken ellerine herkangi bir takım almamalıdır. İhtiyat duyulan malzemeler kemere takılabilen takım çantasında taşınmalıdır.
 5. Kemere takılabilen takım çantasının olmaması durumunda ise malzemeler sarkıtılacak halat ile yukarıya çekilmelidir.
 6. Yüksek yerlerde çalışırken; düşmemesi için el aletleri ip ile emniyet kemerine bağlanmalıdır.
 7. Yıldırım düşme tehlikesi olan (yağmurlu ve şimşekli) havalarda açık alanlarda ve yüksek yerlerde çalışılmamalıdır.

Kaynak: bilgiustam.com
SeLeN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 23-11-2011   #5 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Elektrik enerjisinin yararları ve zararları nelerdir?


ya ban tek zararları veya zararları ayrntlra girmeyelim!!!!!!!!
  Hızlı Cevap
Alt 14-02-2012   #6 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Elektrik enerjisinin yararları ve zararları nelerdir?


ya bide zararlarını yazın beeee ödev yapıoz şurdaaaaaaaaaa
  Hızlı Cevap
Alt 23-04-2012   #7 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Elektrik enerjisinin yararları ve zararları nelerdir?


yaa bide zararlarını yazın yaaa ödevimiz var
  Hızlı Cevap
Alt 11-05-2012   #8 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Elektrik enerjisinin yararları ve zararları nelerdir?


ödev yapıyorum cevasbi var ama çok detaylı ben başka siteden buldum size kolay gelsin
-----|||--|||--|---\}
  Hızlı Cevap
Alt 30-11-2012   #9 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Elektrik enerjisinin yararları ve zararları nelerdir?


çakmak elektiriği insana zarar verirmi?
  Hızlı Cevap
Alt 25-12-2012   #10 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Elektrik enerjisinin yararları ve zararları nelerdir?


1)enerji kaynağıdır.
2)bir maddeye çekme kuvveti uygular
  Hızlı Cevap
Yeni Konu aç  Cevapla

Sayfayı Paylaş

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Sorunun cevabını alttaki kutucuğa yazınız. (Gerekli)

Mesajınız:

Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Rüzgar enerjisinin çevreye faydaları yararları nelerdir? Eylül Doğa ve Bitkiler 1 08-10-2014 14:42
Elektrik enerjisinin olumlu etkileri nelerdir? Kayıtsız Üye Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 4 24-02-2014 17:30
Bilgisayarın Yararları ve Zararları Nelerdir SeLeN Bilgisayar Hakkında Genel Bilgiler 1 04-05-2012 19:59
Elektrik enerjisinin olumsuz etkileri nelerdir? Kayıtsız Üye Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 1 05-03-2012 18:56
Elektrik enerjisinin kullanım alanları nelerdir? Kayıtsız Üye Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 1 13-12-2011 04:00


Saat: 05:07.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Frmartuklu.Net ©2008 - 2015