Sponsorlu Bağlantılar
   

Faydalı Arapça Notları

Diğer Diller icinde Faydalı Arapça Notları konusu , mebni ve murab 1-MEBNİ ve MURAB: Arapçada, kelimeler cümle içinde bulundukları, yani yalın halden çıkıp cümle içinde bir görev aldıkları zaman, bazı kelimelerin sonlarında, o kelimelerin cümle içindeki durumuna göre ...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Alt 10-03-2009   #11 (permalink)
Standart Cevap: Faydalı Arapça Notları

Sponsorlu Bağlantılar


mebni ve murab

1-MEBNİ ve MURAB: Arapçada, kelimeler cümle içinde bulundukları, yani yalın halden çıkıp cümle içinde bir görev aldıkları zaman, bazı kelimelerin sonlarında, o kelimelerin cümle içindeki durumuna göre değişiklik olur, bazılarınınkinde değişme olmaz
Öğrenci öğretmeni dinledi استمع التلميذ الى المعلم
Öğretmen öğrenciyi imtihan etti امتحن المعلم التلميذ
التلميذ kelimesi, ilk cümlede fail olduğundan, ötre ile, ikinci cümlede ise, mefulun bih olduğundan üstün ile harekelidir
المعلم kelimesi ise ilk cümlede, cer harfi olan الى dan sonra geldiğinden esre ile, ikinci cümlede, fail olduğu için ötre ile harekelidir
Böyle, cümle içindeki durumuna göre sonunun harekesi değişen kelimeye murab denir

Bazı kelimeler ise, cümle içinde hangi görevde ve durumda bulunursa bulunsun, kelimenin sonunda hiçbir değişiklik olmaz
Olduğun yerde dur قف حيث انت
İstediğimiz yere gideriz نذهب الى حيث نشاء
Böyle, cümle içindeki durumu ne olursa olsun, son harfinin harekesi asla değişmeyen, hep aynı olan kelimelere mebni denir
Arapça kelimede esas olan, kelimenin mu’rab oluşudur Mebni kelimeler azdır

MEBNİ KELİMELER: Mebni (sonu değişmeyen) kelimelerin başlıcaları şunlardır:

a)İsim cinsinden: 1-İşaret isimleri 2-Zamirler 3-İsmi mevsuller 4-Şart isimleri
5-Soru isimleri 6-Bazı zarflar 7-Bazı sayılar (11-19 arası)

b)Fiil cinsinden: 1-Mazi 2-Emir 3-Sonunda te’kit nunu olan muzari fiil

c)Harf cinsinden: Bütün harfler


2-ŞART EDATLARI (İki fiili muzariyi cezm edenler): İki fiili muzariyi birden cezmeden edatların başlıcaları şunlardır; bunlara şart isimleri de denir

1- من Kim çok okursa bilgisi artar معرفته من يقرأ كثيرا تزدد
2- ما Ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir ماتفعلوا من خير يعلمه الله
3- ان Okursan anlarsın ان تقرأ تفهم
4- اذما Koşarsan yorulursun اذما تجر تتعب
5- مهما Ne yaparsan onu bulursun مهما تفعل افعل
6- متى Ne zaman yalan söylersen hor görülürsün متى تكذب تحقر
7- ايان Ondan ne zaman yardım istersen sana yardım eder أيان تستنجد به ينجدك
8- اى Kimi sayarsan sayarım أيا تحترم احترم
9- اين Nerede olursanız olun ölüm size erişir اين ما تكونوا يدرككم الموت
10- انى Nereye gidersen giderim أنى تذهب أذهب
11- حيثما Nereye kar yağarsa (orada) hava soğuk olur حيثما ينزل الثلج يبرد الجو
12- كيفما Nasıl vurursan öyle vururكيفما تضرب يضرب
3-MUZARİYİ NASB EDENLER (en-len-key-izen): Muzari fiilin başında şu harflerden (edatlardan) biri bulununca, muzari, mansub olur: حتى ل اذن كى لن ان
1- أن muzari fiile masdar manası verir ve gelecek zamanı gösterir
Genç bir kitap okumak istedi اراد الشباب أن يقرأ كتابا
2- لن manayı gelecek zamana çevirir ve menfi yapar
Ona bir şey yazmayacağız لن نكتب له شيئا
3- كى sebep anlatır
Öğrenci, öğrenmek için okuyor يقرأ الطالب كى يتعلم
4- اذن bir cevap verme sırasında kullanılır
Öyleyse yorgunluğun gider اذن يذهب تعبك
5- ل sebep lamı
İçindekileri öğrenmek için kitaplar aldım اشتريت كتبا لأطلع على ما فيها
6- حتى ta ki, -ceye kadar
Sıran gelinceye kadar konuşma لاتتكلم حتى يأتى دورك


4-SORU-CEVAP USLUBU
1-Soru olumlu ise, cevap da olumlu ise, cevap cümlesinin başında نعم bulunur
O kitabı okudun mu? هل قرأت ذلك الكتاب؟
Evet O kitabı okudum نعم قرأت ذلك الكتاب
2-Soru olumlu, cevap olumsuz ise, cevap cümlesinin başında لا bulunur
O kitabı okudun mu? هل قرأت ذلك الكتاب؟
Hayır O kitabı okumadım لا، ماقرأت ذلك الكتاب
3-Soru olumsuz olup, cevap olumlu ise, cevap cümlesinin başında بلى bulunur
O kitabı okumadın mı? ألم تقرأ ذلك الكتاب؟
Evet O kitabı okudum بلى، قد قرأت ذلك الكتاب
4-Soru olumsuz, cevapta olumsuz olursa, cevap cümlesinin başında نعم bulunur
Onu sevmezler mi? ألايحبونه
Evet Onu sevmezler نعم لايحبونه


5-NİDA HARFLERİ ve MÜNADA: Çağırılana münada denir münada’nın başına umumiyetle
nida harflerinden (ünlem harflerinden) biri getirilir, bu nida harflerinin başlıcaları şunlardır:
أ آ يا أيا هيا أى آى أيها (أيتهاhttp://wwwihlforumnet/images/smilies/winkgif

Bu nida harflerinden sonra, nekira (başında el olmayan bir isim) gelir, bu isim (münada), bazen merfu, bazen da mansub olur

Munada, şu durumlarda merfu olur; tenvin almaz:
a)Tek kelimeden ibaret alem (özel isim) ise:
Ey Halid! يا خالد Ey Zeynep! يا زينب

b)Nekira olmakla beraber, kendisi kastedilmiş olunca:
Ey Öğrenci! يا طالب Ey iki adam! يا رجلان

Munada, şu durumlarda mansub olur:
a)Muzaf olunca veya muzafa benzeyince:
Ey Alemlerin Rabbi! يا رب العالمين Ey yüzü güzel! يا حسنا وجهه
Ey Hicaz yolcusu! يا ذاهبا الى الحجاز

b)Munada kati olarak belli değilse: mesela, kör birisi şöyle diyor:
Ey (herhangi bir) adam, elimi tut! يا رجلا خذ بيدى
Ey, oruçlular iftar ediniz! يا صائمين أفطروا
NOT:Munadanın başında ال varsa, nida harfi ile munada arasına أيها (müennes için أيتهاgirer
Ey inanmışlar! يا أيها المؤمنون يا أيتها المؤمنات

Not: Munada, alem ise veya mütekellim yası’na muzaf olursa nida harfi kaldırılabilir
Halid, o iş hakkında ne dersin? خالد ما ذا تقول فى ذالك الأمر
Rabbim, göster bana, ölüleri nasıl diriltirsin? رب أرنى كيف تحيى الموتى؟

