Din İle İlgili Sorular

Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü icinde Din İle İlgili Sorular konusu , peygamberlere ve ilahi kitaplara inanç ile ilgili sbs soruları...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Alt 27-12-2010   #1 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Din İle İlgili Sorular

Sponsorlu Bağlantılar


peygamberlere ve ilahi kitaplara inanç ile ilgili sbs soruları

 

  Hızlı Cevap
Alt 28-12-2010   #2 (permalink)
Standart Cevap: Din İle İlgili Sorular


7. ÜNİTE – DİNLERİ TANIYALIM

1) Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen ilahi emirlerin bütününe ne denir.
A-Vahiy B-Kutsal Kitap C-Din D-İlham
2) İslam alimlerine göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir.
A-Totemizm B-Natürizm C-Animizm D-İlahi
3) Aşağıdakilerden hangisi ilk peygamberdir.
A-Hz.Nuh(AS) B-Hz.Adem(AS) C-Hz.İdris(AS) D-Hz.Şit(AS)
4) İnsanda doğuştan var olan hakkı kabul ve idrak etme,Allah-ı bulma yeteneğine ne denir.
A-Seciye B-Asalet C-Fıtrat D-Terbiye
5) Allahu Tealanın birliği inancına ne denir.
A-Tevhid B-Şahadet C-Besmele D-Salavat
6) İnsanların kendi eğilimleri ile ortaya çıkardıkları dinlere ne denir.
A-Milli Dinler B-İlahi Dinler C-İlahi Olmayan Dinler D-Evrensel Dinler
7) Aşağıdakilerden hangisi İlahi Olmayan dinlerdendir.
A-Mecusilik B-Hıristiyanlık C-Musevilik D-İslamiyet
8) Asılları bakımından birer hak din iken sonradan bozulmuş ilahi dinlere ne denir.
A-Evrensel Dinler B-Muharref Dinler C-Milli Dinler D-İlahi Olmayan Dinler
9) Aşağıdakilerden hangisi Muharref Dinlerdendir.
A-Budizm B-Hinduizm C-Şintoizm D-Yahudilik
10) Allahu Teala tarafından peygamberleri aracılığı ile gönderilen dinlere ne denir.
A-Evrensel Dinler B-İlahi Dinler C-Milli Dinler D-Geleneksel Dinler
11) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden değildir.
A-Allah tarafından gönderilirler. B-Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilirler.
C-İlahi bir kitaba dayanırlar. D-Kutsal kitapları peygamberler yazarlar.
12) Aşağıdakilerden hangisi Museviliğin özelliklerinden değildir.
A-Cumartesi günü kutsaldır. B-Teslis inancı vardır.
C-Milletlerin efendisi olduklarına inanırlar. D-On emre inanırlar.
13) Cumartesi günü hangi dinde kutsaldır.
A-Hıristiyanlık B-Musevilik C-İslamiyet D-Budizm
14) İncillerin sayısını dörde indiren konsil nerede ve ne zaman toplanmıştır.
A-M.S.-325 İznik B-M.S.-235 İstanbul C-M.Ö.-325 İznik D-M.S.-235 Atina
15) Hz.İsa (AS)’a inananlara ne denir.
A-Sahabe B-Haham C-Ashabı-ı Kehf D-Havari
16) Günah çıkarma ve aforoz etme hangi dinde vardır.
A-Hıristiyanlık B-Musevilik C-İslamiyet D-Hinduizm
17) Teslis inancı hangi dinde vardır.
A-Budizm B-Hinduizm C-Musevilik D-Hıristiyanlık
18) Aşağıdakilerden hangisi teslis inancı ile ilgili değildir.
A-Allah B-İsa C-Cebrail D-Meryem
19) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa (AS) için doğrudur.
A-Yahudiler tarafından öldürüldü. B-Kendisine inananlarla Filistin’e gitti.
C-Kendisine inananlarla helak oldu. D-Allah-u Teala onu kendi katına yükseltti.
20) Aşağıdakilerden hangisi Hz.İsa(AS) için doğru değildir.
A-Davetini çok az kimse benimsemiştir. B-Babasız dünyaya gelmiştir.
C-Yahudiler tarafından öldürülmüştür. D-Doğduğunda konuşmuştur.
21) Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın özelliklerinden değildir.
A-Günah çıkarma vardır. B-Teslis inancı vardır. C-Milli Tanrı inancı vardır. D-Aforoz etme vardır.
22) “Şüphesiz ki Allah katında din İslam’dır” ayetinde geçen İslam için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur.
A-Sadece Hz.Muhammed(SAV)’in getirdiği din B-Hz.Musa(AS)’ dan sonra gelen din
C-Musevilik ve Hıristiyanlık dışındaki vahye dayalı dinler
D-Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ve en son olarak ta Hz.Muhammmed(SAV)’in tebliğ ettiği din
23) Aşağıdakilerden hangisi İslam Dini için doğru değildir.
A-İslam sadece ibadet dinidir. B-İslam güzel ahlakı emreder.