Not: Munada, mütekellim yası’na muzaf ise, mütekellim yası umumiyetle kesra şeklinde kısaltılır
Ey Rabbim göster bana يا رب ( يا ربى yerine)


6-İSTİSNA (illa-gayra-siva): Kelime olarak, dışarıda bırakmak, hariç tutmak demektir Terim olarak, الا ve benzeri istisna kelimelerinden sonra gelen ismi, onlardan önce gelen ismin taşıdığı hükmün dışında bırakmaktır
Ali dışında arkadaşlar geldiler حضر الأصدقاء الا عليا
İstisna için لكن خلا عدا حاشا سوى غير الا gibi kelimeler kullanılır İstisna için kullanılan bu kelimelerden sonra gelen isme müstesna, önce gelip kendisinden istisna yapılan isme de müstesna minh, yapılan bu işleme de istisna denir Müstesna ise mensub olur

1-Müstesna ile müstesna minh aynı türden varlıklar ise, buna muttasıl istisna denir
Said dışında yolcular geldiler حضر المسافرون الا سعيدا
Muttasıl istisna aynı türün bir kısmını hükmün dışında bıraktığı için geneli sınırlandırma ifade eder

2-Müstesna ile müstesna minh aynı türden değilse, ona da munkatı istisna denir
Askerler geldiler, ama silahlar gelmedi حضر الجنود الا الاسلحة

3-Müstesna minh mahzuf ise, ona da muferrağ (içi boşaltılmış) istisna denir
Yarışta Muhammed’den başkası kazanmadı ما فاز فى السباق الا محمد
Bu cümlede mahzuf müstesna minh احد takdir edilir

الا dan sonra MÜSTESNA’NIN NASIL OKUNACAĞI:
İstisna الا ile olduğu zaman cümlenin olumlu veya olumsuzluğuna, bir de müstesna minhin mahzuf veya mezkur olduğuna bakılır Şöyle ki:

1-Cümle olumlu ve müstesna minh açık (mezkur) ise, müstesnanın mansub okunması gerekir
Müslümanlar dışında insanlar mahvolur هلك الناس الا المسلمين
Ali dışında öğrenciler geldiler جاء الطلاب الا عليا

2-Cümle olumsuz ise, müstesna, mansub veya merfu olur
Biri dışında çocuklar sevinmedi لم يفرح الاطفال الا واحد
Biri dışında çocuklar sevinmedi لم يفرح الاطفال الا واحد

3-Cümle olumsuz ve cümlede müstesna minh gizli (mahzuf) ise, الا yokmuş gibi müstesna cümledeki yerine göre okunur Yani cümlede fail yerinde ise merfu, meful yerinde ise mansub, başında cer harfi varsa mecrur okunur
Yemeğe Hamid’den başkası oturmadı ما جلس الى الطعام الا حامد
Hamid sadece karpuz yedi ما أكل حامد الا بطيخا
Hamid sadece Tahir’e selam verdi ما سلم حامد الا على طاهر

Bu örneklerin
1sinde müstesna cümlede fail durumunda olduğu için merfu,
2sinde meful durumunda olduğu için mensub,
3sünde de başında cer harfi bulunduğu için mecrur olmuştur


7-ESMAUL HAMSE (Beş isim): Arapçada esmaul hamse denen beş isim vardır ki, bunlar و ile merfu, ا İle mensub, ى ile mecrur olurlar Yani bu isimlerden birinin ötreli bulunması gerekirse, sonunda و bulunur, üstünlü bulunması gerekirse, ا bulunur, esreli bulunması gerekirse, sonunda ى bulunur
Bu beş isim şunlardır:
Baba اب kardeş اخ kayınpeder حم Ağız فو sahip ذو
1-Baban mahir bir hekimdir ابوك طبيب حاذق cümlesinde, اب Kelimesi merfu’dur
2-Babanı çarşıda gördüm رايت اباك فى السوق cümlesinde, mefulu bih durumundaki اب Kelimesi mansub’dur
3-Babanı selamladım سلمت على ابيك cümlesinde, cer harfinden sonra gelen اب kelimesi mecrur’durseyyid KEMERKAYA Bunların da önüne يا ve وا gelebilir
Siraç isimli Üye şuanda  online konumundadır   Hızlı Cevap
Sponsorlu Bağlantılar
Alt 10-03-2009   #12 (permalink)
Standart Cevap: Faydalı Arapça Notları


arapça alıştırmalar

1 كتابي ………… boş bırakılan yere hangi işaret ismi gelmelidir?
A- هذه B- هذا C- هذان D- هؤلاء

2 حقيبتي ……… boş bırakılan yere hangi işaret ismi gelmelidir?
A- هذان B- هذه C- هؤلاء D- هذا

3 Aşağıdakilerden hangisi ‘saat kaç’ sorusunun Arapça karşılığıdır?
A-أي ساعة؟ B-ماالساعة؟ C-متى الساعة؟ D- كم الساعة؟

4 واسعة ٌ……… cümledeki boşluğa müpteda olarak hangi şık gelmelidir?
A-غرفةُ B-ُ الغرفة C- غرفتاً D-ِالغرفةِ

5 الممرضاتُ إلى المستشفى cümlede boş bırakılan yere hangi mazi fiil
gelmelidir?
A-تذهبون B-ذهبْن C-ذهبون D-تذهبن

6 قميصُ احمدَ cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
A- الجميلٌ B-جميلٍ C- جميلةً D-جميلٌ

7 Aşağıdakilerden hangisi muzaaf fiildir?
A- دقّ B- وقي C- سارَ D- بحثَ

8 هاتان هما تخرجان من المختبر cümlede boş bırakılan yere hangi ismi mevsul gelmelidir?
A-اللذين B-اللتان C-الذين D- اللتين

9 كان البيتُ cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
A- القديماً B-ٍ قديم C-ً قديمًا D- قديم

10 نشيطاتٌ cümledeki boşluğa müpteda olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- التلاميذ ُ B- المعلمون َ C- الطفلة ُ D-ُ النساء

11 Aşağıdakilerden hangisi misal fiildir?
A- وجد B- سأل C- مدّ D- قال

12 أريدُ أن أذهبَ إلى الفندق ِ cümlesinde altı çizili olan kelime hangi mastar çeşidindendir?
A- mimli mastar B- mastar nevi C- mastar müevvel D- mastar cali

13 استيْقظ َ مبكرًا cümlesinde boş bırakılan yere uygun gelen şıkkı seçiniz
A- الولدُ B- ولدًا C- ولديْن ِ D- الولدَ

14 هذه حديقة ٌ جميلة ٌ و أشجار كثيرة ٌ cümlede boş bırakılan yere hangi muttasıl zamir gelmelidir?
A- ئه B- هُنّ C- ها D- ك

15 Aşağıdakilerde hangisi müzariyi cezm eder?
A- لن B- هل C- لم D- أ

16 Aşağıdakilerden hangisi ecvef fiildir?
A- مشي B- وعد C- أكل D- خاف

17 تجلِسُ fiilinin emri hazırı aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A- اجلِسْ B- اجلِسي C- اجلِسوا D- اجلِسْنَ

18 صّليْتُ العِشاءَ في cümlede boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- الصباح B- الظهر C- العصر D- الليل

19 خديجة ُ، فاطمة ُ و عليّ ُ البيتَ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- تُنظفونَ B- يُنظفان ِ C- يُنظفون َ D- يُنظفْنَ

20 Aşağıdaki şıkların hangisinde ismi tafdil vardır?
A- أحمدُ ذاهبٌ إلى الجامعةِ C- سلمى أصْغَرُ من أختِها
B- حسنُ ولدٌ شجاعٌ جدًا D- اشتريتُ ملابسَ شتويةَ

21 ‘saat 03:15 ‘ cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?
A- الساعة الثالثة و النصف C- الساعة الثالثة و الثلث
B- الساعة الثالثة إلا الربع D- الساعة الثالثة و الربع

22 ركِب سليمُ السيارة cümlede boş bırakılan yere hangi şık gelmelidir?
A- أحمر B- حمراء C-حمر D- الحمراء

23 المعاطف cümlesinde boş bırakılan yerlere hangi işaret ismi ve sıfat gelmelidir?
A- هؤلاء ـ الجديد B-هذا ـ جديد C- هذه ـ الجديدة D-هذا ـ جديدة

24 أحْسَنَ fiili hangi babtandır?
A- تفْعيل ٌ B- إفْعالٌ C- مُفاعَلة ٌ D- انْفِعالٌ

25 شارك fiilinin ismi faili aşağıdakilerden hangisidir?
A- مُشارِك B-شارَك C- شَريك D- شَرُوك

26 Aşağıdakilerden hangisi gayrül munsarif değildir?
A- زينب B- طلحة C- عثمان D- حديقة

27 انْقطَعَ fiilinin anlamı için sözlükte hangi fiile bakılır?
A- نقع B- أقع C- قطع D- طقع

28 غائبون المَدْرَسة cümlesinde boş bırakılan yere muzaf olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- مُدرّسوا B- المُدرّسوا C- مُدرّسَ D-َ مُدرّسون

29 Aşağıdakilerden hangisi marife değildir?
A- نحن B- كتابي C- الذي D- طالب

30 Aşağıdaki şıkların hangisinde ‘kuzey, güney’ kelimelerinin Arapça karşılığı verilmiştir?
A- الشرق ـ الغرب C- الشِمال ـ اليمين
B- الجنوب ـ الغرب D-الشِمال ـ الجنوب

31 الحافلةُ تنتظرُ المدرسة cümlesinde boş bırakılan gelmelidir?
A- أمام B-على C- تحت D- عن

32 Aşağıdaki cümlelerden hangisini bayramlaşma için kullanırız?
A- مع السلامة C- كل عام و أنت بخير
B- تبقى على خير D- سلامتك

33 لا أستطيع أن أشربَ عصير التفاح cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A- şeftali suyu içmek istemiyorum C- elma suyu içemiyorum
B- elma suyu içmek istemiyorum D- elma suyu içmek istiyorum

34 ‘ne zaman çarşıya gidelim’ cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A- كم الساعة نذهب إلى السوق C- متى نذهب إلى السوق
B- في أي ساعة نذهب إلى السوق D- كيف نذهب إلى السوق


35 بكم اشتريتَ هذا المِعطف؟ cümlesinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A- خَمسينَ ملاين C- بخَمْسونَ مليونًا
B- بخَمْسينَ مليونًا D- خَمْسونَ مليونًا

36 ‘سلمى تشْعُرُ الألم cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki harfi cerlerden hangisi gelmelidir?
A- عَنْ B- مِن C- ل ِ D- بِ

37 ‘evi kütüphaneye uzak’ cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A- بَيْتكُما قريبٌ مِن المكتبة C- بَيْتكَ بعيدٌ عَن المكتبة
B- بيتكُمْ بعيد عن المكتبة D- بَيتُها بعيد عَن المكتبة

38 يَقولُ kelimesinin başına لم gelirse nasıl yazılır?
A- لم يقولُ B- لم يقُلْ C- لم يق ِ D- لم يقو

39 أليستْ هذه غرفتك؟ sorusunun olumsuz cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A- بلي، هذه غرفتي B- بلى،هذه ليست غرفتي
C- نعم،هذه ليست غرفتي D- نعم،هذه غرفتي

40 تلعَبُ fiilinin emri hazırı ve nehyi hazırı aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?
A- العَبي ـ لا تلعَبي C- العبًا ـ لا تلعبًا
B- اِلعَبْ ـ لا تلْعَبْ D- العبَ ـ لا تلعبَ

41 امْرَأة ٌ kelimesinin çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?
A- ٌ امْرَآتB- أمّهاتٌ C-ٌ نِساء D- بَناتٌ

42 َسّلمْتُ على cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- أخيك B- أخوك C- أخاك D- أخ

43 Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A- لن yalnızca müzariyi nasb eder C- مكة gayrül munsariftir
B- لم yalnızca müzariyi cezm eder D- أُذُنٌ müzekker bir kelimedir

44 سألعبُ كرّة القدم cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A- futbol oynuyorum C- futbol oynarım
B- futbol oynadım D- futbol oynayacağım

45 Aşağıdakilerden hangisi hakiki müennese’ örnektir?
A- ذكرى B- زينب C- حديقة D- حمزة

46 الكتبُ cümlesinde boş bırakılan yere haber olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A- المفيد ُ B- المفيدة C- مفيدة ٌ D- مفيدٌ

47 خَرَجَ ـُ fiilinin emri hazırı ve nehyi hazırı aşağıdakilerden hangisidir?
A- اُخْرُجْ ـ لا تخْرُجْ C- اَخْرِجْ ـ لا تخْرِجْ
B- اخرجي ـ لا تخرجي D- اخرج ـ لا تخرج

48 أمي تبْحَثُ ك cümlesindeki boşluğa hangi harfi cer gelmelidir?
A- من B- عن C- ل ِ D- إلى

49 Aşağıdakilerden hangisi müennes değildir?
A- أذُنٌ B- أنف ٌ C- يدٌ D- عَيْنٌ

50 Aşağıdakilerden hangisi حَمْراءٌ kelimesinin tesniyesidir?
A- أحْمَرُ B- حُمُرٌ C- حَمْرَوان ِ D- أحْمَران ِ

51 Aşağıdakilerden hangisi kendisinden sonraki harfle birleşmez?
A- ب B- ض C- ح D- د

Seyyid KEMERKAYA
Siraç isimli Üye şuanda  online konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 10-03-2009   #13 (permalink)
Standart Cevap: Faydalı Arapça Notları


Günlük Konuşma

المحادثة اليوميّة
1ـ مَرحباً صَباحُ الخَير (مَساءالخَير

-Merhaban sabâhu’l-hayr veya mesâu’l-hayr

-Merhaba, hayırlı sabahlar (akşamlar)

2ـ مَرحَباً بك صَباحُ النّور (مَساءُالنّور

-Marhaban bik; sabahu’n-nur; veya mesau’n-nur


-Sana da merhaba, hayırlı sabahlar (akşamlar)
3ـ السّلام عليكم ، كَيف حَالُكُم
-Esselâmu aleyk
ü
m; keyfe halukum


-Esselamu Aleyk
ü
m Nasılsınız?
4ـ وعليكم السّلام ورَحْمَة الله وبَركاتهُ، بِخَير والحَمدلله
-Ve aleyküm