C-İslam da tevhid inancı vardır. D-İslam Dini bütün insanlığa gönderilmiştir.
24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A-İslam da renk ve ırk ayırımı yoktur. B-İslam Dini ilme büyük önem verir.
C-İslam Dini sadece Araplara ve Türklere gönderilmiştir. D-İslam Dini en son ilahi dindir.
25) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
A-Dünya için çalışmak B-Ahıret için çalışmak
C-Dünyayı terk etmek. D-Dünya ve ahıret için çalışmak
26) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır.
A-Musevilik-Tevrat B-Zerdüştlük-Zebur C-Hıristiyanlık-İncil D-İslamiyet-Kuran-ı Kerim
27) Aşağıdakilerden hangisi ibadethane değildir.
A-Havra B-Kilise C-Cami D-Makber
28) Hz.Peygamber(SAV)’in geleceğini haber veren İncil aşağıdakilerden hangisidir.
A-Matta B-Markos C-Yuhanna D-Barnaba
29) İslam dininin ırk ve renk ayırımı gözetmeksizin bütün insanlara hitap etmesi onun en çok hangi özelliğini ortaya koyar.
A-Evrenselliğini B-İlme önem verdiğini C-Ahlaka önem verdiğini D-İnsana önem verdiğini
30) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerdendir.
A-Mecusilik B-Musevilik C-Hinduizm D-Maniheizm
31) Öldükten sonra bir başka bedende yeniden canlanma gibi batıl ve hurafe anlayış olan Reenkarnasyon hangi dinden kaynaklanarak yaygınlaşmıştır?
A) Budizm B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik
32) Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi gibi İslami olmayan inanışa ne ad verilir.?
A) Kast sistemi B) Tenasuh C) Tenasup D) Bahagavat
33) İslama göre ilk din aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Yahudilik B) Budizm C) Hrıstiyanlık D) Tevhid Dini
34) İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir?
A) Budizm B) Hinduizm C) Şintoizm D) Taoizm
35) Aşağıdaki dinlerden hangisinde din adamları insanları “Dinden çıkarma veya günahlarını affetme” gibi batıl inançlar yetkisine sahiptir.?
A) İslamiyet B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik
36) ”Hac yortusu, İtiraf,Noel,Katedral…” gibi kavramlar hangi dine aittir ?
A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm
37) Hrıtiyanlıktaki kilisenin karşılığını Musevilikte ne alır ?
A) Patrikhane B) Katedral C) Haham D) Havra
38) ”Yehova,haham,sinagog,ağl ama duvarı…”gibi kavramlar hangi dine aittir ?
A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm
39) Mensupları tarafından milli bir din haline ğetirilen hak din aşağıdakilerden hanğisidir.
A) Hıristiyanlık B) Musevilik C) islam Dini D) Hinduizim
40) Hangi dinde insanlar günahkar olarak doğarlar?
A)Hristiyanlık B)Budizm C)İslam D)Musevilik
41) Sinagog,Yahova,Sebt Günü,Haham …gibi terimler hangi dine aittir?
A) Hristiyanlık B) Mecusilik C) İslamiyet D) Musevilik
42) Üç büyük ilahi din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir.
A)Mekke B) Medine C) Kudüs D) İstanbul
43) İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir?
A) Budizm B) Hinduizm C) Şintoizm D) Taoizm
44) Aşağıdaki dinlerden hangisinde din adamları insanları “Dinden çıkarma veya günahlarını affetme” gibi batıl inançlar yetkisine sahiptir.?
A) İslamiyet B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik
45) Üç büyük ilahi din tarafından kutsal kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Mekke B) Medine C) Kudüs D) İstanbul
46) ”Hac yortusu, İtiraf,Noel,Katedral…” gibi kavramlar hangi dine aittir ?
A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm
47) Hrıtiyanlıktaki kilisenin karşılığını Musevilikte ne alır ?
A) Patrikhane B) Katedral C) Haham D) Havra
48) ”Yehova,haham,sinagog,ağl ama duvarı…”gibi kavramlar hangi dine aittir ?
A) Hırıstiyanlık B) İslamiyet C) Musevilik D) Budizm
49) Öldükten sonra bir başka bedende yeniden canlanma gibi batıl ve hurafe anlayış olan Reenkarnasyon hangi dinden kaynaklanarak yaygınlaşmıştır?
A) Budizm B) Hrıstiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik
Mavi_inci isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 28-12-2010   #3 (permalink)
Standart Cevap: Din İle İlgili Sorular