ü’s-selam ve rahmetullah

i ve berakatuhu; bi
hayr vel

hamdülillah


-Ve Aleyküm

esselam ve Rahmetüllah

i ve Berekâtuhu,
Allah’a hamd olsun, iyiyim


5ـ إلى اللّقاء مع السّلامة
-İlellikâ; m’aasselame


-Görüşmek üzere Selametle

6ـ في آمان الله مع السّلامة


-Fiemânillâh;m’aa’s-selame


-Allah’a emanet olun, sağlıcakla kal


-Ehlen ve sehlen

-Hoş geldiniz

8ـ شكراً جزيلاً

-Şükran cezîlen

-Çok teşekkür ederim

9ـ ما اسمك ولقبك ؟ إسمي ولقبي

-Masmuk ve lakabuk? İsmi ve lakâbî

-Adın ve soyadın ne? Adım ve soyadım

10ـ مِن أين أنتَ ؟ أنا من تركيا

-Min eyne ente? Enâ min turkiya

-Neredensin? Ben Türkiye’denim
13ـ أين تدرُسُ؟ وماذا تدرُسُ؟ أدرس في كلية الإلهيّات، لقد بدأت فيها بعد أن أكملت الإبتدائيّة

والثانويّة في مدينتي

-Eyne tedrusu? Ve mâze tedrusu? Edrusu fî

kulliyeti’lilahiyat; lakad bedetü fîhâ bade en ekmeltü el-

ibtidaiyyete vessaneviyyete fi medinetî

-Nerede okuyorsun? Ne okuyorsun? İlahiyat Fakültesinde

okuyorum, ilk ve liseyi şehrimde bitirdikten sonra başladım

alıntıdır
Siraç isimli Üye şuanda  online konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 10-03-2009   #14 (permalink)
Standart Cevap: Faydalı Arapça Notları


arapça atasözleri

سِرُّكَ أَسِيرُكَ إِذا تَكَلَّمْتَ بِه صِرْتَ أسِيرَهُ Sırrın senin esirindir,fakat onu konuşmaya başladığın zaman sen onun esiri olursun

ا
لبَعيدُ عنِ العيْنِ، بَعيدٌ عَنِ القلْبِ

Gözden ırak olan, gönülden de ırak olurالعِلْمُ صَيْدٌ وَ الكِتَابَةُ قَيْدٌ
Kaybetmemek için kaydetmek lazım

إما اُبدُ كما كنت أو كن كما تبدو
"ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol"

القناعة كنز لايفني
KANAAT TÜKENMEZ HAZİNEDİR

بيضة اليوم خير من دجاجة الغدا
BUGÜNÜN YUMURTASI YARININ TAVUĞUNDAN DAHA HAYIRLIDIR

ان كنت ريحا فقدلا قيت اعصارا
RÜZGAR OLURSAN FIRTINAYLA KARŞILAŞIRSIN

المؤمن بشرة في وجهه و حزنه في قلبه
MÜMİN SEVİNCİ YÜZÜNDE ÜZÜNTÜSÜ KALBİNDE OLANDIR
Siraç isimli Üye şuanda  online konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 10-03-2009   #15 (permalink)
Standart Cevap: Faydalı Arapça Notları


zarflar

Zaman ve mekan bildiren isimlere 'zarf' denirZarflara aynı zamanda 'meful-ü fih' adı verilirZarfların başına harfi cer gelmediği müddetçe mansub olurZarflardan sonra gelen mecrur isim muzafun ileyh, zarf ise muzaf olur Zarf, cümle sonunda olduğu kadar cümle başında ve ortasındada gelebilir

BAZI ZAMAN ZARFLARI
أليوم:Bugün, günümüzde
غدا,بكر:Yarın
ألان: Şimdi, şu anda,şu sıralar
فجرا: Gün doğmadan, şafak vakti
صباحا: Sabahleyin
مساء:Akşamleyin
ظهرا: Öğlen vaktinde
أمس: Dün
عصرا: İkindi, ikindi vaktinde
ليلا: Gece
لحظة: Bir an,bir müddet
قبل: -den önce, -meden önce
بعد: -den sonra, -in sonra
Siraç isimli Üye şuanda  online konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 10-03-2009   #16 (permalink)
Standart Cevap: Faydalı Arapça Notları


Sayılar العَدَدُ

Asıl Sayılar

Asıl sayılar dişi için العَدَدُ لِلْمُؤَنَّثِ
1 (وَاحِدَةٌ (إِحْدَى
2 اِثْنَتَانِ
3 ثَلاَثٌ
4 أَرْبَعٌ
5 خَمْسٌ
6 سِتٌّ
7 سَبْعٌ
8 ثَمَانٍ
9 تِشْعٌ
10 عَشْرٌ
Asıl sayılar dişi için العَدَدُ لِلْمُذَكَّرِ
1 (وَاحِدٌ (أَحَدٌ
2 اِثْنَانِ
3 ثَلاَثَةٌ
4 أَرْبَعَةٌ
5 خَمْسَةٌ
6 سِتَّةٌ
7 سَبْعَةٌ
8 ثَمَانِيَةٌ
9 تِسْعَةٌ
10 عَشَرَةٌ
- Sayılar, sayılan isimden önce gelir Yalnız 1 sayısı, sayılan isimden sonra gelir Sayıların sıfatı durumunda olur
Örnekler:
bir kız çocuğu طِفْلَةٌ وَاحِدَةٌ
bir adam رَجُلٌ وَاحِدٌ
- Arapçada, sayıya العَدَدُ, sayılana المَعْدُودُ denir Bir cinsten iki varlığı göstermek için اِثْنَانِ ve اِثْنَتَانِ pek kullanılmaz, isim doğrudan doğruya tesniye-ikil yapılır, müsenna yapılır
Örnekler:
bir adam رَجُلٌ - iki adam رَجُلاَنِ
bir kız çocuğu طِفْلَةٌ - iki kız çocuğu طِفْلَتَانِ
İki ilah edinmeyiniz! ! لاَ تَتَّخِذُوا إِلاَهَيْنِ اِثْنَيْنِ (ancak, manayı kuvvetlendirmek için kullanılır)
Kural 1:
3-10 arasında, aded, ma'dud'un zıt cinsinden olur, ma'dud cem olarak gelir ve mecrurdur (son harfinin harekesi esre " ِ " dir)
Örnekler:
3 kadın ثَلاَثُ نِسْوَةٍ
3 adam ثَلاَثَةُ رِجَالٍ
3 gece ثَلاَثُ لَيَالٍ
3 gün ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ
şu halde 3 gün oruç tutmak vaciptir فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ
7 gece سَبْعُ لَيَالٍ
7 gün سَبْعَةُ أَيَّامٍ
(Allah) o fırtınayı üzerlerine 7 gece ve 8 gün arka arkaya musallat etti وَثَمَانِيَةَ سَخَّرَهَا عَلَيْْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ حُسُومًا
dişi için لِلْمُؤَنَّثِ
1 kız çocuğu طِفْلَةٌ وَاحِدَةٌ
2 kız çocuğu طِفْلَتَانِ
3 kız çocuğu ثَلاَثُ طِفْلاَتٍ
4 kız çocuğu أَرْبَعُ طِفْلاَتٍ
5 kız çocuğu خَمْسُ طِفْلاَتٍ
6 kız çocuğu سِتُّ طِفْلاَتٍ
7 kız çocuğu سَبْعُ طِفْلاَتٍ
8 kız çocuğu ثَمَانِي طِفْلاَتٍ
9 kız çocuğu تِسْعُ طِفْلاَتٍ
10 kız çocuğu عَشْرُ طِفْلاَتٍ
erkek için لِلْمُذَكَّرِ
1 çocuk طِفْلٌ وَاحِدٌ
2 çocuk طِفْلاَنِ
3 çocuk ثَلاَثَةُ أَطْفَالٍ
4 çocuk أَرْبَعَةُ أَطْفَالٍ
5 çocuk خَمْسَةُ أَطْفَالٍ
6 çocuk سِتَّةُ أَطْفَالٍ
7 çocuk سَبْعَةُ أَطْفَالٍ
8 çocuk ثَمَانِيَةُ أَطْفَالٍ
9 çocuk تِسْعَةُ أَطْفََالٍ
10 çocuk عَشْرَةُ أَطْفَالٍ
Kural 2:
11-19 arasındaki sayılara الأَعْدَادُ المُرَكَّبَةُ denir Sayılar bileşiktirler, ve hem dişilerin hem de erkeklerin sonlari iki üstün " ً " olarak harekelenir
Örnekler:
dişi için لِلْمُؤَنَّثِ
11 kız çocuğu إِحْدَى عَشَرَةَ طِفْلَةً
12 kız çocuğu اِثْنَتَا عَشَرَةَ طِفْلَةً
13 kız çocuğu ثَلاَثَ عَشَرَةَ طِفْلَةً
14 kız çocuğu أَرْبَعَ عَشَرَةَ طِفْلَةً
15 kız çocuğu خَمْسَ عَشَرَةَ طِفْلَةً
16 kız çocuğu سِتَّ عَشَرَةَ طِفْلَةً
17 kız çocuğu سَبْعَ عَشَرَةَ طِفْلَةً
18 kız çocuğu ثَمَانِيَ عَشَرَةَ طِفْلَةً
19 kız çocuğu تِسْعَ عَشَرَةَ طِفْلَةً
erkek için لِلْمُذَكَّرِ
11 çocuk أَحَدَ عَشَرَ طِفْلاً
12 çocuk اِثْنَا عَشَرَ طِفْلاً
13 çocuk ثَلاَثَةَ عَشَرَ طِفْلاً
14 çocuk أَرْبَعَةَ عَشَرَ طِفْلاً
15 çocuk خَمْسَةَ عَشَرَ طِفْلاً
16 çocuk سِتَّةَ عَشَرَ طِفْلاً
17 çocuk سَبْعَةَ عَشَرَ طِفْلاً
18 çocuk ثَمَانِيَةَ عَشَرَ طِفْلاً
19 çocuk تِسْعَةَ عَشَرَ طِفْلاً
Kural 3:
Mürekkep sayılardan sadece 12 mu'rabdır
Örneklerde görüldüğü gibi, 12 sayısındaki اِثْنَانِ ، اِثْنَتَانِ kelimelerinin sonundaki elif, merfu durumunda elif olarak kalıyor, mansup ve mecrur durumunda ise ي oluyor
Örnekler:
12 çocuk geldi جَاءَ اِثْنَا عَشَرَ طِفْلاً - مَرْفُوعٌ
12 çocuk gördüm رَأَيْتُ اِثْنَيْ عَشَرَ طِفْلاً - مَنْصُوبٌ
12 çocuğu selamladım سَلَّمْتُ عَلَى اِثْنَى عَشَرَ طِفْلاً - مَجْرُورٌ
12 kız çocuk geldi جَائَتْ اِثْنَتَا عَشْرَةَ طِفْلَةً - مَرْفُوعٌ
12 kız çocuğu gördüm رَأَيْتُ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ طِفْلَةً - مَنْصُوبٌ
12 kız çocuğu selamladım سَلَّمْتُ عَلَى اِثْنَيْ عَشْرَةَ طِفْلَةً
Kural 4:
Diğer mürekkep sayılar mebnidir, cümlede ne durumda bulunursalar bulunsunlar, hiçbir değişikliğe uğramazlar
Örnekler:
17 çocuk geldi جَاءَ سَبْعَةَ عَشَرَ طِفْلاً - مَرْفُوعٌ
17 çocuk gördüm رَأَيْتُ سَبْعَةَ عَشَرَ طِفْلاً - مَنْصُوبٌ
17 çocuğu selamladım سَلَّمْتُ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ طِفْلاً - مَجْرُورٌ
17 kız çocuğu geldi جَائَتْ سَبَعَ عَشْرَةَ طِفْلَةً - مَرْفُوعٌ
17 kız çocuğu gördüm رَأَيْتُ سَبْعَ عَشْرَةَ طِفْلَةً - مَنْصُوبٌ
17 kız çocuğu selamladım سَلَّمْتُ عَلَى سَبْعَ عَشْرَةَ طِفْلَةً - مَجْرُورٌ
Bir vakit, Yusuf, babasına şöyle demişti: "Babacığım, 11 yıldız gördüm" إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
Bir vakit Musa, susuz kalan kavmi için su istemişti; Biz de: "Değneğinle taşa vur" demiştik Onun üzerine o taştan 12 pınar kaynadı, çıktı وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا
Kural 5:
20-100 arasındaki sayılara العُقُودُ denir Bu sayılar, hem müzekker hem de müennes için ortak kullanılırlar:
Örnekler:
dişi için لِلْمُؤَنَّثِ - erkek için لِلْمُذَكَّرِ
20 kız çocuğu عِشْرُونَ طِفْلَةً
20 çocuk عِشْرُونَ طِفْلاً
30 gece ثَلاَثُونَ لَيْلَةً
30 gün ثَلاَثُونَ يَوْمًا
40 gece أَرْبَعُونَ لَيْلَةً
40 gün أَرْبَعُونَ يَوْمًا
50 خَمْسُونَ
60 سِتُّونَ
70 سَبْعُونَ
80 ثَمَانُونَ
90 تِسْعُونَ
Ancak, nasp ve cer halinde, bu sayılardaki vav و harfi, ي harfine dönüşür
Örnekler:
20 çocuk geldi جَاءَ عِشْرُونَ طِفْلاً (Ref hali)
20 çocuk gördüm رَأَيْتُ عِشْرِينَ طِفْلاً (Nasp hali)
20 çocuğu selamladım سَلَّمْتُ عَلَى عِشْرِينَ طِفْلاً (Cer hali)
20-100 arasındaki ara sayılar, iki bölümden oluşur ve bu bölümler birbirine و harfi ile bağlıdırlar
Örnekler:
dişi için لِلْمُؤَنَّثِ
21 إِحْدَى وَ عِشْرُونَ
32 اِثْنَتَانِ وَ ثَلاَثُونَ
43 ثَلاَثٌ وَ أَرْبَعُونَ
54 أَرْبَعٌ وَ خَمْسُونَ
65 خَمْسٌ وَ سِتُّونَ
76 سِتٌّ وَ سَبْعُونَ
87 سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ
98 ثَمَانٍ وَ تِسْعُونَ
99 تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ
100 مَائَةٌ
erkek için لِلْمُذَكَّرِ
21 وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ
32 اِثْنَانِ وَ ثَلاَثُونَ
43 ثَلاَثَةٌ وَ أَرْبَعُونَ
54 أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ
65 خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ
76 سِتَّةٌ وَ سَبْعُونَ
87 سَبْعَةٌ وَ ثَمَانُونَ
98 ثَمَانِيَةٌ وَ تِسْعُونَ
99 تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ
100 مَائَةٌ
Yukarıdaki iki bölümü birbirine bağlayan vav و ile bağlı olan bu sayılar mu'rabdır
Örnekler:
47 öğrenci gitti ذَهَبَ سَبْعَةٌ وَ أَرْبَعُونَ تِلْمِيذًا (Ref hali)
47 öğrenci gördüm رَأَيْتُ سَبْعَةً وَأَرْبَعِينَ تِلْمِيذًا (Nasp hali)
47 öğrenciye selam verdim سَلَّمْتُ عَلَى سَبْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ تِلْمِيذًا (Cer hali)
Günde 24 saat vardır فِي اليَوْمِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً (Ref hali)
Adam şehirde 24 gün kaldı مَكَثَ الرَّجُلُ فِي المَدِينَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا (Nasp hali)
Adam köye 24 günde ulaştı وَصَلَ الرَّجُلُ إِلَى القَرْيَةِ فِي أَرْبَعَةِ وَ عِشْرِينَ يَوْمًا (Cer hali)
Kural 6:
100-1000 arasında sayılar -100 ve 200 dışındakiler- bileşiktir İkinci bölüm مُضَافٌ إِلَيْهِ sayıldığından mecrurdurlar Bu sayılar da müzekker ve müennes için ortak olarak kullanılırlar
Örnekler:
dişi için لِلْمُؤَنَّثِ - erkek için لِلْمُذَكَّرِ (ortak kullanılmaktadır)
100 مِائَةٌ
200 مِائَتَانِ
300 ثَلَثُمِائَةٍ
400 أَرْبَعُمَائَةٍ
500 خَمْسُمِائَةٍ
600 سِتُّمِائَةٍ
700 سَبْعُمِائَةٍ
800 ثَمَانِمِائَةٍ
900 تِسْعُمِائَةٍ
1000 أَلْفٌ
700 gece سَبْعُمِائَة ِ لَيْلَةٍ
700 gün سَبْعُمِائَةٍ يَوْمٍ
Ma'dud, müfred ve mecrurdurlar
Örnekler:
101 مِائَةُ وَوَاحِدٍ
102 مِائَةُ وَاثْنَانِ
103 مِائَةٌ وَثَلاَثَةٌ
104 مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ
105 مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ
106 مَائَةٌ وَسِتَّةٌ
107 مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ
108 مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ
109 مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ
110 مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ
111 مِائَةٌ وَ أَحَدَ عَشَرَ
112 مِائَةٌ وَ اِثْنَانِ عَشَرَ
115 مِائَةٌ وَ خَمْسَةَ عَشَرَ
123 مِائَةٌ وَ ثَلاَثَةٌ وَ عِشْرُونَ
247 مِائَتَانِ وَ سَبْعَةٌ وَ أَرْبَعُونَ
279 مِائَتَانِ وَ تِسْعَةٌ وَ سَبْعُونَ
354 ثَلَثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ
463 أَرْبَعُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ سِتُّونَ
354 ثَلاَثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ
463 أَرْبَعُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ سِتُّونَ
594 خَمْسُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ تِسْعُونَ
675 سِتُّمِائَةٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ
789 سَبْعُمِائَةٍ وَ تِسْعَةٌ وَ ثَمَانُونَ
996 تِسْعُمِائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ تِسْعُونَ
107 kitap مِائَةُ وَ سَبْعَةُ كُتُبٍ
514 kitap خَمْسُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ كِتَابًا
968 kitap تِسْعُمِائَةٍ وَ ثَمَانِيَةٌ وَ سِتُّونَ كِتَابًا
Örneklerde görüldüğü gibi, bu sayılardan sonra gelen ma'dud, sayının son bölümüne göre, müfred veya cemi olur ve onagöre harekelenir
1000-10000 arasındaki sayılar
أَلْفٌ ve أَلْفَانِ nin dışındakiler bileşiktirler İsim tamlaması sayıldıklarından, ikinci bölümleri daima kesre-esre " ِ " ile harekelidir
Örnekler:
1000 أَلْفٌ
2000 أَلْفَانِ
3000 ثَلاَثَةُ آلاَفٍ
4000 اَرْبَعَةُ آلاَفٍ
5000 خَمْسَةُ آلاَفٍ
6000 سِتَّةُ آلاَفٍ
7000 سَبْعَةُ آلاَفٍ
8000 ثَمَانِيَةُ آلاَفٍ
9000 تِسْعَةُ آلاَفٍ
10000 عَشَرَةُ آلاَفٍ
Kaide 7:
Bu sayılardan sonra gelen ma'dud, daima müfred olur ve " ِ " ile harekelinir
Örnekler:
1000 kitap أَلْفُ كِتَابٍ
4000 kitap أَرْبَعَةُ آلاَفِ كِتَابٍ
9000 kitap تِسْعَةُ آلاَفِ كِتَابٍ
10000 kitap عَشَرَةُ آلاَفِ كِتَابٍ