Kutsal Kitaplar, Test Soruları1) Aşağıdakilerden hangisi Kutsal Kitapların
gönderiliş amaçlarından değildir?

A) Emir ve yasaklar koymak
B) Deneysel bilgiler hakkında açıklamalar yapmak
C) Ahlaki hükümler koymak
D) Ahıretle ilgili bilgiler vermek

2) Hz.Adem(AS)’a kaç sahife(sayfa)’lik kitap
verilmiştir?

A) 10
B) 30
C) 50
D) 100

3) Hz.Şit (AS)’a kaç sahife(sayfa)’lik kitap
verilmiştir?

A) 10
B) 30
C) 50
D) 100

4) Hz.İdris (AS)’a kaç sahife(sayfa)’lik kitap
verilmiştir?

A) 10
B) 30
C) 50
D)100

5) Hz.İbrahim(AS)’a kaç sahife(sayfa)’lik kitap
verilmiştir?

A) 10
B) 30
C) 50
D) 100

6) Hz.Adem, Hz.Şit, Hz.İdris, Hz.İbrahim (AS)’a
verilen sahifelerin bugünkü durumları nelerdir?

A) Günümüze gelememiştir.
B) Çeşitli milletlerin elindedir.
C) Kutsal Kitap ismiyle toplanmıştır.
D) Tevrat ve İncilin içindedir.

7) Hıristiyanların kutsal kitabı aşağıdakilerden
hangisidir.

A) Tevrat
B) Zebur
C) İncil
D) Kuranı Kerim

8) Hz.İsa(AS)’a verilen Kutsal kitabın ismi
aşağıdakilerden hangisidir.

A) Tevrat
B) Zebur
C) İncil
D) Kuranı Kerim
9) Musevilerin(Yahudiler) kutsal kitabı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevrat
B) Zebur
C) İncil
D) Kuranı Kerim

10) Hz.Musa(AS)’a verilen Kutsal kitabın ismi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevrat
B) Zebur
C) İncil
D) Kuranı Kerim

11) Hz.Davut(AS)’a verilen kutsal kitap
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevrat
B) Zebur
C) İncil
D) Kuranı Kerim

12) Müslümanların Kutsal kitabı aşağıdakilerden
Hangisidir?

A) Tevrat
B) Zebur
C) İncil
D) Kuranı Kerim

13) Hz.Muhammed(sav)’e verilen Kutsal kitabın
ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevrat
B) Zebur
C) İncil
D) Kuranı Kerim

14) Aşağıdaki peygamberlerden hangisine Kutsal
kitap verilmiştir?

A) Hz.Davut
B) Hz.Süleyman
C) Hz.İsmail
D) Hz.İshak

15)Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kutsal
kitaptan değildir?

A) Tevrat
B) Zebur
C) İncil
D) Kütübü Site

16) İncil aşağıdaki peygamberlerden hangisine verilmiştir?

A) Hz.Musa
B) Hz.İsa
C) Hz.Davut
D) Hz.Süleyman
17) Kuranı Kerim aşağıdaki peygamberlerden
hangisine verilmiştir?

A) Hz.Muhammed(SAV)
B) Hz.İsa
C) Hz.Musa
D) Hz.Süleyman
18) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Hz.Adem ……10 Sayfa
B) Hz.İbrahim …30 Sayfa
C) Hz.İdris ……..40 Sayfa
D) Hz.Şit ………..30 Sayfa
19) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Hz.Muhammed(SAV)…..Kuranı Kerim
B) Hz.Musa(AS)……………….Tevrat
C) Hz.İsa(AS)……………………İncil
D) Hz.Süleyman(AS)…………Zebur
20)Kuranı Kerim dışındaki Kutsal kitapların
bugünkü durumları nedir?

A) Sadece İncil değişikliğe uğramıştır.
B) Hepsi Allah’ın gönderdiği şekilde korunmuştur.
C) Sadece Tevrat değişikliğe uğramıştır.
D) Hepsi Allah’ın gönderdiği şekilde korunamamıştır.

21 Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kutsal
kitaptan değildir.

A) Tevrat
B) Zebur
C) İncil
D) Kütübü Site
22)Kuranı Kerim aşağıdaki mübarek gecelerden
hangisinde indirilmeye başlanmıştır?

A) Kadir Gecesi
B) Miraç Gecesi
C) Regaip Gecesi
D) Berat Gecesi
23) Kuranı Kerimin indirilişinin asıl amacı nedir?

A) Namazda okumak için
B) İnananları birleştirmek için
C) Mezarlıkta okumak için
D) Okuyup anlamak ve yaşamak için

24) Yüce Allah’ın dini hükümleri,emir ve yasakları
peygamberlerine bildirmesi aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?

A) Vahiy
B) İlham
C) Din
D) Ayet

25) Aşağıdakilerden hangisi vahiyle ilgili değildir?

A) Allah
B) Cebrail
C) Peygamber
D) Sahabe

26) Aşağıdakilerden hangisi vahyin tanımıdır?

A) Kurandan bir suredir.
B) Yüce Allah’ın dini hükümleri peygamberlerine
bildirmesidir.
C) Kutsal bir kitaptır.
D) Kuranı Kerim’in bir bölümüdür.
27) Kuranı Kerimde geçmişte yaşamış milletlerden
ve peygamberlerden söz eden haberlere ne
denir?

A) Hikaye
B) Kıssa
C) Roman
D) Rivayet

28) Kuranı Kerimde peygamber kıssalarına yer
verilmesinin sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Geçmiş milletlerin tarihini anlatmak
B) Kıssaların önemini belirtmek
C) Peygamberler hakkında bilgi vermek
D) Kıssalardan ders ve ibret almak
29) Kur’an-ı Kerim’i Peygamberimiz döneminde
yazanlara ne ad verilir?

A) Sahabe
B) Muhacir
C) Vahiy Katibi
D) Ensar
30) Kur’an-ı Kerimde kaç tane secde ayeti vardır?

A) 3
B) 99
C) 33
D) 14
Mavi_inci isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 28-12-2010   #4 (permalink)
Standart Cevap: Din İle İlgili Sorular