10000 den sonraki sayılar:
11000 أَحَدَ عَشَرَ أَلْفًا
12000 اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا
13000 ثَلاَثَةَ عَشَرَ أَلْفًا
17000 سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا
19000 تِسْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا
20000 عِشْرُونَ أَلْفًا
21000 وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفًا
22000 اِثْنَانِ وَ عِشْرُونَ أَلْفًا
23000 ثَلاَثَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفًا
29000 تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفًا
30000 ثَلاَثُونَ أَلْفًا
31000 وَاحِدٌ وَ ثَلاَثُونَ أَلْفًا
39000 تِسْعَةٌ وَ ثَلاَثُونَ أَلْفًا
40000 أَرْبَعُونَ أَلْفًا
85000 خَمْسَةٌ وَ ثَمَانُونَ أَلْفًا
99000 تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ أَلْفًا
100000 مِائَةُ أَلْفٍ
200000 مِائَتَا أَلْفٍ
300000 ثَلاَثُمِائَةِ أَلْفٍ
700000 سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ
900000 تِسْعُمِائَةِ أَلْفٍ
1000000 أَلْفُ أَلْفٍ (مَلْيُون)
2000000 أَلْفَا أَلْفٍ (مَلْيُونَانِ)
3000000 ثَلاَثَةُ آلاَفِ أَلْفٍ
Bu sayılar, daha önce görülen kaidelere göre yapılırlar
Dikkat:
سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا (17000) deki أَلْفًا, daha önce görülen سَبْعَةَ عَشَرَ طِفْلاً (17 çocuk) daki طِفْلاً kelimesinin yerinde kullanılmıştır
سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ (700000) deki أَلْفٍ kelimesi de, سَبْعُمِائَةِ يَوْمٍ (700 gün) deki يَوْمٍ kelimesinin yerinde kullanılmıştır
Kural 8:
10000'den sonra sayılardan sonra gelen ma'dud, müfred olur ve son harfinin harekesi kesra-esradır
Örnekler:
17000 kitap سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ كِتَابٍ
21000 kitap وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ كِتَابٍ
73000 kitap ثَلاَثَةٌ وَ سَبْعُونَ أَلْفَ كِتَابٍ
99000 kitap تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ أَلْفَ كِتَابٍ
100000 kitap مِائَةُ أَلْفِ كِتَابٍ
900000 kitap تِسْعُمِائَةِ أَلْفِ كِتَابٍ
Kural 9:
Büyük sayılar, çoktan aza ve azdan çoğa doğru olmak üzere, iki türlü dizililerler
Ma'dud (sayılan şey), sayının son bölümüne göre, ya müfred, ya cemi olur, fetha veya kesra ile harekelenir
Örnekler:
8695 kitap ثَمَانِيَةُ آلاَفٍ وَ سِتُّمِائَةٍ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ كِتَابًا
8695 kitap خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ وَ سِتُّمِائَةٍ وَ ثَمَانِيَةُ آلاَفِ كِتَابٍ
Sayı ile Sayılan ilişkisi / Adet ile Ma'dut ilişkisi:
3-10 arası عَشَرَةُ كِتُبٍ 10 kitap cemi, mecrur
11-99 arası تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ كِتَابًا 99 kitap müfred, masup
99- arası عَشْرَةُ آلاَفِ كِتَابٍ 10000 kitap müfred, mecrur
Siraç isimli Üye şuanda  online konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 10-03-2009   #17 (permalink)
Standart Cevap: Faydalı Arapça Notları