Peygamberler ve Peygamberimiz Hakkında Test Sorular

1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir?
a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa
2. Babasız yaratılan peygamber hangisidir?
a) Hz. Adem b) Hz. Musa c) Hz. Nuh d) Hz. İsa
3. İlk peygamber kimdir?
a) Hz. Muhammed b) Hz. İbrahim c) Hz. Adem d) Hz. Nuh
4. İlk ve son peygamberlerin isimleri nelerdir?
a) Hz. Adem-Hz. Nuh b) Hz. Adem-Hz. İsa c) Hz. Adem-Hz. Muhammed
5. Hz. Adem (A.S.) den sonraki peygamber kimdir?
a) Hz. İdris b) Hz. Nuh c) Hz. Musa d) Hz. Şit
6. İlk elbise diktiği rivayet edilen peygamber hangisidir?
a) Hz. Nuh b) Hz. Hud c) Hz. İdris d) Hz. Davud
7. Tufan hangi peygamber zamanında olmuştur?
a) Hz. İbrahim b) Hz. İsa c) Hz. Salih d) Hz. Nuh
8. Ateşe atılan peygamber hangisidir?
a) Hz. İsmail b) Hz. Musa c) Hz. İbrahim d) Hz. İsa
9. İsmail peygamber hangi peygamberin oğludur?
a) Hz. Yakub b) Hz. Nuh c) Hz. İbrahim d) Hz. Salih
10. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Semud kavm ne gönderildi?
a) Hz. Lut b) Hz. Hud c) Hz. Salih d) Hz. İdris
11. Hz. Yakub peygamberin en çok sevdiği evladı hangisidir?
a) Yunus b) Bünyamin c) Yusuf d) İbrahim
12. Hz. Yusuf hapse niçin atıldı?
a) Adam öldürdü b) İftiraya uğradı c) Hırsızlık yaptı d) Yalan konuştu
13. Rüyaları en doğru yorumlama ilmi verilen peygamber kimdir?
a) Hz. Musa b) Hz. İsa c) Hz. İsmail d) Hz. Yusuf
14. Uzun yıllar hapiste suçsuz olarak kalan peygamber kimdir?
a) Hz. Musa b) Hz. Yakub c) Hz. Yusuf d) Hz. İsa
15. Demiri yumuşatıp zırh yapan ve Kudüs’ü başkent yapan hangi peygamberdir?
a) Hz. Hud b) Hz. Yusuf c) Hz. Yahya d) Hz. Davud
16. Zebur hangi peygambere gönderilmiştir?
a) Hz. İsa b) Hz. Süleyman c) Hz. Davud d) Hz. Musa
17. Bütün mahlukatından lisanından anlayan peygamber kimdir?
a) Hz. Adem b) Hz. Davud c) Hz. İbrahim d) Hz. Süleyman
18. Allah’ın emriyle Nil nehrine bırakılan peygamber kimdir?
a) Hz. Yusuf b) Hz. İbrahim c) Hz. Musa d) Hz. Salih
19. Hangi peygamber firavunun sarayında büyümüştür?
a) Hz. Davud b) Hz. Musa c) Hz. İsa d) Hz. Nuh
20. Hz. Musa hangi millete gönderilmiş peygamberdir?
a) Araplara b) Yemenlilere c) İsrail oğullarına d)Türklere
21. Peygamber olan iki kardeşin isimleri nelerdir?
a) Hz. İbrahim-İsmail b) Hz. Yakub-Yusuf c) Hz. Musa-Harun
22. Beşikte kendisinin peygamber olarak gönderildiğini kim söyledi?
a)Hz. İdris b) Hz. Musa c) Hz. İsa d) Hz. İsmail
23. Allah’ın izniyle ölüleri dirilten peygamber kimdir?
a) Hz. Adem b) Hz. Musa c) Hz. İsa d) Hz. İbrahim
24. İsa peygamberin babasının adı nedir?
a) Hz. Şuayb b) Hz. Yunus c) Hz. Hud d) Hiçbiri
25. Yeryüzünde ilk inşa edilen mescid hangisidir?
a) Mescidi Aksa b) Mescidi Haram c) Mescidi Nebevi d) Cami
26. Kabe hangi şehirdedir?
a) Medine b) Kudüs c) Mekke d) Cidde
27. Peygamberimizin annesinin ve babasının isimleri nelerdir?
a) Amine-Ebu Talib b) Hatice-Abdullah c) Amine-Abdullah
28. Peygamberimize Muhammed ismini kim koydu?
a) Annesi b) Babası c) Amcası d) Dedesi
29. Peygamberimize kaç yaşında ve hangi tarihte peygamberlik verildi?
a) 25-610 b) 40-622 c) 40-610 d) 63-632
30. Büyük erkeklerden ilk müslüman kimdir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ömer c) Hz. Ebubekir d) Hz. Osman
31. İslam’da ilk şehid olan hanım kimdir?
a) Hz. Hatice b) Hz. Fatma c) Hz. Sümeyye d) Hz. Aişe
32. Peygamberimize inanan ve onu gören ilk müslümanlara ne isim verilir?
a) Müslüman b) Sahabe c) Suffa d) Ensar
33. Hangi şehrin etrafına “hendek” kazılmıştır?
a) Medine b) Kudüs c) Taif d) Mekke
34. Peygamberimizin Medine’de ilk yaptırdığı iş nedir?