Arapça İsm-i Mevsuller

İsmi mevsuller (İlgi zamirleri) (الذي) (التي) ve sıla cümleleri
İki ayrı cümleyi birbirine bağlayan,manası kendinden sonra gelen cümleyle açıklanabilen kelimelerdirTürkçedeki ilgi zamiri gibi iş görürİsm-i Mevsuller cümlede "o ki,öyle kimseler ki" anlamlarına gelir

Sıla (صلة) cümlesi:İsm-i mevsulden sonra gelen cümleye (bağladıkları cümleye) sıla cümlersi denir(Sıla cümlesi sıfat cümlesi veya açıklayıcı cümle görevi yapar)

ذَهَبَ الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ
Gördüğün adam(o adam ki gördüğün adam) gitti

cümlesindeki الّذي kelimesi el İsmul mevsûldürرَأيتَهُ yan cümleciği sıla'dır,bu sıla'daki ه zamiri de âid'dir

Âid bazen yukardaki gibi açık bazen de kapalıdır

نَعْبُدُ اللهَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضَ
Gökleri ve yeri yaratan Allah'a taparız

cümlesinde الذي ismu mevsuldür,خلق السماوات والإرض sıla'dırعائدٌ (âid) müstetirdir(örtülüdür)Sila هو خلق السماوات و الأرض demektirmüstetir هو âid durumundadır

el ismul mevsuller ayrı اَلْخَصُّ ve ortak اَلْمُشْتَرَكُ olmak üzere iki ayrı bölümde incelenebilirler:

a-ayrı ismu mevsuller

şahıs للمذكر anlamı للمؤنّث
tekil الّذِي o kimse ki الَّتي
ikil اَللَّذَانِ (اَللَّذَيْنِ o ikisi(ni) ki اَللَّتَانِ (اَللَّتَيْنِ
çoğul اَلّذِينَ o kimseler ki اَلاَّتِي-اَلاّائِي-اَللَّوَاتِيb-ortak ismu mevsuller

Sayıları üçtür,şunlardır:

مَنْ =o kimse ki,o kimseler kiYalnız akıllılar içindir
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ (يونس،٤٢)ا
Onların içinde seni dinlemeye gelenler de var(Yunus 84)

مَا =o şey kiHayvan ve cansızlar içindir

أَيُّ ،أَيَّهُ=hangisi insan, hayvan ve cansızlar için kullanılır

*Hayvan ve cansızlar çok olursa onları gösteren el ismu mevsul olarak التي kullanılır
*Mu'rab olan أيّ ile mebni olan مَنْ ve ماَ dan iki el ismu mevsul daha yapılır:
أيَّمَنْ (her kim ki,her insan ki) ve أيُّماَ (her ne ki,her şey ki)


يَحْتَرِمُ الطَّالِبُ مَنْ عَلَّمَهُ
Öğrenci kendisine öğreteni(-ten kimseyi) sayar

يَقُولُ الطِّفْلُ مَا لاَ يَفْعَلُ
Çocuk yapmadığı şeyi söyler

نَعْلَمُ أَيُّهُمْ شُجَاعٌ
Hangisinin cesur olduğunu biliriz

alıntı
Siraç isimli Üye şuanda  online konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 10-03-2009   #18 (permalink)
Standart Cevap: Faydalı Arapça Notları


Faydalı Arapça Notları
mübteda haber uyumu
mübteda haber isim cümlesinin iki öğesidir bunlardan ;
mübteda: isim cümlesinin öznesi olup genellikle haberden önce gelir,marifedir
haber:isim cümlesinin yüklemi olup genelde mübtedadan sonra gelir,nekradır
basit bir cümlede hem mübteda hem haber merfudur
bunun dışında ikisi arasında şu uyum noktaları söz konusudur
1 - mubteda müzekker ise haber de müzekker olur;
öğrenci terbiyelidir = التلميذ مهذب cümlesinde mübteda olan التلميذ kelimesi müzekker olduğundan haberi olan مهذب kelimesi de müzekker gelmiştir
aynı cümleyi müennes olarak kurduğumuzda ifade şu şekilde olur
التلميذة مهذبة kız öğrenci terbiyelidir
2 - mübteda tekil ise haber de tekil,ikil ise haber de ikil,çoğul ise haber de çoğul oluryukardaki örnekler tekil idi şimdi aynı cümleleri ikil ve çoğul olarak kuralım

مبتدأ خبر
التلميذان مهذبان iki öğrenci terbiyelidir
التلميذتان مهذبتان iki kız öğrenci terbiyelidir

التلاميذ مهذبون öğrenciler terbyelidirler
التلميذات مهذبات kız öğrenciler terbiyelidirler

not: eğer mübteda akılsız varlıkların çoğulu ise haber genellikle müfred(tekil) ve müennes olarak gelir
الاشجار عالية Ağaçlar yüksektir
مبتدأ خبر
جمع لغير عاقل مفرد مؤنث
alıntı
Siraç isimli Üye şuanda  online konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 10-03-2009   #19 (permalink)
Standart Cevap: Faydalı Arapça Notları


Faydalı Arapça Notları
soru üslubları ve cevapları أساليب الإستفهام و أجوبتها

1 هل = mı?, mi? sorusu ve cevapları
1-a olumlu isim cümlesi sorusu ve olumlu olumsuz cevabı
elindeki kitabı gösterip هذا كتاب diye tanıtan öğretmen daha sonra ,
bu bir kitap mıdır ? هل هذا كتابٌ ؟ diye sorsa, cevabımız
evet ,bu bir kitaptır نعم ، هذا كتابُ olcaktır Elindeki kitabı;
bu bir defter midir? هل هذ دفتر ؟ diye sorsa buna cevaplarımız;
hayır, bu bir kitaptır لا ، هذا كتاب (ki genelde verilecek cevap budur) yada
hayır, bu defter değil aksine kitaptır لا ، هذا ليس ذفترا بل هذا كتاب şeklinde uzun cevap yada
hayır, bu defter değildir لا ، هذا ليس ذفترًا şeklinde kestirip atmak olur

son üç örnek olumsuz cevaplarda kullanılabilinecek cevaplardıryazıda cevap sözünden sonraki virgüle
dikkat ediyoruz, bu aynı zamanda sözle ifade ederken de hafif duraklamadan sonra cümleyi tamamla
mamız geretiğini göstermektedir