a) Mescid b) Ağaç dikti c) Namaz kıldı d) Aşevi
35. Mescidi Aksa nerededir?
a) Mekke b) Şam c) Kudüs d) Medine
36. Peygamberimiz kaç yaşında ve nerede vefat etmiştir?
a) 61-Mekke b) 63 Mekke c) 63 Medine d) 61 Medine
37. Hicret eden müminlere ne ad verilir?
a) Ensar b) Ashab c) Muhacir d) Seyyid
38. Hz. Hamza hangi savaşta şehid olmuştur?
a) Bedir b) Hendek c) Uhud d) Mekke’nin Fethi
39. İlk Cum’a namazını peygamberimiz nerede kıldı?
a) Mekke b) Kuba c) Medine d) Bedir
40. Hangisi ilk iman edenlerdendir?
a) Hz. Ömer b) Hz. Osman c) Hz. Ebubekir d) Hz. Hamza
41. İlk inen ayetler hangi sureye aittir?
a) Fatiha b) Bakara c) Alak d) Fil
42. Peygamberimizin emrine muhalefet edilen savaş hangisidir?
a) Bedir b) Hendek c) Uhud d) Mekke’nin fethi
43. Medineli müslümanlara ne ad verilir?
a) Muhacir b) Ashab-ı Suffa c) Ensar d) Seyyid
44. Medine’de genç, fakir, mescide hadis ezberleyen ve kimsesiz sahabelere ne denir?
a) Ensar b) Sahabe c) Ashab-ı Suffa d) Muhacirun
45. Peygamberimiz nerede kaç tarihinde dünyaya geldi?
a) Mekke-570 b) Medine-571 c) Mekke-571 d) Medine-570
46. Peygamberimiz hangi kabileye mensubtur?
a) Haşim oğulları b) Gatafan c) Kureyş d) Hiçbiri
47. Peygamberimiz hangi tarihte nereye hicret etti?
a) 622-Mekke b) 610-Medine c) 622-Medine d) 632-Medine
48. Müslümanların ilk yaptıkları savaşın adı nedir?
a) Hendek b) Uhud c) Bedir d) Mekke’nin Fethi
49. Hangi halife döneminde hicret resmen tarih başlangıcı oldu?
a) Hz. Ali b) Hz. Osman c) Hz. Ömer d) Hz. Ebubekir
50. Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?
a) Hatice b) Fatma c) Ali d) Ömer
51. Hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?
a) Hatice b) Fatma c) Zeynep d) Abdullah
52. Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme karışlığında serbest bırakıldı?
a) Uhud b) Hendek c) Bedir d) Mekke’nin Fethi
53. Uhud ve Bedir savaşları hangi tarihte olmuştur?
a) 620-622 b) 625-610 c) 625-624 d) 622-625
54. Peygamberimiz veda hutbesini hangi tarihte ve kaç yaşında söyledi?
a) 630-40 b) 632-60 c) 632-63 d) 622-53
55. Mescidi Nebi nerededir?
a) Kudüs b) Mekke c) Medine d) Kuba
56. Peygamberimizin müezzini kimdir?
a) Hz. Ebubekir b) Bilal-i Habeşi c) Selman-ı Farisi d) Hiçbiri
57. Peygamberimizin annesi ve babası hangi kabiledendir?
a) Gatafan b) Kureyş c) Esed oğulları d) Hiçbiri
58. Peygamberimizin amcasının ve dedesinin isimleri nelerdir?
a) Ali-Abdullah b) Ebu Talip-Abdulmuttalip c) Ebubekir-Abdülmuttalip
59. Peygamberimiz kaç yaşında kimle evlendi?
a) 40-Hatice b) 25-Halime c) 40-Amine d) 25-Hatice
60. İlk vahiy hangi tarihte gelmeye başlamıştır?
a) 632 b) 622 c) 610 d) 571
61. Peygamberimizin hangi evladı kendisinden sonra vefat etmiştir?
a) Aişe b) Hatice c) Fatma d) Zeynep
62. İlk müslümanlar ilk önce nereye hicret ettiler?
a) Kudüs b) Medine c) Habeşistan d) Filistin
63. Hicri tarih başlangıcı olarak hangi olay esas alınmıştır?
a) İlk vahiy b) Peygamberin doğuşu c) Hicret d) Mekke’nin fethi
64. Peygamberimiz hicret esnasında evinde kimi bırakmıştır?
a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ali c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
65. Hangisi ilk müslümanlardan değildir?
a) Hz. Hatice b) Hz. Ali c) Hz. Ebubekir d) Hz. Ömer
66. Hangi halife zamanında hicret tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ebubekir c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
67. 622 yılında gerçekleşen olaya ne ad verilir?
a) Bedir Harbi b) Hicret c) Aşure günü d) Kuran indirildi
68. Kudüs’teki kutsal mescidimizin adı nedir?
a) Mescidi Nebi b) Mescidi Aksa c) Mescidi Haram d) Hiçbiri