1-b olumsuz isim cümlesi sorusu ve olumlu olumsuz cevabı
elindeki kitabı gösterip هذا كتاب diye tanıtan öğretmen daha sonra ,
bu bir kitap değil midir? أليس هذا كتابا ؟ diye sorsa, cevabımız
evet ,bu bir kitaptır بلى ، هذا كتابُ olcaktır Elindeki kitabı;
bu bir defter değil midir? أليس هذ دفترا ؟ diye sorsa buna cevaplarımız;
evet, bu bir defter değildir نعم ، هذا ليس دفترا veya istenirse
evet, bu defter değil aksine kitaptır نعم، هذا ليس ذفترا بل هذا كتاب şeklinde olur

not: tüm olumsuz soruların olumlu cevabını verirken بلى evet sözüyle başlar ve cümleyi olumlu
sürdürüz, cevabımız olumsuz olacaksa نعم evet sözüyle başlar cümleyi olumsuz sürdürürüz
veya istersek cümleyi بل bağlacından sonraki şekliyle devam etirebiliriz
2 a- geçmiş zamanın olumlu sorusu ve olumlu yada olumsuz cevabı
ödevleri kontrol etmek isteyen öğretmen
ödevini yazdın mı ? هل كتبت واجبك ؟ diye sorsa , yazmışsak cevabımız
evet, ödevimi yazdım نعم ، كتبت واجبي olumlu olacaktıryazmamışsak
hayır, ödevimi yazmadımلا ، ما كتبت واجبي yada
hayır, ödevimi yazmadım لا ، لم أكتبْ واجبي şeklinde olumsuz olacaktır
olumsuz cevapta kullanılan maziden olumsuz yapılan fiille , muzariden لم ile yapılan
olumsuz fiilin aynı anlamda kullanıldığına dikkat edelim
2 b- geçmiş zamanın olumsuz sorusu ve olumlu yada olumsuz cevabı
öğrenciler ödevlerini gösterirken sizin önünüde birşey göremeyen öğretmen,
ödevini yazmadın mı ? أ لم تكتبْ واجبك ؟ diye sorsa, yapmışsan cevabın
evet, ödevimi yazdım بلى ، كتبت واجبي şeklinde olumlu olacaktır yazmamışsan
evet, ödevimi yazmadım نعم ، ما كتبت واجبي şeklinde yada
evet, ödevimi yazmadım نعم ، لم أكتبْ واجبي şeklinde olumsuz olacaktır
not: olumsuz sorunun cevabına بلى = evet sözüyle başlanıp cümlenin olumlu
mazi ile devam ettiğine ve olumsuz cevap verirken de نعم =evet sözüyle başlanıp
olumsuz mazi veya لم ile olumsuzlaştırılan mazi anlamlı muzari fiille devam
ettiğine dikkat edelim
3 a-şimdiki/geniş zamanlı olumu soru ve olumlu yada olumsuz cevabı
kahve sever misin? أ تُحِبُّ القهوة؟ diye sorulsa, seviyorsak
evet, kahve severim نعم ، أُحبُّ القهوة şeklinde olumlu, sevmiyorsak
hayır, kahve sevmiyorum لا ، ما احب القهوة yada
hayır, kahve sevmem لا ، لا احب القهوة şeklinde olumsuz olacaktır
3 b-şimdiki/geniş zamanlı olumsuz soru ve olumlu yada olumsuz cevabı
çay iç(miyor/mez) misin? ا لا تشرب الشاي؟ sorusuna
evet çay içerim بلى ، أشرب الشاي gibi olumlu cevap yada
evet, çay içmiyorum نعم ، ما أشرب الشاي şeklinde veya
evet,çay içmem نعم ، لا أشرب الشاي şeklinde olumsuz gelecektir
not: soru cümlenizde geleceğe ait zarf kullanırsanız cevaplarınızda gelecek
zamanı gösteren fiileri kullanırsınız örnekler
yarın Ankara'ya yolculuk yapmayacak ( gitmeyecek ) misin?
أَ لا تسافر إلى أنقرة غدا ؟ sorusuna cevaplarımız,
Evet, yarın Ankara'ya gideceğim بلى ، سأُسافر إلى أنقرة غدا
evet, yarın Ankara'ya gitmeyeceğimنعم ، لن أسافرَ إلى أنقرة غدًا
4 tercihli soru ve cevabı
mi yoksa mi? أ أم
elindeki kitabı göstererek biri
bu defter mi yoksa kitap mı? أ هذا كتاب أم دفتر؟ diye sorsa cevabımız
bu bir kitaptır هذا كتاب olacaktır
yada sizin seçmenizi istediği iki şey varsa ;
kahve mi yoksa çay mı tercih edersin? أ تفضِّلُ الشاي أمِ القهوةَ ؟
sorusuna tercih edeceğiniz içeceklerden birini ifade ederek karşılık verirsiniz tercihiniz çay ise;
أُفضِّلُ الشاي çayı tercih ederim , olacaktır yok tercihiniz kahve ise;
أُفضِّلُ القهوةَ kahve tercih ederim , olacaktır (inadına bir şey istemeyen ; لا أُريدُ شيئًا birşey istemem, diyebilir
alıntı
Siraç isimli Üye şuanda  online konumundadır   Hızlı Cevap
Alt 10-03-2009   #20 (permalink)
Standart Cevap: Faydalı Arapça Notları


Evvela kelimelerin bir cümle içerisinde kaç halde bulunabileceğinden bahsedelim


Eğer cümle içerisinde kullandığımız kelime bir fiil ise REF,NASB,CEZM olmak üzere kullanıldığı yere göre ÜÇ halde bulunabilir


Ancak cümlede ki kelime bir isim ise REF,NASB,CER olmak üzere yine ÜÇ kısımdır


Bu hallere arapçada İRAB denirİrab 4 dürREF,NASB,CER,CEZMBunladan REF ve NASB,isim ile fiiller arasında müşterektirCEZM fiile CER ise isimlere mahsusturİrab almada asıl olan isimlerdirFiillerden ise fiili muzari(cehdi mutlak,cehdi mustağrak,nefyi istikbal,nefyi hal,te'kidi nefyi istikbal de buna dahildir)isime bazı yönlerden benzediği için irab alabilmektedir


İrab kelimelerin sonlarında ki harekelerin değişmesi,sonlarında ki harfin hazfedilmesi(düşmesi),veya bir harfinin değişmesi şekline duruma göre değişir


Fiili mazi irab almazİrab almayan kelimelere de MEBNİ denir


Mesela basit bir fiil cümlesi kuralım


http://img292imageshackus/img292/3435/adszrw4png


Okunuşu:"Nasara zeydün Amran"
Manası:Zeyd Amr'a yardım etti


Gördüğünüz gibi ilk kelimemiz fiili mazidirDolayısıyla onu irab bakımından incelemiyoruz


Geçelim ikinci kelimeye


Cümlede Fail makamında bulunduğu için kendisine REF irabı verilmiştirKendisinde ki REF alameti ise son harekesinin zamme(ötre) olmasıdır
Not:Cümlede fail REF irabı alır


Üçüncü kelime


Cümlede meful makamında olduğu için kendisine NASB irabı verildiİrab alameti ise son harekesinin fetha(üstün)olmasıdır


Not:Mefuller NASB olur

alıntı
Siraç isimli Üye şuanda  online konumundadır   Hızlı Cevap
Sponsorlu Bağlantılar
Yeni Konu aç  Cevapla

Sayfayı Paylaş

Etiketler
arapã§a, faydalä±, notlarä±

Hızlı Cevap
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Sorunun cevabını alttaki kutucuğa yazınız. (Gerekli)

Mesajınız:

Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Arapça Nedir ? - Arapça' yı kimler Kullanmıştır ? - Arapça' nın Önemi _Mr.PaNiK_ Ülke Kültürleri 3 21-09-2014 09:10
Arapça'nın Sağdan Yazılması Niçin yazılır ARapca UquR Diğer Mesleki Bilgiler 1 16-11-2013 17:00
Sosyoloji Çalışma Notları - Sosyoloji Notları Soru-Cevap Mavi_Sema Konu Dışı Başlıklar 1 19-02-2011 13:47
Arapça Zamanla İlgi Kelimeler (Türkçe-Arapça Okunuşları ve Anlamları) SeLeN Diğer Diller 0 05-11-2010 20:40
Arapça Klİpler Video Arşivim,Arapça Arap arabesk oryantel UquR Müzik Videoları 0 22-11-2008 09:52


Saat: 22:13.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Frmartuklu.Net ©2008 - 2015