69. Peygamberimizin hicret yol arkadaşı kimdir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ömer c) Hz. Ebubekir d) Hz. Osman
70. Müslümanların resmen tarih başlangıcı olan olay hangisidir?
a) Miraç b) Veda Haccı c) Hicret d) Peygamberlik
71. Peygamberimiz hicret esnasında nerede gizlendiler?
a) Hıra b) Mina c) Arafat d) Sevr
72. Hangisi peygamberimizin kızlarından değildir?
a) Zeynep b) Fatma c) Hatice d) Rukiyye
73. Hudeybiye Barışı hangi yılda imzalanmıştır?
a) 625 b) 627 c) 628 d) 632
74. Veda Hutbesinin okunması nerede cereyan etmiştir?
a) Mekke b) Medine c) Riyad d) Cidde
75. Peygamberimizin hicret arkadaşı kimdir?
a) Hz. Ali b) Hz. Süreka c) Hz. Ebubekir d) Hz. Büreyde
76. Peygamberimizin kabrine ne denir?
a) Türbe b) Kabir c) Cennetü’l- Baki d) Ravza-i Mutahhara
77. Peygamberimizin mezarı nerededir?
a) Taif b) Mekke c) Kudüs d) Medine
78. Vahiy, peygamberimize ne zaman doğrudan bildirilmiştir?
a) Berat Gecesi b) Bedir Gecesi c) Miraç Gecesi d) Kadir Gecesi
79. Esenlik, barış, sağlık dilemenin karşılığı hangisidir?
a) Merhaba b) Günaydın c) Hayırlı olsun d) Selamun aleykum
80. İzmir’den İstanbul’a giden bir yolcu akşam namazının farzını kaç rekat kılar?
a) 3 b) 4 c) 2 d) 1
81. Yolcu olanlar mestlerini kaç saat kullanabilirler?
a) 12 b) 24 c) 72 d) 48
82. Oruç tutamayanlar, tutamadıkları oruç için ne yaparlar?
a) Fitre b) Fidye c) Zekat d) Sadaka
83. Kabir ziyaretinde ne okunur?
a) Fil Suresi b) Fatiha-İhlas c) Kevser d) Kafirun
84. Hicri takvime göre aşure günü ne zamandır?
a) Muharrem-9 b) Receb-27 c) Muharrem-10 d) Şaban-15
85. Ramazan ayı kaçıncı (hicri) aydır?
a) 7 b) 5 c) 9 d) 8
86. Mevlid kandili hangi (hicri) ayın içindedir?
a) Muharrem b) Receb c) Ramazan d) Rebiulevvel
87. Hangisi Berat kandil gecesidir?
a) Kadir-27 b) Şaban-15 c) Receb-27 d) Receb ayının ilk cuma
88. Bin aydan daha hayırlı olan gece hangisidir?
a) Mevlid G. b) Cuma G. c) Bayram G. d) Kadir G.
89. Hicri takvime göre dokuzuncu ayın ismi nedir?
a) Şaban b) Muharrem c) Receb d) Ramazan
90. İlk kandil gecesi hangisidir?
a) Miraç b) Berat c) Mevlid d) Regaib
91. Receb ayının ilk cuma gecesine ne isim verilir?
a) Mevlid b) Miraç c) Regaib d) Berat
92. Kadir gecesi ne zamandır?
a) Mart-27 b) Ramazan-27 c) Mart-18 d) Ramazan-15
93. Günlerin en hayırlısı hangisidir?
a) Pazartesi b) Perşembe c) Pazar d) Cuma
94. Muharrem ayının 10. gününe ne isim verilir?
a) Berat G. b) Mevlid K. c) Aşure günü d) Miraç G.
95. Son kandil gecesi hangisidir?
a) Regaib K. b) Kadir G. c) Miraç G. d) Mevlid K.
96. Kur’an, ibadet, sabır, zikir, tövbe, dua, rahmet ayı hangisidir?
a) Şevval b) Muharrem c) Ramazan d) Receb
97. Şaban ayının onbeşinci gecesi hangi gecesidir?
a) Mevlid b) Regaib c) Berat d) Miraç
98. Kurban bayramı ne zamandır?
a) Zilkade 10. Günü b) Zilhicce 1. Günü c) Zilhicce 10. Günü d) Hiçbiri
99. Kaç tane kandil gecemiz vardır?
a) 3 b) 6 c) 4 d) 5
100. ”İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır” sözü kime aittir?
a) Hz. Muhammed (s.a.s) b) Yunus Emre c) Mevlana d) Hz. Ali
101. ”Utanmadıktan sonra dilediğini yap” sözü kime aittir?
a) Yunus Emre b) Mevlana c) Hz. Ömer d) Hz. Muhammed
102. Arabistan’da Mekke hangi sebeplerden dolayı ticari bir merkez olmuştu
I-bölge kara-deniz ticaret yollarının kavşağında yer alması
II-Hz İbrahim’in hatırasını taşımasından dolayı
III-Hz Adem ve Hawa’nın hatırasını taşımasından dolayı
IV-ziraat yapılmadığı için…
a)I b)II-III c) II, III, IV d)Hepsi
Mavi_inci isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 17-02-2012   #5 (permalink)
Kayıtsız Üye
Standart Cevap: Din İle İlgili Sorular


din ile ilgili şiirlr blmk istiyorum (performans) için
  Hızlı Cevap
Alt 17-02-2012   #6 (permalink)
Standart Cevap: Din İle İlgili Sorular


DİN

Din! ...
Kelime kökeni bakımından, hükmetmek,
Ceza ve de ödül, yönetmek, üstün gelmek,
Hesaba çekmek, bilmek, hesaba çekilmek,
Kur’ân-ı Kerim’de çok yerde geçmekte DİN...

Din! ...
Bu konuda pek çok âlim tanım yapmıştır,
Makbulü İslâmiyet adına olanıdır,
Akıl sahibinin uyduğu kurallardır,
İnsanı kurtaran İlâhi çağrıdır DİN...

Din! ...
Cenab-ı Allah tarafından gönderilmiş,
Akıl ve düşünce ürünü denilmemiş,
Peygamberler sadece aracı bilinmiş,
Zorla, baskıyla kabul ettirilmez DİN...

Din! ...
Dini, Nebi’ye izafeten anmak yanlış,
Peygamberlerde emredileni yapmış,
Allah, peygamberleriyle şeklen anlatmış,
Akıl sahibinin uyduğu kuraldır DİN...

Din! ...
Dinin muhatabı akıllı kimselerdir,
Kendi seçimiyle de kulluk etmesidir,
Dini benimsemek Kur’ân’ın ilkesidir,
Hür iradeyle teslim olmaya denir DİN...

Din! ...
İnsanlığı mutlak hayra götürmektedir,
Hayırdan maksatta, iki cihan içindir,
Dünya ki; âhiretin azığı bilinir,
Varlıkları kapsayan İlâhi nurdur DİN...

Din! ...
İlâhi dinler tek bir kaynaktan gelmiştir,
Hem dünya hem de âhiret saadetidir,
Pek çok din kullarca da tahrif edilmiştir,
Tahrif edilmemiş, İslâmiyet’tir Hak DİN...

Din! ...
İslâm ki; evrenseldir, insanlığa gelmiş,
Her zaman, her mekana da hitap etmiş,
Tevhid inancı İslâm’ın özü bilinmiş,
Allah’ın birliğine de inanmaktır DİN...

Bak geriye, nice insanlar aldanmıştır,
Kâinatı sahipsiz sanan yanılmıştır,
Cenab-ı Allah’a inanan kazanmıştır,
Her zerre Allah’ı zikreder yiğidim...

Hesap günü olmasaydı, nice hal olur?
Zalimler, zulümleriyle gider kurtulur,
Her yapılan, sanma ki bir gün unutulur?
Hak terazisi pir kurulacak yiğidim...

Şair: Abdullah Yaşar Erdoğan
Eylül isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Hızlı Cevap
Yeni Konu aç  Cevapla

Sayfayı Paylaş

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Sorunun cevabını alttaki kutucuğa yazınız. (Gerekli)

Mesajınız:

Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Periyodik Cetvel İle İlgili Sorular Eylül Konu Dışı Başlıklar 1 06-01-2015 19:16
Periyodik Cetvel İle İlgili Sorular Eylül Konu Dışı Başlıklar 0 22-12-2011 14:50
Erezyon İle İlgili Sorular ve Cevapları Eylül Doğa ve Bitkiler 0 16-10-2011 16:16
Omurgasızlarla İlgili Sorular Mavi_Sema Konu Dışı Başlıklar 0 23-07-2011 14:09
Hareket Ve Kuvvetle İlgili Sorular Mavi_Sema Konu Dışı Başlıklar 0 23-07-2011 14:07


Saat: 18:39.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Frmartuklu.Net ©2008 - 2015